Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

Onze berichten worden voor jouw gemak automatisch vertaald. Hou er rekening mee dat de kwaliteit van deze vertalingen mogelijk niet perfect is.

De kracht van samengestelde interest

The power of compound interest

grafiek-met-exponentiële-groei

Wil je het maximale uit je spaargeld halen? Dan heb je geluk! In dit artikel duiken we in de wereld van het rente-op-rente effect en hoe dit jouw spaarrekening laat groeien. Met bunq kun je van dit krachtige financiële effect profiteren en je geld aan het werk zetten.

Wat is het rente-op-rente effect?

Kortgezegd betekent het rente-op-rente effect dat je niet alleen rente krijgt over het oorsponkelijke gespaarde bedrag, maar ook over deze ontvangen rente, en dat de rente zich zo in de loop van de tijd opstapelt. Dit betekent dat je spaargeld sneller groeit dan wanneer je alleen rente over de hoofdsom zou krijgen. Het is in feite een sneeuwbaleffect: hoe meer je spaart, hoe meer rente je krijgt en hoe sneller je spaargeld groeit.

Waar wordt rente-op-rente gebruikt?

Rente-op-rente wordt vaak gebruikt bij spaarrekeningen, beleggingsproducten en leningen. bunq biedt bijvoorbeeld een spaarrekening met concurrerende rentetarieven, waardoor je je spaarpotentieel kunt maximaliseren door de kracht van het rente-op-rente effect.

Een voorbeeld uit de praktijk

Stel dat je €1.000 hebt gespaard op een bunq spaarrekening met een jaarlijkse rente van 2%. Na een jaar ontvang je €20 aan rente (€1.000 x 0,02). Maar hier komt de magie van het rente-op-rente effect om de hoek kijken: in het tweede jaar ontvang je niet alleen rente over de oorspronkelijke €1.000, maar ook over de €20 rente die je in het eerste jaar hebt ontvangen. Dus na twee jaar zou je spaargeld in totaal €1.040,40 bedragen (€1.020 x 0,02 = €20,40 + €1.020).

Zoals je ziet, helpt het rente-op-rente effect om je spaargeld in de loop van de tijd sneller te laten groeien. En hoe langer je spaart, hoe groter dit effect zal zijn op je rekeningsaldo.

Haal het maximale uit je spaargeld met bunq

Klaar om te profiteren van het rente-op-rente effect en je spaargeld te laten groeien? Met een bunq spaarrekening profiteer je van concurrerende rentetarieven en zet je je geld voor jou aan het werk. Bovendien biedt bunq features zoals subrekeningen en Eenvoudig budgetteren om je te helpen je financiën te beheren en je spaardoelen nog sneller te bereiken.

Conclusie

Laat je geld niet stilstaan op een laagrentende rekening. Maak gebruik van de kracht van het rente-op-rente effect met bunq en zie je spaargeld sneller groeien dan ooit. Meld je vandaag nog aan voor een bunq rekening en haal het maximale uit je zuurverdiende geld!

{{blog-cta-sparen}}

Do you want to make the most out of your savings? You're in luck! In this blog post, we'll dive into the world of compound interest and how it can help grow your savings account. With bunq, you can take advantage of this powerful financial concept and watch your money work for you.

What is Compound Interest?

Simply put, compound interest is the interest earned on both the initial amount saved and the interest that accumulates over time. This means that your savings will grow at a faster rate than if you were only earning interest on the principal amount. It's like a snowball effect – the more you save, the more interest you earn, and the faster your savings grow.

Where is Compound Interest Used?

Compound interest is commonly used in savings accounts, investment products, and loans. For example, bunq offers a savings account with competitive interest rates, allowing you to maximize your savings potential through the power of compound interest.

A Real-Life Example

Let's say you have €1,000 saved in a bunq savings account with an annual interest rate of 2%. After one year, you'll earn €20 in interest (€1,000 x 0.02). But here's where the magic of compound interest comes in: in the second year, you'll earn interest not only on the initial €1,000 but also on the €20 interest earned in the first year. So, after two years, your total savings would be €1,040.40 (€1,020 x 0.02 = €20.40 + €1,020).

As you can see, compound interest helps your savings grow faster over time. And the longer you save, the more significant the impact of compound interest will be on your account balance.

Make the Most of Your Savings with bunq

Ready to take advantage of compound interest and grow your savings? With a bunq savings account, you can enjoy competitive interest rates and watch your money work for you. Plus, bunq offers features like sub-accounts and easy budgeting to help you manage your finances and reach your savings goals even faster.

Conclusion

Don't let your money sit idle in a low-interest account. Harness the power of compound interest with bunq and watch your savings grow faster than ever before. Sign up for a bunq account today and start making the most of your hard-earned cash!

{{blog-cta-savings}}

Deel dit bericht

Profiteer van 2,01% rente

Begin met het verdienen van 2,01% rente

Begin met het verdienen van 2,55% rente tijdens jouw eerste vier maanden met bunq (1,56% daarna).

Open meteen in 5 minuten al een bunq rekening.