Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

Onze berichten worden voor jouw gemak automatisch vertaald. Hou er rekening mee dat de kwaliteit van deze vertalingen mogelijk niet perfect is.

Billensplitcultuur: interessante verschillen per land

Bill splitting culture: interesting differences by countries

Uitgaan met vrienden en de uitgaven delen is wereldwijd een gebruikelijke praktijk. De etiquette van het delen van rekeningen verschilt echter van land tot land. In dit artikel bekijken we een aantal interessante verschillen in de cultuur van het delen van rekeningen over de hele wereld en hoe digitale tools zoals Splitwise, Tricount en de eigen feature Groepsuitgaven van bunq je kunnen helpen om hier moeiteloos mee om te gaan.

Verenigde Staten: Going Dutch

In de Verenigde Staten is "going Dutch" een populaire term voor het delen van de rekening. Het betekent dat ieder zijn deel van de rekening betaalt. Deze praktijk is vooral gebruikelijk bij vrienden of collega's die op café gaan of deelnemen aan groepsactiviteiten. Wees bij een avondje uit met Amerikaanse vrienden dus niet verbaasd als iedereen de rekening gelijk wil verdelen.

Europa: verschillende benaderingen

Europese landen benaderen het delen van rekeningen op verschillende manieren. In Nederland is de rekening delen heel gewoon, terwijl het in Duitsland gebruikelijker is om aparte bonnetjes te vragen. In Spanje en Italië is het echter niet ongebruikelijk dat één persoon iedereen trakteert en in Frankrijk betalen mensen groepsuitjes vaak om de beurt.

Digitale tools zoals Splitwise en Tricount kunnen het delen van rekeningen makkelijker maken als je door Europa reist. Met deze apps kun je gedeelde uitgaven bijhouden en later verrekenen, zodat iedereen eerlijk zijn deel betaalt.

Azië: de kunst van het trakteren

In veel Aziatische landen, zoals China, Japan en Zuid-Korea, wordt het trakteren op een maaltijd beschouwd als een belangrijk sociaal gebaar. Vrienden en familieleden wedijveren vaak om de rekening te betalen en iemands aanbod om te trakteren weigeren kan als onbeleefd worden gezien. Als je in Azië uit eten gaat, kun je er maar beter op voorbereid zijn dat iemand anders kan aandringen om voor jouw maaltijd te betalen.

Omarm digitale oplossingen met bunq

Waar ter wereld je ook bent, het delen van rekeningen gaat makkelijker met de feature Groepsuitgaven van bunq. Met deze handige tool kun je groepsuitgaven bijhouden en ervoor zorgen dat iedereen zijn deel betaalt. Bovendien ging het verrekenen dankzij Instant Payments van bunq nog nooit zo snel en handig.

Conclusie

De cultuur van het delen van rekeningen verschilt sterk van land tot land, maar één ding blijft: de behoefte aan een makkelijke en efficiënte manier om gedeelde uitgaven te beheren. Door digitale tools als Splitwise, Tricount en de feature Groepsuitgaven van bunq te gebruiken, is omgaan met deze internationale nuances op het vlak van rekeningen delen een stuk makkelijker. Dus omarm de plaatselijke gebruiken terwijl je geniet van je internationale avonturen!

Going out with friends and splitting bills is a common practice worldwide. However, the etiquette of bill splitting varies from country to country. In this blog post, we'll explore some interesting differences in bill splitting culture across the globe and how digital tools like Splitwise, Tricount, and bunq's very own group expenses feature can help you navigate these customs effortlessly.

United States: Going Dutch

In the United States, "going Dutch" is a popular term for bill splitting. It means that each person pays for their share of the bill. This practice is especially common among friends or colleagues who are bar hopping or participating in group activities. When you're out with your American friends, don't be surprised if everyone wants to split the bill evenly.

Europe: Different Approaches

European countries have various approaches to bill splitting. In the Netherlands, people often go Dutch as well, while in Germany, it's more common to ask for separate checks. In Spain and Italy, however, it's not unusual for one person to treat everyone else, and in France, people may take turns paying for the entire bill during group outings.

Digital tools like Splitwise and Tricount can make bill splitting easier when traveling across Europe. These apps allow you to keep track of shared expenses and settle up later, ensuring that everyone pays their fair share.

Asia: The Art of Treating

In many Asian countries, such as China, Japan, and South Korea, treating others to a meal is considered an important social gesture. Friends and family members often compete to pay the bill, and refusing someone's offer to treat you might be seen as impolite. If you're dining out in Asia, it's a good idea to be prepared for the possibility of someone else insisting on paying for your meal.

Embrace Digital Solutions with bunq

No matter where you are in the world, bill splitting can be made easy with bunq's group expenses feature. This handy tool allows you to keep track of shared costs and ensure that everyone pays their fair share. Plus, with bunq's instant payments, settling up has never been faster or more convenient.

Conclusion

Bill splitting culture varies greatly from country to country, but one thing remains constant: the need for a simple and efficient way to manage shared expenses. By using digital tools like Splitwise, Tricount, and bunq's group expenses feature, you can navigate the nuances of international bill splitting with ease. So go ahead and embrace the local customs while enjoying your global adventures!

Deel dit bericht

Profiteer van 2,01% rente

Begin met het verdienen van 2,01% rente

Begin met het verdienen van 2,55% rente tijdens jouw eerste vier maanden met bunq (1,56% daarna).

Open meteen in 5 minuten al een bunq rekening.