Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

Onze berichten worden voor jouw gemak automatisch vertaald. Hou er rekening mee dat de kwaliteit van deze vertalingen mogelijk niet perfect is.

Wat is een CVV-nummer voor een bankpas?

What is a CVV Number for a bank card?

hand-vasthouden-creditcard-voor-een-computer

je Als je online winkelt, wil je er alles aan doen om jouw persoonlijke en financiële informatie veilig te houden. Dit is waar de CVV op jouw debetkaart om de hoek komt kijken. Een CVV, ook wel veiligheidscode genoemd, fungeert als een extra bescherming om frauduleuze transacties te voorkomen. In dit artikel leggen we uit wat een CVV-code is, hoe hij werkt, en waar je hem kan vinden op jouw creditcard of bankpas.

Wat is een CVV op een credit- of debitcard?

Een CVV (card verification value) is een getal van drie of vier cijfers dat op de meeste credit- en debitcards staat. De lengte van een CVV hangt af van het type pas. Visa, Mastercard en Discover gebruiken een CVV van drie cijfers, terwijl American Express een CVV van vier cijfers gebruikt.

Het doel van een CVV is om je pas te beschermen tegen diefstal en fraude. Bij een online of telefonische aankoop vragen winkeliers meestal naar je CVV om te bevestigen dat je de pas in bezit hebt. Als je iets in een fysieke winkel koopt, hoeft de winkelier niet naar je CVV te vragen, omdat deze gegevens automatisch worden doorgegeven wanneer jij de paslezer gebruikt om met je pas te betalen.

Verschillende pastuitgevers gebruiken verschillende namen voor de CVV, waaronder:

 • Card Security Code (CSC)
 • Card Verification Number (CVN)
 • Card Verification Data (CVD)
 • Card Identification Number (CIN)

Hoe werkt de CVV?

Een CVV-code helpt voorkomen dat ongeautoriseerde transacties plaatsvinden bij card-not-present (CNP) transacties, zoals wanneer je je creditcard of betaalpas gebruikt om online, per post of per telefoon iets te betalen. Door in een CNP-situatie de CVV op te vragen, kunnen winkeliers controleren of je de fysieke pas wel in bezit hebt.

Hoewel winkeliers gegevens van pashouders zoals je naam en pasnummer mogen bewaren, verbiedt de PCI Data Security Standards Council het opslaan van CVV-gegevens. Dit betekent dat een winkelier naar je CVV kan vragen om je transactie te autoriseren, maar dat hij deze vervolgens moet verwijderen zodra de transactie is voltooid.

Als iemand het systeem van een winkelier hackt, kan hij ook jouw pasnummer stelen, maar hij heeft geen toegang tot jouw CVV. Deze beveiliging maakt het moeilijker voor oplichters om jouw pas te gebruiken voor online frauduleuze aankopen.

Waar staat je CVV?

De CVV staat doorgaans op de achterkant van betaalpassen of creditcars, rechts van de handtekeningstrip. American Express print de CVV dan weer op de voorkant van de pas, boven het American Express logo.

Hoe houd je je CVV veilig?

Om je pas te beschermen en veelvoorkomende oplichtingspraktijken te voorkomen, moet je je gegevens beschermen, waaronder je pasnummer, vervaldatum en CVV. Overweeg de volgende strategieën om je gegevens veilig te houden:

 • Bekijk regelmatig je bankafschriften. Maak er een gewoonte van om je online bankafschriften regelmatig te controleren op ongeautoriseerde kosten of opnames. Als je iets ongewoons opmerkt, meld dat dan onmiddellijk aan je bank.
 • Deel geen pasgegevens. Deel geen foto's of details van je pas op social media, via chat of via e-mail.
 • Gebruik altijd een beveiligd Wi-Fi-netwerk. Deel geen persoonlijke gegevens of bankgegevens wanneer je openbare of onbeveiligde netwerken gebruikt.
 • Beveilig je computer en mobiele apparaten met een wachtwoord. Beveilig je netwerk altijd met een wachtwoord, zodat niemand toegang heeft tot het Wi-Fi-netwerk bij je thuis. Beveilig ook je computer, telefoon of tablet met een wachtwoord, zodat niemand deze kan openen wanneer je apparaat onverhoopt kwijtraakt of wordt gestolen.
 • Doe alleen aankopen op beveiligde websites. Gebruik alleen websites die 'https' in hun url hebben staan in plaats van 'http'. De extra 's' in 'https' staat voor veilig.
 • Gebruik vertrouwde sites. Koop bij online winkels die je vertrouwt. Als je nog nooit van een site hebt gehoord, onderzoek deze dan voordat je persoonlijke gegevens of bankgegevens deelt.
 • Installeer antivirussoftware. Je kunt antivirussoftware op je computer en mobiele apparaten installeren om op virussen te scannen en je gegevens te beschermen.

Kortom, begrijpen wat een CVV is en hoe dit werkt kan je helpen om je financiële gegevens veilig te houden wanneer je online of via je telefoon aankopen doet. Door de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, minimaliseer je het risico op fraude en ongeautoriseerde transacties.

When shopping online, you want to do everything you can to keep your personal and financial information safe. This is where the CVV on your debit card comes in. A CVV, also known as a security code, acts as an added protection to prevent fraudulent transactions. In this article, we'll explain what a CVV code is, how it works, and where you can find it on your credit or debit card.

What is a CVV on a credit or debit card?

A CVV (card verification value) is a three or four-digit number found on most credit and debit cards. The length of a CVV depends on the type of card you have. Visa, Mastercard, and Discover use a three-digit CVV, while American Express uses a four-digit CVV number.

The purpose of a CVV is to protect your card from theft and fraud. When making a purchase online or over the phone, merchants will typically ask for your CVV to confirm you have the card with you. If you buy something in-store, the seller should not ask you to provide your CVV, as this information transfers automatically when you swipe, insert, or tap your card.

Different card issuers refer to the CVV using various names, including:

 • Card Security Code (CSC)
 • Card Verification Number (CVN)
 • Card Verification Data (CVD)
 • Card Identification Number (CIN)

How does the CVV work?

A CVV code helps prevent unauthorized transactions from occurring in card-not-present (CNP) transactions, like when using your credit or debit card to pay for something online, by mail, or by phone. By requesting the CVV code in a CNP situation, merchants can feel more confident that you have the physical card in your possession.

While merchants can store cardholder data like your name and card number, the PCI Data Security Standards Council prohibits the storage of CVV data. This means a merchant can ask for your CVV to authorize your transaction but must delete it once the transaction is complete.

If someone hacks into a retailer’s system, they can steal your card number, but they won’t have access to your CVV. This safeguard makes it more difficult for them to use your card to make fraudulent purchases online.

Where to find your CVV?

You can usually find your CVV on the back of your debit or credit card on the right-hand side of the signature strip. Some cards, including American Express, print the CVV on the front side of the card above the American Express logo.

How to keep your CVV safe?

To keep your card safe and avoid common scams, you need to protect your information, including your card number, expiration date, and CVV. To keep your data secure, consider the following strategies:

 • Review your bank statements regularly. Make a habit of checking your online bank statements regularly to scan for any unauthorized charges or withdrawals. If you notice something unusual, report it to your bank immediately.
 • Don’t share your card details. Avoid sharing pictures or details of your card on social media, over text, or by email.
 • Always use a secure Wi-Fi network. Don’t share personal or banking information when using public or non-secure networks.
 • Password-protect your computer and mobile devices. Always password-protect your network to ensure no one can access your Wi-Fi network at home. Also, password-protect your computer, phone, or tablet to ensure no one can open it if it is lost or stolen.
 • Only make purchases on secure websites. Only use websites that use “https” addresses versus “http” addresses. The extra “s” included in “https” addresses stands for secure.
 • Use trusted sites. Choose online retailers that you trust. If you’ve never heard of a site, research it before sharing personal or card information.
 • Install anti-virus software. You can install anti-virus software on your computer and mobile devices to scan for viruses and protect your information.

In conclusion, understanding what a CVV is and how it works can help you keep your financial information safe when making purchases online or over the phone. By taking the necessary precautions, you can minimize the risk of fraud and unauthorized transactions.

Deel dit bericht

Profiteer van 2,01% rente

Begin met het verdienen van 2,01% rente

Begin met het verdienen van 2,55% rente tijdens jouw eerste vier maanden met bunq (1,56% daarna).

Open meteen in 5 minuten al een bunq rekening.