Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

Onze berichten worden voor jouw gemak automatisch vertaald. Hou er rekening mee dat de kwaliteit van deze vertalingen mogelijk niet perfect is.

bunq - bank of The Free gaat naar the land of The Free!

Bringing the bank of The Free to the land of The Free

De bank of the free naar het land van de vrijen brengen

Met veel enthousiasme kan ik aankondigen dat bunq, na tien succesvolle jaren in Europa, een Amerikaanse banklicentie heeft aangevraagd!

We hebben vandaag een enorme mijlpaal bereikt! Ik vertel jullie graag hoe we met elkaar zo ver zijn gekomen, waarom we besloten hebben met bunq naar de Verenigde Staten te gaan, en wat de toekomst allemaal te bieden heeft.

Hoe we hier kwamen

Tien jaar geleden besloten we iets te bouwen wat velen voor onmogelijk hielden: een bank die mensen graag gebruiken, ontworpen om het leven makkelijk te maken. Toen we voor het eerst op het toneel verschenen, werden we met scepsis en zelfs enige spot begroet. Je moet het ook maar durven: een gloednieuwe, volledig mobiele bank oprichten in een sector die verzadigd is met oude instellingen.

Zoals we sindsdien hebben bewezen: 'onmogelijk' is slechts een woord voor dingen die nog niet gedaan zijn.

Wij waren de eersten in 35 jaar die een Europese bankvergunning wisten te bemachtigen. In de jaren die volgden hebben van 'het onmogelijke doen' bijna een gewoonte gemaakt. Als eerste bank die een duurzame groeistrategie hanteerde op basis van een servicegericht zakelijk model, hebben we de sector met veel innovaties verrijkt. De manier waarop miljoenen mensen hun geld uitgeven, sparen en beleggen is hiermee fundamenteel veranderd. 

Nu elke dag meer mensen uit heel Europa bunq zijn gaan gebruiken om het leven makkelijk te maken, is het een logische stap voor ons om de bank of The Free naar the land of The Free te brengen. En ook hier zullen we de underdog zijn die zijn gebruikers steunt in hun streven naar individuele vrijheid.

bunq in de VS

Wanneer we een nieuwe markt betreden, luisteren we altijd naar gebruikers om uit te zoeken wat we kunnen doen om hun leven gemakkelijk te maken. De VS huist een community van bijna 5 miljoen digital nomads: expats, internationale ondernemers en professionals die nauw zijn verbonden met zowel de EU als de VS. We willen deze grote groep mensen kennis laten maken met onze manier van bankieren: transparant en gebaseerd op goede service, zodat ze de vrijheid krijgen om op hun eigen voorwaarden te leven.

We gaan naar de VS met een eenvoudig voorstel: we bieden een bankproduct waarmee Amerikaanse consumenten en bedrijven de bankbureaucratie kunnen omzeilen door in slechts 5 minuten een volwaardige internationale bankrekening te openen. Via bunq kunnen ze dan moeiteloos hun financiën beheren, waar ook ter wereld.

Er zijn altijd veel onbekende factoren als je een nieuwe markt betreedt. Het kost tijd, moeite en de beste mensen om echt een verschil te maken. We kunnen niet wachten om het leven van onze Amerikaanse gebruikers gemakkelijk te maken en onze stempel op het Amerikaanse banklandschap te drukken. Voor ons is het aanvragen van een Amerikaanse bankvergunning de enige manier waarop we onafhankelijk kunnen blijven en mensen in de VS de gemakkelijke en veilige bankervaring te bieden die ze verdienen.

Vandaag zetten we opnieuw historische stap voor The Free, hard op weg naar de toekomst.

Wordt vervolgd!

Ali Niknam, oprichter en CEO van bunq

I’m very excited to announce that, after successfully serving our European users for almost a decade, bunq has applied for a US banking license!

Going stateside undeniably marks a huge milestone for us and I’d love to share how we reached this milestone together, why we decided to bring bunq to the United States, and what the future might hold.

How we got here

Ten years ago we set out to build something many considered impossible: a bank its users love to use, designed to make life easy. When we first entered the scene, we were greeted with skepticism and even some ridicule. Founding a brand new, fully mobile bank in a sector saturated with legacy institutions was quite literally like David walking into a cage full of Goliaths.

As we’ve decisively shown ever since, impossible is just a word for things that haven’t been done yet.

We were the first in 35 years to obtain a European banking license and would quickly turn doing the impossible into a veritable habit. As the first bank to maintain a sustainable growth strategy based on a service-oriented business model, we pioneered many industry-first innovations, fundamentally changing how millions of people spend, save and invest their money. 

Having expanded to over 30 markets within Europe, taking the bank of The Free to the Land of the Free is a logical next step. We’ll once again be the underdog that supports its users in their pursuit for individual freedom.

Launching in the US

Whenever we enter a new market, we take a lot of time listening to users and figuring out what we can do to make their lives easy. The US is home to a community of nearly 5 million digital nomads: expats, international entrepreneurs and professionals with strong ties to both sides of the Atlantic. We will introduce this large group of location-independent people to our proven, transparent and value-based banking model, one that gives them the freedom to live life on their own terms.

We’re going stateside with a simple proposition, offering a banking product that enables US consumers and businesses to bypass banking bureaucracy by opening a fully fledged international bank account in just 5 minutes. Using bunq, they can effortlessly manage their finances from anywhere in the world.

There are always a lot of unknowns when you enter a market. It takes time, effort and the best people to make a real difference. We can’t wait to start making life easy for our US users and to make our mark on the US banking landscape. In our opinion, applying for a US license is the only way we can maintain independence and provide The Free with the easy and safe banking experience they deserve.

Today, driven by our user-centric philosophy to always keep their best interests at heart, we are taking another historic step in support of The Free. The rest will be history.

Stay tuned.

Ali Niknam, founder and CEO of bunq

Deel dit bericht

Profiteer van 2,01% rente

Begin met het verdienen van 2,01% rente

Begin met het verdienen van 2,55% rente tijdens jouw eerste vier maanden met bunq (1,56% daarna).

Open meteen in 5 minuten al een bunq rekening.