Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

Onze berichten worden voor jouw gemak automatisch vertaald. Hou er rekening mee dat de kwaliteit van deze vertalingen mogelijk niet perfect is.

Buitenlandse transactiekosten: alles wat je moet weten (om ze te vermijden)

Foreign transaction fees: all you need to know (to avoid it)

vrienden-reizend-bij-Golden-Gate-Bridge

Reizen naar het buitenland is leuk, maar buitenlandse transactiekosten kunnen een echte domper zijn. In dit artikel leggen we uit wat die kosten zijn, hoe je ze berekent en vooral hoe je ze kunt vermijden met de ZeroFX feature van bunq.

Wat zijn buitenlandse transactiekosten?

Buitenlandse transactiekosten zijn kosten die banken of creditcardaanbieders in rekening brengen wanneer je een aankoop doet in een andere valuta dan de valuta in je thuisland. Deze kosten bedragen meestal 1% tot 3% van het transactiebedrag en dekken de kosten voor het wisselen van valuta's en het verwerken van internationale betalingen.

Hoe kom je te weten hoeveel er in rekening wordt gebracht?

Om de kosten voor buitenlandse transacties voor jouw specifieke pas of bank te bepalen, kun je kijken in je kaarthouderovereenkomst of contact opnemen met de klantenservice van je bank. Zij moeten je het exacte percentage kunnen geven dat ze aan wisselkosten in rekening brengen.

Hoe bereken je buitenlandse transactiekosten? (met voorbeeld)

Stel dat je door Europa reist en een souvenir van €100 koopt met je creditcard. Jouw bank brengt 3% buitenlandse transactiekosten in rekening op internationale transacties. Om de kosten te berekenen, vermenigvuldig je gewoon het transactiebedrag met het kostenpercentage:

€100 * 0,03 = €3

In dit geval betaalt je dus €3 extra als buitenlandse transactiekosten.

Vermijd buitenlandse transactiekosten met ZeroFX van bunq

Nu je weet hoe buitenlandse transactiekosten werken, is het tijd om het te hebben over hoe je ze kunt vermijden. Een goede manier om deze irritante kosten te vermijden, is de bunq feature ZeroFX gebruiken. Met ZeroFX kun je valuta's wisselen zonder kosten als je je bunq rekening gebruikt. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over extra kosten bij aankopen in het buitenland.

Verder biedt bunq Vreemde valuta en Lokale IBAN's aan om je internationale transacties nog soepeler te laten verlopen én je kunt profiteren van Instant Payments om sneller en makkelijker geld over te maken.

{{blog-cta-international="/blog-cta/international"}}

Conclusie

Buitenlandse transactiekosten kunnen een onwelkome verrassing zijn als je in het buitenland reist of shopt. Als je begrijpt wat deze kosten zijn en hoe ze worden berekend, kun je je er beter op voorbereiden. Nog beter wordt het als je overstapt op bunq en de ZeroFX feature gebruikkt om kosteloos valuta's om te wisselen en moeiteloos internationale betalingen te doen.

Traveling abroad is exciting, but dealing with foreign transaction fees can be a real buzzkill. In this blog post, we'll break down what these fees are, how to calculate them, and most importantly, how to avoid them with bunq's ZeroFX feature.

What is a foreign transaction fee?

A foreign transaction fee is a charge that banks or credit card providers apply when you make a purchase in a different currency than your home currency. This fee usually ranges from 1% to 3% of the transaction amount and covers the costs associated with currency exchange and processing international payments.

How to find out how much you'll be charged

To determine the foreign transaction fee for your specific card or bank, check your cardholder agreement or contact your bank's customer service. They should provide you with the exact percentage they charge for currency conversion.

How to calculate foreign transaction fees (with example)

Let's say you're traveling in Europe and you buy a souvenir for €100 using your credit card. Your bank charges a 3% foreign transaction fee on international transactions. To calculate the fee, simply multiply the transaction amount by the fee percentage:

€100 * 0.03 = €3

So, in this case, you'd pay an additional €3 as a foreign transaction fee.

Avoid foreign transaction fees with bunq's ZeroFX

Now that you know how foreign transaction fees work, let's talk about how to avoid them. One great way to dodge these pesky fees is by using bunq's ZeroFX feature. With ZeroFX, you can enjoy fee-free currency exchange when using your bunq account. This means you won't have to worry about any additional charges when making purchases abroad.

Moreover, bunq offers local currencies and local IBANs to make your international transactions even smoother. Plus, you can benefit from instant payments for faster and more convenient money transfers.

{{blog-cta-international="/blog-cta/international"}}

Conclusion

Foreign transaction fees can be an unwelcome surprise when traveling or shopping abroad. By understanding what these fees are and how they're calculated, you can better prepare for them. Better yet, switch to bunq and take advantage of the ZeroFX feature to enjoy fee-free currency exchange and a seamless international payment experience.

Deel dit bericht

Profiteer van 2,01% rente

Begin met het verdienen van 2,01% rente

Begin met het verdienen van 2,55% rente tijdens jouw eerste vier maanden met bunq (1,56% daarna).

Open meteen in 5 minuten al een bunq rekening.