Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.
Algemene voorwaarden

Business rekening

Mochten er discrepanties optreden, dan is het downloadbare PDF-document onze bron van waarheid en zal het juridisch leidend zijn. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

1. Welkom! 

Hoi, het is geweldig dat je geïnteresseerd is in bunq Business ! Voltooi jouw registratie nu om al onze geweldige functies te ontdekken. 

Laten we ons even voorstellen: Wij zijn bunq - bank of The Free. 

Wil je meer weten over onze bankvergunning? Kijk dan in het 'bankregister' van De Nederlandsche Bank. je vindt dit register op dnb.nl.

Wil je ons een kaartje sturen? Ons adres is Naritaweg 131-133, 1043 BS Amsterdam. Om ons te vinden in het Nederlandse Handelsregister, zoek naar bunq B.V. of het volgende nummer: 54992060. 

Wanneer je een rekening bij ons opent, gaat je een overeenkomst aan met bunq B.V., een Nederlandse financiële instelling, en niet met een van onze buitenlandse filialen. Dit betekent dat je een Nederlandse rekening zal hebben, geregeld door de Nederlandse wet, ongeacht of er een niet-Nederlands International Bank Account Number (IBAN) is gekoppeld aan de jouw rekening.

Als we de woorden "je" of "jouw" gebruiken, bedoelen we jouw acties namens het bedrijf dat je vertegenwoordigt of (indien van toepassing) het bedrijf zelf. In sommige gevallen zeggen we ook "jouw zakelijk " of "het bedrijf".  

2. Abonnementen

bunq elektronisch geld 

Wanneer je je voor het eerst aanmeldt met de bunq app, openen we in eerste instantie een e-money account voor je, tenzij je besluit meteen door de verificatie heen te gaan. Jouw e-money account is een beperkt account waarmee je onze geweldige app kan uitproberen. Enkele belangrijke beperkingen zijn:

 • bunq Rekeningen met elektronisch geld zijn uitsluitend bedoeld voor de aankoop van goederen en diensten. Met andere woorden, ze zijn niet bedoeld voor overschrijvingen van persoon tot persoon;
 • je kan geld opnemen van jouw e-money account door een betaling uit te voeren naar een bankrekening op jouw naam bij een andere bank. Gelieve geen geld op te nemen naar een rekening die geen eigendom is van je;
 • geef jouw e-money niet uit buiten jouw land van verblijf. 

je kun je alle geldende beperkingen vinden in de bunq app en op bunq Samen.

Als je onze diensten bevalt, en we zijn ervan overtuigd dat je dat zal doen, kan je de jouw rekening upgraden door onze identiteitscontrole te doorlopen. Zodra je de identiteit van jouw heeft geverifieerd, zetten wij jouw e-geldrekening automatisch om in een bankrekening en jouw e-geld in euro's.

Deze voorwaarden zijn, voor zover relevant, van toepassing op je en jouw e-money account.

je mag slechts één persoonlijke e-geldrekening voor jezelf openen. Als wij weten of vermoeden dat je meer dan één persoonlijke rekening heeft, kunnen wij onmiddellijk alle rekeningen sluiten. 

je kunnen ook een zakelijk e-geldrekening openen, mits je'directeur van het bedrijf is en gemachtigd is een rekening te openen. Merk echter op dat de zakelijk e-geldrekening wordt beheerd op naam van jouw en dat je verantwoordelijk is voor de rekening en het gebruik ervan. je is persoonlijk aansprakelijk voor alle kosten en vergoedingen en is persoonlijk verplicht een eventueel negatief saldo aan te vullen. Pas nadat je de zakelijk e-geldrekening heeft opgewaardeerd tot een bunq Business rekening en met succes het identificatie- en inwerkproces heeft doorlopen, wordt de rekening op naam van de zakelijk beheerd.

Als we jouw rekening sluiten, sturen we het resterende geld terug naar de rekeningen waarvan je het geld heeft ontvangen, in de volgorde last in-first out.

We behouden ons het recht voor om je op elk moment om identificatie te vragen, vooral in geval van ongewoon of verdacht gedrag. Wij kunnen besluiten jouw account te blokkeren totdat de identificatie is voltooid. Houd er rekening mee dat je ons accurate persoonlijke informatie moet verstrekken. Als dit niet gebeurt, kan het account jouw worden gesloten.

Let op, jouw e-money account is gekoppeld aan de bunq app installatie op jouw telefoon. Dit betekent dat als je jouw telefoon verliest of de bunq app verwijdert, je de toegang tot jouw e-money account verliest. Als dit gebeurt, kunnen we de jouw account niet herstellen voor je.

Een e-geldrekening is geen 'gewone' bankrekening. Dit betekent dat jouw rekening niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt. Ook kunnen we voor niet-gecontroleerde rekeningen geen rekeningafschriften verstrekken. Kijk op bunq Samen voor meer informatie over e-geld. 

bunq Easy Bank Business

Met bunq Easy Bank Business je krijg je binnen 5 minuten een no BS bankrekening. Deze Voorwaarden zijn, voor zover relevant, van toepassing op bunq Easy Bank Business rekeningen. Kijk op onze website voor de bijzonderheden van dit Plan.

bunq Easy Money Business

Met bunq Easy Money Business je krijg je een bankrekening bunq stijl! Deze Voorwaarden zijn, voor zover relevant, van toepassing op bunq Business rekeningen. Kijk op onze website voor de bijzonderheden van dit type Plan. 

bunq Easy Green Business

Met een bunq Easy Green Business account planten we 1 boom voor elke €100 je uitgegeven met jouw bunq kaarten. Nog spannender, je krijg jouw positieve impact op het milieu te zien in jouw virtueel bos in de bunq app!

Deze voorwaarden zijn, voor zover relevant, van toepassing op bunq Easy Green Business . Kijk op onze website voor de bijzonderheden van dit Plan.

bunq Easy Savings

Open een Easy Savings rekening en spaar moeiteloos geld, binnen 5 minuten. Deze Voorwaarden zijn, voor zover relevant, van toepassing op bunq Easy Savings rekeningen. Kijk op onze website voor de bijzonderheden van dit plan.

Dit is een spaarrekening en geen betaalrekening. Als zodanig zijn bepaalde wettelijke bepalingen niet van toepassing op deze rekening.

bunq Gemakkelijk reizen Business

We bieden het Easy Travel Plan niet langer aan. Huidige actieve Easy Travel gebruikers zullen Easy Travel kunnen blijven gebruiken, maar geen nieuwe betaalkaarten meer kunnen bestellen. Daarvoor zal een nieuw Plan moeten worden gekozen.

bunq Pack  

bunq Pack is een speciaal groepsprijzenpakket. je kan lid worden van een bunq Pack door een uitnodiging van iemand anders te accepteren of door jouw eigen Pack te vormen. je kan jouw eigen bunq Pack vormen door vrienden en familie uit te nodigen om lid te worden je. 

Een bunq Pack kan bestaan uit maximaal vier bunq Easy Money Personal of Easy Green Personal gebruikers of drie bunq Easy Money Personal of Easy Green Personal gebruikers en een bunq Easy Money Business of Easy Green Business Gebruiker . 

bunq Pack leden worden samen in rekening gebracht in plaats van afzonderlijk (behalve voor extra diensten). De bunq Pack eigenaar wordt de bunq Pack vergoeding in rekening gebracht. 

je kan een Pack op elk moment je verlaten. Elke bunq Pack eigenaar kan zijn/haar Pack beëindigen. We passen de meest recente bunq Business prijsstelling toe op je in het geval je een Pack verlaat of als de Pack je 're in wordt beëindigd.

Bekijk onze prijslijst voor meer informatie over bunq Pack . je kan de meest recente prijslijst vinden op onze website.

3. Kennismaken met je  

We zijn wettelijk verplicht informatie te verzamelen over je en het bedrijf jouw voordat we een bunq zakelijk rekening kunnen openen. Daarom vragen we je om informatie tijdens ons registratieproces. 

je kan alleen een bunq zakelijk rekening openen als je een wettelijke vertegenwoordiger is van het bedrijf waarvoor je een rekening wil openen. We staan ook alleen bepaalde rechtsvormen toe (zie onze website voor meer informatie).

Vul het registratieproces naar waarheid in. je vindt meer informatie over het registratieproces op Samen. Voor een overzicht van de documenten die we nodig hebben van je, kijk op Samen.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij, zonder enige aansprakelijkheid of verplichting voor ons, besluiten geen rekening te openen voor je om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om binnen onze risicobereidheid als bank te blijven. Als je ons onjuist of onvoldoende heeft geïnformeerd, kunnen wij besluiten de rekening van jouw te sluiten. Wij kunnen dit doen zonder enige aansprakelijkheid van onze kant.

Wij vinden dat bepaalde zakelijk activiteiten buiten onze risicobereidheid vallen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Cryptovaluta (behalve crypto-advies)
 • Tabak
 • Farmaceutische producten
 • Edele metalen en mineralen
 • Financiële instellingen en andere entiteiten die financiële diensten aanbieden
 • Casino's, loterijen en andere gokactiviteiten
 • Trustmaatschappijen en aanverwante entiteiten
 • Drugs met inbegrip van, maar niet beperkt tot softdrugs, harddrugs, synthetische drugs
 • Onderzoek chemicaliën
 • Ideologische of politieke activiteiten
 • Mijnbouw of steengroeven
 • Olie- en gasindustrie
 • Vastgoed investeren en ontwikkelen
 • Wapens en munitie
 • Adult entertainment of het creëren, verspreiden of in licentie geven van pornografisch of adult materiaal

Wij verwachten dat je eerlijk en openhartig tegen ons is. Door je aan te melden voor een bunq account en deze voorwaarden te accepteren, verklaart je dat jouw zakelijk niet betrokken is bij bovengenoemde activiteiten. Wij verwachten dat je ons alle informatie verstrekt die relevant kan zijn. 

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor een bunq zakelijk rekening? Kijk op Samen of in de bunq app voor meer informatie. Twijfel je je of jouw zakelijk een bunq rekening mag openen? Neem gerust contact met ons op via support@bunq.com

Bedrijven die actief zijn in de cryptovaluta-industrie kunnen per geval een Business rekening openen. Deze bedrijven zullen worden onderworpen aan een uitgebreider due diligence proces en zullen, naast deze Business voorwaarden, onderworpen zijn aan de Crypto voorwaarden, die te vinden zijn op onze website

4. SEPA

Een bunq zakelijk rekening is een SEPA-bankrekening. Het saldo van bunq zakelijk rekeningen wordt geregistreerd in euro. Dit betekent dat de rekening alleen geschikt is voor betalingen van en naar andere banken in de Single Euro Payments Area (SEPA). SEPA omvat alle lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, San Marino, Andorra, het Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad en Monaco. Betalingen van een bank buiten SEPA, via een correspondentbank binnen SEPA, worden niet ondersteund. We kunnen betalingen naar of van niet-SEPA-banken weigeren.

5. Lokale valuta

Zijn euro's niet genoeg voor je? Goed nieuws voor je: we bieden multi-currency accounts aan, waardoor je anderen kan betalen in andere valuta dan alleen de euro. De aangeboden valuta variëren en worden voortdurend uitgebreid: zie ons Samen forum en de bunq app voor de beschikbare valuta.

Houd er rekening mee dat betalen in andere valuta dan de euro extra kosten met zich mee kan brengen. Deze kosten worden in de app weergegeven. Houd er ook rekening mee dat tegoeden in andere valuta dan de euro niet worden beschermd door het depositogarantiestelsel (DGS).

Wij behouden ons het recht voor om fouten (met terugwerkende kracht) te corrigeren en/of transacties niet uit te voeren op basis van fouten of opgegeven wisselkoersen waarvan redelijkerwijs begrepen had moeten worden dat ze fout waren.

6. Onze visie

bunq is opgericht met een droom om de financiële sector te veranderen, daarom hebben we besloten sommige oude betaalmethoden niet te ondersteunen en in plaats daarvan prioriteit te geven aan nieuwe technologieën. Met andere woorden, we ondersteunen geen cheques, maar wel mobiele betalingen, het splitsen van rekeningen, het toevoegen van foto's aan betalingen en meer. Geen ondersteuning voor ouderwetse betalingen, maar echte vooruitgang naar instant payments.

Verder beleggen we niet in schadelijke bedrijven, zoals bedrijven die wapens produceren of onze planeet vernietigen. Bekijk ons document Maatschappelijk Verantwoord Beleggen op onze website

We houden jouw geld schoon door het grootste deel ervan op te slaan bij de Europese Centrale Bank. Bovendien verstrekken we geen krediet en staan we dus in het algemeen geen negatief saldo toe, behalve in beperkte situaties, waaronder (maar niet beperkt tot) zoals vermeld in de hoofdstukken 11, 21 en 52.

7. Ga tot het uiterste! 

Heb je een account? Ga plezier maken! Gebruik jouw account zoveel als je wil binnen de geldende limieten. Deze limieten zijn nodig om te voorkomen dat dingen uit de hand lopen en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Ze kunnen van tijd tot tijd veranderen. je kan de geldende limieten vinden op Samen.

8. Rente

bunq zal je rente betalen op jouw speciale spaarrekening. Omdat bunq het graag anders doet, zal je tot twee keer per maand direct geld kunnen opnemen van jouw spaarrekeningen per Gebruiker.

De rente die we verstrekken aan je wordt aan het eind van elke dag berekend, op basis van het laagste saldo van de jouw spaarrekening. Aan het eind van elke maand tellen we deze dagelijkse bedragen bij elkaar op en zetten het in de eerste week van de volgende maand op jouw rekening. Om geld mee te tellen in de renteberekening moet het de hele dag op jouw bankrekeningen hebben gestaan. Als gedurende een van die dagen jouw saldo negatief is, verrekenen we het negatieve bedrag met de positieve bedragen in onze berekeningen.

De rente wordt alleen berekend gedurende de periode dat je een actieve bunq Gebruiker is. Bovendien moet het een actieve bunq Easy Savings Personal , Easy Bank Personal , Easy Money Personal of Easy Green Personal Gebruiker zijn op de datum waarop de rente wordt uitbetaald aan je.

We hebben een limiet gesteld aan het bedrag van fondsen op jouw bankrekeningen dat in de renteberekeningen mag worden opgenomen. De huidige limiet is €100.000. Als het (totale) rekeningsaldo op jouw dit maximumbedrag overschrijdt, zullen de extra middelen geen deel uitmaken van de renteberekeningen. We mogen het afgetopte bedrag en de toepasselijke rente op elk moment wijzigen als dat nodig is. Natuurlijk laten we je weten wanneer dit gebeurt! 

Als je een Italiaanse IBAN heeft, zijn wij wettelijk verplicht 26% van jouw rente af te trekken voor de Italiaanse autoriteiten.

9. Kosten   

Bekijk onze prijslijsten voor een volledig overzicht van de kosten die aan onze diensten verbonden zijn. je kan de laatste versie van onze prijslijsten vinden op onze website. De kosten kunnen in de toekomst veranderen. We zullen je op de hoogte stellen als we iets veranderen. De kosten worden in rekening gebracht op jouw (factuur/hoofdrekening).

In sommige gevallen kunnen wij kosten maken als gevolg van jouw acties. Bijvoorbeeld: (incasso)kosten omdat je ons te laat betaalt, kosten in verband met een beslag op (delen van) jouw gelden, kosten in verband met een MasterCard chargeback geschil of kosten in verband met een rechtszaak of geschil waar je'bij betrokken is. Omdat je deze extra kosten heeft veroorzaakt, brengen wij ze in rekening bij je .

10. Laat me het geld zien! 

Facturering  

Eens per maand zullen we de rekening jouw debiteren voor het geld (bijv. vergoedingen) dat je ons verschuldigd is. Als je meerdere rekeningen bij ons heeft, kan je kiezen welke rekening we moeten gebruiken als jouw factureringsrekening. Dat doen we op een vaste datum. De eerste incassodatum is de dag nadat je'een jouw rekening heeft geopend. Als je op 11 juli de rekening jouw heeft geopend, wordt je op 12 juli gefactureerd. Vanaf dat moment wordt je op de 12e van elke maand gefactureerd. 

Wanneer je lid wordt van een Pack, moet je er rekening mee houden dat jouw de factuurdatum kan veranderen. Wanneer je een Pack verlaat, wordt jouw oude factureringscyclus weer van kracht.

We innen alle vaste vergoedingen vooraf en alle lopende kosten achteraf. De vergoedingen worden niet terugbetaald. 

In afwijking van het bovenstaande worden bepaalde eenmalige kosten (bijv. de kosten voor kaartbestellingen) onmiddellijk van de rekening jouw afgeschreven.

Indien jouw factuurrekening onvoldoende middelen heeft om jouw schuld aan ons te dekken, kunnen we jouw schuld vereffenen met een van jouw andere rekeningen.

Negatief saldo

Stel nu dat je op een dure vakantie is geweest en een beetje krap bij kas zit. We schrijven de rekening jouw af en als gevolg daarvan wordt jouw saldo negatief. Geen zorgen, dat kan de beste overkomen, maar vul alsjeblieft zo snel mogelijk (in ieder geval binnen een maand) jouw saldo weer aan. 

Hoewel we over het algemeen geen negatieve saldi toestaan, bestaan er bepaalde uitzonderingen (zoals terugboekingen van kaartbetalingen of chargebacks). Die kunnen we niet voorkomen. Zie ook hoofdstuk 21 en 51 voor andere voorbeelden.

Zodra jouw saldo negatief wordt, starten we onze incassoprocedure. Deze procedure kan resulteren in een (gedeeltelijke) blokkering van jouw account(s), kaart(en) en/of API toegang. Als je het jouw saldo niet binnen een maand aanvult, kunnen we besluiten om jouw account te sluiten en/of jouw schuld over te dragen aan een incassobureau.

Vroege nederzetting

Normaal gesproken verrekenen we geld dat je ons schuldig is pas op de afgesproken betaaldatum. Als we echter reden hebben om aan te nemen dat je ons misschien niet zal kunnen betalen (bijvoorbeeld in het geval dat jouw middelen in beslag worden genomen of je failliet wordt verklaard), kunnen we eerder afrekenen. In deze situatie wordt het geld dat je ons verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar.

11. Missiecontrole  

Met onze app je kan jouw bunq zakelijk account beheren, transacties uitvoeren en met ons chatten. Met andere woorden, het is jouw mission control! 

We ontwikkelen onze app voortdurend om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit betekent dat we van tijd tot tijd coole nieuwe functies kunnen toevoegen; maar het betekent ook dat we functies kunnen blokkeren, veranderen of verwijderen.

12. Avatars, bijnamen en stammen

In de bunq app kan je een avatar en een nickname instellen. je'bent vrij om te kiezen wat je wil, maar houd rekening met de belangen van anderen en onthoud je van het gebruik van een avatar of nickname met een seksueel, discriminerend, misleidend, racistisch, bedreigend, illegaal of anderszins ongewenst karakter. 

Zorg ervoor dat andere gebruikers begrijpen wie de accounthouder is (welk bedrijf en eventueel welke zakelijk eenheid) als ze jouw avatar en/of nickname zien.

Houd ook rekening met intellectuele eigendomsrechten en onthoud je van het gebruik van foto's of namen als je daar niet de rechten voor bezit.

Dit geldt ook voor Tribes en omvat, maar is niet beperkt tot, de naam, avatar, beschrijving en geplaatste updates en commentaren van de Tribe. 

jouw Avatars en bijnamen zullen zichtbaar zijn voor de leden van andere Tribes. 

13. Wat moet je meenemen naar het feest?  

Het gebruik van onze diensten is een beetje als een BYO-feestje. Wij zorgen voor de bunq app en je doet de rest. Dit betekent dat je verantwoordelijk is voor het regelen van een geschikte mobiele telefoon met internetverbinding. Het gebruik van hardware, software of diensten van derden is op jouw eigen kosten en risico. 

14. Betalingen   

Algemeen 

Met de bunq app kan je ons betalingsopdrachten geven. Wij voeren pas opdrachten uit nadat je ons via onze app jouw goedkeuring heeft gegeven en daarmee de betaling heeft geautoriseerd. Om een opdracht te geven, log je in op de app en druk je op de goedkeuringsknop. Om veiligheidsredenen zullen we soms je vragen om jouw goedkeuring te bevestigen met een extra handeling, bijvoorbeeld door het invoeren van een code of via biometrische authenticatie. je kan meer informatie vinden over het geven en goedkeuren van betaalopdrachten op Together

Vergelijk het versturen van een betaling met het versturen van een e-mail; net als e-mails kunnen betalingsopdrachten niet worden geannuleerd als ze eenmaal door ons zijn ontvangen. Dat wil zeggen, tenzij je een specifieke datum heeft vastgesteld voor de uitvoering van een betaling, in dat geval kan je de betaling annuleren tot één zakelijk dag voor de uitvoeringsdatum. 

Sommige van onze functies helpen je om tijd te besparen bij het opstellen van betalingen, bijvoorbeeld door bepaalde betalingsinformatie vooraf in te vullen. Houd er rekening mee dat je altijd zelf verantwoordelijk is om te controleren of de betalingsinformatie correct is voordat je de betaling verstuurt.

bunq-totbunq 

Om een e-mail te versturen je moet je een e-mailadres opgeven; om een betaling te versturen, geef je ons het IBAN of de alias van de begunstigde. 

Wij voeren een betaling uit op het moment dat je de bestelling goedkeurt. Als je een specifieke datum voor de uitvoering van de bestelling heeft opgegeven, zal de uitvoering op de opgegeven datum plaatsvinden. 

je kan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar betalingen sturen naar andere bunq gebruikers. Transacties tussen bunq rekeningen worden altijd onmiddellijk ontvangen door de begunstigde.

Transacties met niet-bunq rekeningen 

Geef ons het IBAN van de begunstigde als je een transactie wil initiëren naar een nietbunq rekening. Kijk in hoofdstuk 21 voor het geval je een betaling wil verzenden zonder IBAN.

je kan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar betalingen sturen naar niet-bunq klanten. Dergelijke betalingsopdrachten moeten echter op zakelijk dagen vóór 15:30 CET door ons zijn ontvangen om op diezelfde dag te worden uitgevoerd, anders wordt de opdracht op de volgende zakelijk dag uitgevoerd. 

Periodieke overboekingen naar niet-bunq rekeningen zijn direct wanneer beide banken het real-time betalingsschema (RT1) of de TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) dienst ondersteunen. In andere situaties worden de betalingen door de begunstigde ontvangen binnen één zakelijk dag nadat we de opdracht hebben uitgevoerd. Indien je een specifieke datum voor de uitvoering van een opdracht heeft opgegeven, zullen wij de opdracht op de opgegeven datum uitvoeren. Als de opgegeven datum geen zakelijk dag is, wordt de opdracht uitgevoerd op de eerstvolgende zakelijk dag.

Grenzen

Instant payments onder zowel RT1 als TIPS zijn beperkt tot 1.000.000 euro per Gebruiker per betalingsregeling per dag. Elke overmaking boven die drempel wordt overgemaakt als een gewone SCT-betaling, die tot twee zakelijk dagen in beslag kan nemen.

Elke enkele betaling van meer dan € 1.000.000 wordt automatisch overgemaakt als een gewone betaling. Deze worden niet gedeeltelijk overgemaakt als een onmiddellijke betaling onder TIPS of RT1.

Whitelisting

Soms moeten we een transactie weigeren als we de vereiste informatie van de verkoper niet ontvangen. Als je wil voorkomen dat dit voor bepaalde betalingen gebeurt, kan je een winkelier markeren als vertrouwde winkelier, waardoor volgende transacties niet om deze reden worden geweigerd. Zie voor meer informatie ons Samen forum.

je kan op elk moment vertrouwde kooplieden toevoegen en verwijderen in de bunq app. Houd er rekening mee dat niet alle handelaren als vertrouwde handelaren kunnen worden toegevoegd. Merk ook op dat het aanvragen van een terugboeking niet mogelijk is voor transacties naar vertrouwde handelaren.

15. Verstandige betalingen    

Om je in staat te stellen gemakkelijk geld over te maken in andere valuta dan euro, werken we samen met Wise. 

Als je deze functie in de bunq app wil gebruiken, kan je inloggen op jouw bestaande Wise account of ter plekke een account aanmaken. Als we het account aanmaken voor je, besef dan dat je'een overeenkomst aangaat met Wise die onderworpen is aan hun voorwaarden. Dit betekent dat je volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor jouw gebruik van hun diensten. We mogen onze overeenkomst met je beëindigen als jouw gebruik van Wise onze of hun voorwaarden schendt.

je bevestigen dat wij persoonsgegevens met Wise mogen delen om deze diensten aan je te kunnen leveren. Zie voor meer informatie onze Privacy & Cookieverklaring, die je op onze website kan vinden. 

16. Lokaal IBAN

Om je in staat te stellen bank like a local in meerdere landen te gebruiken, hebben we lokale IBAN's ingevoerd. Dit betekent dat je een IBAN kan krijgen uit een land van jouw naar keuze, zodat je op zijn beurt IBAN's uit meerdere landen kan hebben.

Om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, kan het verkrijgen van een nieuwe lokale IBAN betekenen dat we de identiteit van jouw moeten verifiëren, ook al hebben we dat al eerder gedaan. Het openen van een lokale IBAN houdt ook in dat we verplicht kunnen worden informatie over je te delen met de lokale regelgevers of autoriteiten.

Zie ons Samen forum voor meer informatie.

17. Mobiele portemonnee 

We voegen automatisch een DigiCard toe aan jouw bunq account als je een Easy Money Personal , Easy Green Personal , Easy Money Business of Easy Green Business Gebruiker zijn met een in aanmerking komend apparaat. je kan deze kaart toevoegen aan jouw Mobile Wallet via de bunq app. 

Zodra je een kaart heeft toegevoegd aan jouw Mobile Wallet, zal je het apparaat jouw kunnen gebruiken alsof het een contactloze kaart is wanneer je het contactloze/NFC teken of het logo van de Mobile Wallet provider ziet. De gekoppelde kaart je wordt gedebiteerd en de transactie verschijnt in jouw overzicht net als elke andere transactie. 

Wanneer je jouw Mobile Wallet gebruikt, is je onderworpen aan de voorwaarden van de Mobile Wallet provider (inclusief hun privacybeleid). Daarnaast kunnen er voorwaarden en privacybeleid van derden van toepassing zijn op je. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om deze te lezen en na te leven. 

Enkele eenvoudige regels 

Gebruik alleen jouw eigen kaart(en) met jouw Mobile Wallet en voer geen activiteiten uit die kunnen worden beschouwd als misbruik, illegaal of die onze goede naam/reputatie kunnen schaden. 

Om in gedachten te houden 

Wanneer je een kaart koppelt aan jouw Mobile Wallet, krijgt de kaart op de achtergrond een ander kaartnummer. Dit nummer wordt gebruikt voor jouw Mobile Wallet transacties. Dit is de moeite waard om te onthouden als je een handelaar om terugbetaling vraagt voor iets je'heb gekocht met behulp van de Mobile Wallet.

Houd er rekening mee dat sommige contactloze terminals je betalingen boven de jouw contactloze limiet toestaan. 

Binnen jouw Mobile Wallet kan je jouw de meest recente transacties van jouw Mobile Wallet kaart(en) bekijken. 

Als je geen gebruik meer wil maken van jouw Mobile Wallet, kan je eenvoudig jouw kaart(en) verwijderen uit jouw Mobile Wallet. 

Zorg ervoor dat je alle jouw informatie in jouw Mobile Wallet wist wanneer je van apparaat verandert of verwisselt. 

Wat kost het? 

Het gebruik van jouw Mobile Wallet is gratis voor onze gebruikers en wordt geleverd samen met de lidmaatschappen bunq Easy Money Personal , Easy Green Personal , easMoney Business en Easy Green Business . Houd er rekening mee dat sommige derde partijen je kosten in rekening kunnen brengen in verband met jouw gebruik van Mobile Wallet kaart(en). 

Privacy 

Wanneer je een kaart toevoegt aan jouw Mobile Wallet, kunnen wij informatie uitwisselen met de Mobile Wallet provider om jouw identiteit te verifiëren, jouw geschiktheid te controleren en de mogelijkheid van fraude te voorkomen. Om de Mobile Wallet diensten te gebruiken en met succes Mobile Wallet betalingen uit te voeren via bunq, kunnen wij verplicht worden om gegevens over je en jouw transacties te delen met de Mobile Wallet provider. Op basis van de regels van de Mobile Wallet provider zijn wij verplicht om geanonimiseerde informatie met betrekking tot jouw transacties te delen met de Mobile Wallet om hen in staat te stellen hun betalingsdienst te verbeteren. Van tijd tot tijd kunnen we via verschillende communicatiekanalen contact opnemen met je over de Mobile Wallet providers. Dit kan het versturen van je marketingberichten omvatten. Het is mogelijk om jouw account te verwijderen en het gebruik van de diensten van de Mobile Wallet provider te beëindigen. De meest actuele instructies over hoe dit te doen zijn te vinden op de ondersteuningswebsite van de Mobile Wallet provider 

Wijzigingen en beëindiging 

Wij (en de Mobile Wallet provider) kunnen het gebruik van jouw kaart(en) via jouw Mobile Wallet blokkeren, beperken, opschorten of beëindigen indien je jouw overeenkomsten met ons of andere relevante overeenkomsten (zoals de Mobile Wallet voorwaarden) schendt. Wij exploiteren het Mobile Wallet platform niet en hebben geen controle over de werking ervan. De Mobile Wallet provider is volledig verantwoordelijk voor het platform en kan het platform te allen tijde wijzigen, beperken, opschorten of beëindigen. Dit betekent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid nemen met betrekking tot jouw Mobile Wallet en jouw gebruik van het platform. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te herzien in overeenstemming met jouw accountvoorwaarden. Verder behouden wij ons het recht voor om beperkingen op het gebruik van jouw Mobile Wallet in te voeren en te allen tijde te stoppen met het aanbieden of ondersteunen van jouw DigiCard of kaart, of te stoppen met deelname aan jouw Mobile Wallet. 

18. Mobiele NFC-betalingen     

De bunq app heeft een functie voor mobiele NFC-betalingen. Wanneer je deze functie activeert, zal je betalingen kunnen verrichten door jouw telefoon dicht bij een NFC-geschikte betaalterminal te houden.

Om de functie voor mobiele NFC-betalingen te activeren, ga je naar het kaartenmenu in de bunq app. je kan de functie op elk moment in- en uitschakelen. 

Eisen

Om de mobiele NFC-betalingsfunctie te gebruiken heeft je een mobiele telefoon nodig met een NFC-chip en Android 5.0 of hoger. 

jouw telefoon moet bovendien minstens één vorm van toegangsbeveiliging ingeschakeld zijn. Met toegangsbeveiliging bedoelen we een PIN-code, patroon, vingerafdruk of andere even veilige methode om jouw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. 

Betalingen doen

Zodra je de functie voor mobiele NFC-betalingen heeft geactiveerd, kan je betalen bij terminals die Maestro NFC-betalingen accepteren. je kan deze terminals herkennen aan het Maestro- en NFC-symbool. 

Om een betaling te doen houdt u jouw telefoon dicht bij de NFC-lezer van de terminal wanneer de terminal om jouw kaart vraagt. 

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk mobiele NFC-betalingen te doen zonder ingelogd te zijn in de bunq app.

Houd er rekening mee dat je geen mobiele NFC-betalingen kan doen als jouw telefoon is uitgeschakeld. In sommige gevallen zal je ook een actieve internetverbinding nodig hebben om eenbetaling te doen.

Kaartregels 

Wanneer je de mobiele NFC betaalfunctie activeert, zal jouw telefoon functioneren als een 'DigiCard', daarom zijn onze bunq kaartregels van toepassing op de mobiele NFC betaalfunctie. je vindt de bunq kaartregels verderop in dit document.

19. Trap op de rem   

In sommige gevallen kunnen we op de rem trappen en een betalingsopdracht afwijzen. Dat doen we als: 

 • jouw volgorde onvolledig of onduidelijk is;
 • je onvoldoende middelen hebben om de order uit te voeren; 
 • er een vermoeden is van fraude, misbruik of andere onregelmatigheden; 
 • de wet of een gerechtelijk bevel ons verbiedt het bevel uit te voeren (bijv. om veiligheidsredenen);
 • de bank van de begunstigde buiten SEPA is gevestigd; of
 • je houden zich niet aan jouw afspraken met ons.

Als de situatie het toelaat, zullen we je informeren over de afwijzing en de reden daarvan. 

20. Verzoeken om betaling en bunq.me  

Met de app kan je betalingsverzoeken versturen en ontvangen. Met deze functie kan je gemakkelijk geld van anderen vragen of jouw schuld aan iemand betalen. je kan betalingsverzoeken sturen naar de aliassen van andere bunq gebruikers, maar ook naar e-mailadressen en telefoonnummers van nietbunq gebruikers.

Een verzoek om betaling is geen Incasso. Als je een verzoek om betaling accepteert, geeft je ons een betalingsopdracht. Een betalingsverzoek kan worden ingetrokken totdat de ontvanger het verzoek heeft goedgekeurd of afgewezen. 

Controleer elk verzoek grondig voordat je het goedkeurt! Een verzoek is geen betalingsverplichting; je kan een verzoek afwijzen. Neem contact met ons op als je een onterecht betalingsverzoek heeft ontvangen.

Stuur om spam te voorkomen alleen verzoeken naar mensen die daadwerkelijk geld verschuldigd zijn aan je en stuur geen misleidende, onduidelijke en/of verwarrende verzoeken.

Met de app je kan jouw ook een eigen betaalpagina inschakelen, deze heet bunq.me. je kan de link naar deze pagina delen met anderen en hen uitnodigen een betaling te doen aan je. Het is aan de betaler om het bedrag in te stellen, de betaalmethode te kiezen en de betaling te initiëren. 

Met bunq.me kan je eenvoudig geld inzamelen voor een gezamenlijk cadeau, een donatie aan een goed doel of om een creatief project te realiseren. je kan bunq.me in- en uitschakelen via de bunq app.

Als iemand een betaling initieert op jouw bunq .me pagina, is de bank van de verzender van de betaling verantwoordelijk voor het overmaken van de betaling naar ons. Wij zijn vervolgens verantwoordelijk voor het crediteren van jouw bunq rekening of het initiëren van de betaling tussen onze interne rekening en jouw rekening bij een andere bank. In het uitzonderlijke geval dat wij een bedrag hebben gecrediteerd/overgemaakt naar jouw rekening, maar de bijbehorende betaling niet ontvangen van de bank van de betalingsverzender, hebben wij het recht de creditering/overmaking terug te draaien. Dit kan leiden tot een negatief saldo op de rekening jouw . Door het verwerken van de betaling aan je worden wij geen onderdeel van de (leverings-/betalings)verplichtingen tussen je en de verzender van de betaling. 

Om fraude of misbruik van bunq.me te voorkomen, hebben we verschillende gebruikslimieten ingesteld. Betalingen boven deze limieten worden geweigerd. We kunnen deze limieten van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. 

Kaartbetalingen via betaalverzoeken en bunq.me zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik, gebruik deze vorm van betaling niet voor zakelijk transacties.

Op jouw bunq .me pagina tonen we jouw naam en IBAN. Deze informatie zal zichtbaar zijn voor iedereen die de pagina bezoekt. Door bunq.me in te schakelen geeft je ons toestemming deze informatie te publiceren. 

In het algemeen kan je bunq .me gebruiken zolang je dat wil. In sommige gevallen willen of moeten we jouw betaalpagina (onmiddellijk) beëindigen of blokkeren. Dat zullen we doen in gevallen die in hoofdstuk 51 worden genoemd, maar ook als we het account jouw (tijdelijk) blokkeren. We zullen dat ook doen als het verwijst naar inhoud of merken waarvan we vermoeden dat je niet de rechten bezit om ze te gebruiken, of als het anderen kan doen geloven dat ze een andere derde en/of instantie betalen.

21. iDEAL  

Met de bunq app kan je gebruik maken van iDEAL om betaald te krijgen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je iDEAL veilig kunt gebruiken.

Veiligheid

Controleer altijd eerst de status van de betreffende iDEAL-transactie voordat je goederen verstuurt of een dienst verricht. De status moet succesvol zijn. Als je de status niet controleert, loopt je het risico geen jouw geld te ontvangen. 

Bevestig om verrassingen te voorkomen altijd het gebruik van een iDEAL-link met een betaler voordat je de link verstuurt. 

En last but not least zorg ervoor dat jouw eigen website(s) en/of app(s) voldoende beschermd zijn tegen misbruik zoals hacken, phishing en spoofing.

Verantwoordelijkheid

Zorg ervoor dat jouw klanten contact kunnen opnemen met je voor vragen of klachten (geef ten minste een e-mailadres) en geef hen informatie over hoe je hun contactverzoeken en klachten zal behandelen.

Mocht je ooit besluiten een derde partij bij het iDEAL-betalingsproces te betrekken, weet dan dat je verantwoordelijk is voor hun handelen.

Onderzoeken

Soms leidt een iDEAL-transactie tot een formeel onderzoek. Geef ons de informatie die we nodig hebben en werk mee voor het geval je betrokken raakt bij een onderzoek. 

22. Betalingen doen met bunq.naar   

Met de bunq.to functie kan je geld sturen naar mensen zonder hun IBAN te kennen; je heeft alleen hun telefoonnummer of e-mail nodig. 

Hoe werkt het? Om een bunq.to betaling te initiëren, open je de bunq app en initieer je een betaling zoals je normaal zou doen. Maar in plaats van het IBAN van de begunstigde in te voeren, voert je een telefoonnummer of e-mailadres van de begunstigde in. Wanneer je vervolgens de betaling verstuurt, ontvangt de begunstigde een sms of e-mail met een link. Als de begunstigde de link opent, kan hij/zij de betaling opeisen, hetzij via bunq , hetzij door zijn/haar IBAN en naam in te typen.

Als iemand een bunq.naar betaling claimt die je heeft gestuurd, krijgt je een melding en kan je zien naar welke rekening het geld is overgemaakt. 

je kan een bunq.to betaling annuleren totdat deze is opgeëist. Als een bunq.to betaling eenmaal is opgeëist, kan deze niet meer worden teruggedraaid. 

Wanneer je een bunq.tot betaling stuurt, debiteren we de rekening jouw voor het transactiebedrag en slaan we het geld tijdelijk op een van onze rekeningen op totdat het wordt opgeëist of de betaling wordt geannuleerd/geannuleerd.

De ontvanger van een bunq.to betaling heeft vijf dagen de tijd om de betaling op te eisen. Na deze periode wordt de transactie geannuleerd. De ontvanger heeft ook de mogelijkheid om de betaling te weigeren.

Als een bunq.to betaling wordt geannuleerd of geweigerd, wordt het transactiebedrag teruggegeven aan de verzender van de betaling. 

Als iemand een bunq.tot betaling claimt met bunq, heeft hij/zij het geld meteen. Anders gelden de regels voor een betaling naar een niet-bunq rekening. 

Wees je ervan bewust dat iedereen die toegang heeft tot de telefoon of e-mailbox waarnaar je een bunq.to betaling stuurt, de betaling kan opeisen. Het gebruik van bunq.to is voor jouw eigen risico.

23. Auto BTW   

Met onze Auto BTW-functie kan je automatisch en onmiddellijk een bepaald percentage van jouw inkomende betalingen aftrekken naar een speciale BTW-rekening binnen jouw bunq Easy Money Business of Easy Green Business . Dit helpt je het geld op te sparen dat je later als BTW moet betalen! Daarnaast maakt Auto BTW het ook mogelijk je om BTW op uitgaande betalingen terug te vorderen, zodat jouw Auto BTW besparing nog nauwkeuriger wordt. Bij elke uitgaande betaling wordt een bepaald percentage van de jouw speciale BTW-rekening teruggeboekt naar de rekening waarmee de betaling is gedaan. Merk op dat onze functie slechts een hulpmiddel is waarmee je telkens tijd kan besparen door een percentage van jouw transacties voor BTW-doeleinden te verzamelen. je blijft verantwoordelijk om jouw exacte BTW-plicht na te gaan en welk bedrag je moet betalen. 

Zie de laatste informatie over de Auto BTW prijzen op onze website.

24. Automatische incasso's  

Met een SEPA Incasso mandaat kan je andere personen of bedrijven machtigen om jouw rekening te debiteren. Hiermee kunnen zij geld van jouw rekening afschrijven, hetzij als eenmalige transactie, hetzij als terugkerende transactie. We ondersteunen zowel normale als zakelijk automatische afschrijvingen. je kan zakelijk automatische afschrijvingen in de bunq app herkennen aan de extra informatie op het mandaat en het ID van de schuldeiser.

Automatische incasso's zijn geweldig, maar ze leiden ook regelmatig tot onaangename verrassingen. Daarom hebben we besloten om je in control te brengen. Hoe? Op het moment dat een Incasso normaal gesproken van de rekening jouw zou worden afgeschreven, sturen we je een verzoek tot betaling. Als je het verzoek goedkeurt, wordt het transactiebedrag van de rekening jouw afgeschreven. Voor normale automatische incasso's moet je het verzoek binnen 5 kalenderdagen accepteren, om te voorkomen dat we de Incasso annuleren, in welk geval er geen geld van de jouw rekening wordt afgeschreven. Voor zakelijk automatische incasso's moet je het verzoek binnen 1 kalenderdag accepteren. Geen onaangename verrassingen, geen afschrijvingen zonder mandaat: je're in control! je kan er ook voor kiezen om (bepaalde) automatische incasso's automatisch te accepteren.

Door deze voorwaarden te accepteren, machtigt je ons om automatische incasso's namens jouw te annuleren.

Wijs Incasso verzoeken niet regelmatig en structureel af, en laat ze ook niet regelmatig en structureel verlopen. Dit wordt beschouwd als misbruik. 

je kan bepaalde Incasso verzoeken vooraf goedkeuren (whitelisten). Als je dat doet, machtigt je ons om automatisch alle Incasso verzoeken goed te keuren die binnen de grenzen vallen die je heeft ingesteld. je kan bij het accepteren van een Incasso er ook voor kiezen om alle toekomstige incasso's van die persoon of organisatie te accepteren. 

25. U-bocht  

Wil je een SEPA Incasso mandaat annuleren? Stel de begunstigde daarvan gewoon schriftelijk op de hoogte. Annuleren kan tot één zakelijk dag voor de beoogde uitvoering van de Incasso. 

Heeft je tijdig een Incasso mandaat geannuleerd, maar heeft je er toch een betalingsverzoek voor ontvangen? Of ontving je een Incasso betalingsverzoek zonder zelfs maar een Incasso mandaat te geven? Meld dit dan zo snel mogelijk aan ons. 

Als je een Incasso betalingsverzoek goedkeurt, bevestigt je dat het Incasso correct is. Indien je bepaalde Incasso betalingsverzoeken vooraf goedkeurt (whitelist), worden alle verzoeken die binnen de gestelde grenzen vallen als correct beschouwd. 

Wil je een Incasso transactie betwisten? Laat het ons weten binnen 56 dagen nadat je het Incasso betalingsverzoek heeft ontvangen. jouw terugbetalingsverzoek wordt binnen twee werkdagen verwerkt. Let op: dit geldt niet voor zakelijk automatische incasso's. Kijk voor meer informatie bij Samen.

26. Het delen van een rekening  

Met extra bestuurders

Met de bunq app kan je gemakkelijk andere directeuren toegang geven tot de bunq account. Geen reis naar ons kantoor of stapels papierwerk nodig! 

Realiseer je dat elke uitgenodigde directeur onbeperkte toegang heeft tot de bunq account, inclusief het overmaken van geld en het toevoegen of verwijderen van andere directeuren. Bestuurders zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de verstrekte toegang, inclusief het verwijderen van de toegang wanneer bestuurders niet langer gemachtigd zijn om de bunq rekening voor het bedrijf te beheren. 

je zijn verplicht ons te allen tijde op de hoogte te houden, en we mogen er volledig op vertrouwen dat de bij bunq geregistreerde bestuurders bevoegd zijn de bunq rekening voor het bedrijf te beheren. 

Mocht je weten of vermoeden dat personen toegang hebben tot het bedrijfsaccount zonder daartoe geautoriseerd te zijn, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de bunq chat of via e-mail naar support@bunq.com. We blijven alle diensten en opdrachten die we ontvangen uitvoeren, totdat we een dergelijke melding hebben ontvangen en verwerkt.

Andere personen 

Via de knop Toevoegen op het beginscherm van de bunq app kan je gemakkelijk andere bunq gebruikers toegang geven tot een of meer van jouw bankrekeningen. Geen reis naar ons kantoor of stapels papierwerk nodig!

Wanneer je iemand toegang geeft, zal die persoon - bijvoorbeeld een van de medewerkers van jouw - alle handelingen kunnen verrichten waartoe je hem of haar heeft gemachtigd. je kan de toegang die je heeft gegeven altijd weer intrekken. De toegang eindigt automatisch als je een periode heeft ingesteld en de periode is verstreken. Iemand toegang geven tot een account heeft geen invloed op jouw eigendom van de account; de account blijft volledig van jou.

Iemand toegang geven is een beetje als iemand meenemen naar een feestje. Op het feestje is je'verantwoordelijk voor de mensen die je meebrengen, dus zorg ervoor dat iedereen met wie je toegang tot een sub-account deelt, zich aan deze voorwaarden houdt. Als iemand je toegang heeft gegeven, is je'de meeneemvriend, dus voldoe aan deze voorwaarden.

Geef niet meer toegang tot een sub-account als:

 • de eigenaar van de gedeelde rekening niet langer gemachtigd is de rekening te gebruiken (bijvoorbeeld omdat hij/zij failliet is gegaan);
 • je zelf handelingsonbekwaam wordt; of
 • als de eigenaar van de rekening is overleden.

Geef ons een gil via de chatfunctie in de bunq app ("support chat") of support@bunq.com als een van de bovenstaande zaken zich heeft voorgedaan. We blijven alle orders uitvoeren die we ontvangen via een account met gedeelde toegang, totdat we een dergelijke melding hebben ontvangen en verwerkt.

27. Plaatsen

Ontdek alle hotspots waar je en jouw contacten van houden! Met bunq Places kan je aanbevelingen doen over jouw favoriete plekken aan alle gebruikers in de jouw contactlijst en omgekeerd. Beide partijen hoeven de functie alleen maar in te schakelen. 

jouw gegevens (profielfoto en publieke naam) worden alleen gedeeld met jouw contacten nadat je de functie heeft ingeschakeld. Houd er rekening mee dat we, om deze functie te kunnen gebruiken, toegang moeten hebben tot de contactenlijst van jouw . Zie voor meer informatie onze Privacy & Cookie Verklaring, te vinden op onze website.

Bovendien, omdat extraatjes nooit alleen komen, zullen we je belonen voor het aanbevelen van plaatsen. We planten een boom voor jouw eerste aanbeveling, en daarna planten we een boom voor je voor elke tien aanbevelingen die je doet. 

De beslissing om Places te gebruiken is volledig jouw verantwoordelijkheid. bunq is niet aansprakelijk voor (schade als gevolg van) misbruik van de gegevens die je deelt via Places. 

28. Loyaliteitskaarten

Heb je er genoeg van om Zoeken te moeten vragen voor jouw klantenkaart wanneer je betaalt bij jouw favoriete winkel? Met de functie Loyaliteitskaarten je kun je alle jouw kaarten op één plek bewaren, zodat je er gemakkelijk bij kunt. Om de toegang nog gemakkelijker te maken, gebruik je de Loyalty Cards widget en heb je toegang tot jouw favoriete klantenkaarten met een tikje van je vinger.

je'Je hoeft je ook nooit meer zorgen te maken over het vergeten te scannen van jouw klantenkaarten. Onze app brengt je op de hoogte wanneer je ergens betaalt, maar de klantenkaart van die specifieke winkel nog niet heeft toegevoegd aan jouw kaarten. je kan deze Notificaties altijd aan- of uitzetten in jouw accountinstellingen.

29. Deel de bunq liefde!  

We houden van onze gebruikers, hoe meer hoe beter! Daarom hebben we uitnodigings- en verwijzingssystemen geïmplementeerd. Met deze functies kan je jouw vrienden uitnodigen om bunq te gaan gebruiken.

Heeft je een cool idee om bunq te promoten ? Neem contact met ons op via de support chat en laat het ons weten!

Wanneer je een uitnodiging stuurt, beloven we de persoonlijke informatie uitsluitend te gebruiken voor onze uitnodigings- en verwijzingsfuncties.

Houd er rekening mee dat deze functies worden aangeboden aan je uit beleefdheid, en het staat ons vrij de functies op elk moment te veranderen, te beperken of op te schorten. Voel je vrij om ze te gebruiken zoveel als je wil, maar zorg ervoor dat je ze verantwoord gebruikt: 

 • afzien van het uitnodigen van vreemden;
 • zich te onthouden van het spammen van anderen met uitnodigingen (inclusief het gebruik van geautomatiseerde systemen of bots);
 • gebruik van de functies voor betaalde promotie (inclusief online reclame) met als hoofddoel het verzamelen van beloningen is niet toegestaan;
 • de functie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden; 
 • afzien van het gebruik van de functies voor andere doeleinden dan het uitnodigen van vrienden voor bunq.

Wanneer wij van mening zijn dat je deze functies op enigerlei wijze misbruikt, mogen wij te allen tijde passende maatregelen nemen, waaronder het beperken van jouw toegang tot onze diensten, het opschorten van (huidige of toekomstige) van toepassing zijnde beloningen, het beëindigen van jouw account of enige andere actie op basis van deze voorwaarden.

30. Bomen & Stammen 

Wil je meer bomen planten met jouw bunq Plan? Nodig gewoon vrienden uit en we zullen tien bomen planten voor elke vriend die jouw uitnodiging accepteert, zowel voor je als voor jouw vriend. 

Als bunq Gebruiker , kan je ook een stam beginnen met vrienden en samen bomen planten. In het geval je een stam begint of erbij komt, worden jouw nicknames en avatars zichtbaar gemaakt voor andere bunq gebruikers en je geeft ons toestemming om ze zichtbaar te maken. 

31. Informatie     

Om ons in staat te stellen de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven en onze diensten te verlenen aan je, hebben we informatie nodig over jouw company en enkele van haar werknemers/eigenaren/ultimate beneficiaries. Geef ons alle informatie waar we om vragen en geef ons altijd volledige en nauwkeurige informatie. Zijn jouw bedrijfsgegevens veranderd, bijvoorbeeld omdat de bedrijfszetel is verplaatst of de activiteiten/rechtsvorm zijn veranderd? Het is jouw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in jouw bedrijf. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen als je ons onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt, of als je ons niet op de hoogte heeft gehouden. 

32. Onze oren en mond    

Wil je een vraag stellen of een compliment geven? Gebruik dan Together (zie bunq.com of kijk in de bunq app). Gebruik vooral de chatfunctie in de bunq app ("support chat") voor persoonlijke zaken of als je een klacht wil indienen. Als je'niet in staat bent om de support chat te gebruiken, om welke reden dan ook, kan je ons ook bereiken via e-mail (support@bunq.com). 

We houden van Gebruiker feedback! Dus geef ons alle suggesties of opmerkingen die je heeft. Om jouw feedback om te zetten in geweldige nieuwe functies en producten zijn we vrij om de gegeven feedback te gebruiken op elke manier die we geschikt achten, zonder enige verplichting of beperking.

We zullen voornamelijk met je communiceren via elektronische middelen, zoals de chatfunctie in de bunq app of je via e-mail. Omdat we af en toe belangrijke berichten via de chatfunctie zullen sturen, verwachten we dat je de chatfunctie regelmatig controleert om ervoor te zorgen dat je geen van onze berichten mist. We zullen geen 'snail mail' (postdiensten) gebruiken om contact op te nemen met je. Ik denk dat de naam al verklaart waarom. We communiceren ook nooit via WhatsApp of telefoon.

Op verzoek zullen we de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden via e-mail aan je verstrekken. Weet je niet zeker of een bericht echt door ons is verzonden? Neem dan contact met ons op via de support chat. 

33. Ik zal je laten zien hoe het werkt

Om je zo efficiënt mogelijk te helpen, kunnen wij toegang krijgen tot jouw account en bepaalde handelingen verrichten voor je. Dat doen we alleen in overleg met je. De toegang door onze Gids wordt in zijn geheel opgenomen, waarna de opname automatisch wordt gedeeld met je. Zo kan je bekijken wat we voor je hebben gedaan en kan je de opname opnieuw bekijken wanneer jouw vraag of probleem zich opnieuw voordoet.

Om de veiligheid van jouw account te waarborgen, zullen we dat nooit kunnen:

 • Initieer of accepteer betalingen;
 • Wijzig jouw beveiligingsinformatie, zoals jouw inloggegevens en authenticatiemethode.

34. Kijk maar eens!    

Kijk regelmatig op jouw bunq app voor belangrijke berichten van ons over eventuele informatie van je, jouw account en veiligheid. Controleer (minstens eens per twee weken) regelmatig het transactieoverzicht van jouw rekeningen. Laat het ons weten via de support chat als je een fout of onregelmatigheid opmerkt. 

35. Stel je dit voor...     

je kan inhoud gebruiken, opslaan en versturen via de bunq app, zoals emoji's, tekst of foto's. je'bent verantwoordelijk voor de inhoud die je verstuurt. Stuur geen inhoud van seksuele, discriminerende, racistische, bedreigende, illegale of anderszins ongewenste aard. Stuur bovendien geen door intellectuele eigendomsrechten beschermde inhoud als je de rechten daartoe niet bezit. 

Heeft je aanstootgevende of ongewenste inhoud ontvangen? Meld dit dan aan ons. 

36. Algemene rekeningbeveiliging    

Om jouw geld en jouw rekening veilig te houden, moeten we samenwerken, hier lees je hoe. 

Neem adequate maatregelen en doe je best om ongeautoriseerde toegang/gebruik van jouw account en de informatie die je via onze diensten verzamelt te voorkomen.

Om je te helpen jouw account veilig te houden, hebben we enkele veiligheidsrichtlijnen opgesteld. Hieronder staan de belangrijkste die je te allen tijde moet volgen:

 • houd jouw inlogcodes en andere beveiligingsfuncties strikt voor jezelf, deel ze met niemand anders, en gebruik ze nooit ergens anders dan in onze officiële apps of in onze officiële webinterface; 
 • zorg ervoor dat jouw kaarten door niemand anders dan je worden gebruikt;
 • zorg ervoor dat alle jouw apparaten goed beveiligd zijn (stel ten minste één vorm van toegangsbeveiliging in, bijvoorbeeld een inlogcode);
 • de nieuwste versies van onze apps gebruiken en de besturingssystemen van jouw apparaten schoon (geen illegale software) en up-to-date houden;
 • als je de bunq app of webinterface op een openbare plaats gebruikt, kijk dan over jouw schouder om er zeker van te zijn dat er geen onbevoegden meekijken;
 • controleer jouw rekening minstens eenmaal per twee weken;
 • jezelf informeren over veelvoorkomende (online) oplichting, zoals phishing; 
 • meld onregelmatigheden altijd onmiddellijk en volg onze instructies op. 

We zullen je nooit om jouw inlogcodes of andere beveiligingsfuncties vragen via telefoon, e-mail of Whatsapp. Als je enige communicatie van ons ontvangt die je niet (volledig) vertrouwt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de support chat. Als je communicatie ontvangt van een verdacht telefoonnummer of e-mailadres dat beweert van ons te zijn, klik dan niet op links en geef geen persoonlijke informatie of jouw bunq inloggegevens via dergelijke links en meld dit onmiddellijk aan ons. 

Wees je bewust van phishing. Bij phishing proberen andere mensen jouw beveiligingsgegevens te bemachtigen. Veel voorkomende phishing-zwendel betreft online websites zoals Marktplaats of betreft personen die zich voordoen als afkomstig van bunq of van een overheidsinstelling (zoals de Belastingdienst). Klik nooit op links je die je niet herkent en voer nooit jouw informatie in op websites die je'niet bekend zijn. Als je'niet zeker weet of iemand probeert te phishen je, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en wij helpen je. 

Zie voor de (aanvullende) beveiligingsrichtlijnen voor het gebruik van bunq kaarten het onderdeel beveiliging in de bunq kaartregels. 

je zijn er verantwoordelijk voor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot jouw account. 

Als onderdeel van onze due diligence zijn wij verplicht ongebruikelijk (transactie)gedrag te onderzoeken. je'zijn verplicht om mee te werken aan deze onderzoeken en we verwachten dat je ons alle relevante informatie verstrekt die we nodig hebben. Een weigering om mee te werken kan uiteindelijk leiden tot sluiting van jouw account.

37. De deur ontgrendeld houden    

Erger je je aan je dat je altijd moet inloggen om jouw saldo te controleren of een eenvoudige betaling te doen? Met de bunq app kan je veranderen hoe lang je ingelogd blijft. Handig, maar wees voorzichtig! Als je jouw account ingelogd houdt, kan iedereen met toegang tot jouw telefoon toegang krijgen tot jouw bunq account. Dit betekent dat ze transacties zouden kunnen uitvoeren met jouw geld. Het aanpassen van de inlogtijd is op jouw eigen risico.

38. Zorgplicht       

Algemeen

In jouw eigen belang en dat van anderen verwachten wij van je dat u onze producten en diensten zorgvuldig gebruikt en zich onthoudt van misbruik. Onder misbruik verstaan we illegale handelingen, het schenden van deze voorwaarden, en alle handelingen die bunq (onze activiteiten/Abonnementen/reputatie), onze gebruikers of andere mensen op enigerlei wijze kunnen schaden. jouw plicht houdt in, maar is niet beperkt tot, het volgende:

 • Geef volledige en nauwkeurige persoonlijke informatie en zorg ervoor dat deze informatie up-to-date blijft;
 • Controleer jouw account regelmatig en stel ons onmiddellijk op de hoogte als je iets ongewoons tegenkomt of andere problemen ondervindt;
 • Volg de beveiligingsrichtlijnen en gebruik gezond verstand bij het gebruik van jouw bunq account, de bunq app, de Together community of een andere dienst of product van bunq

bunq app

Verder is onze app bedoeld voor normaal gebruik van onze bank- en betaaldiensten, dus we verwachten dat je hem alleen voor dat doel gebruikt. 

Als bank zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van jouw account te controleren. Als het gebruik van jouw account niet in overeenstemming is met het beoogde doel en we besluiten dat het buiten onze risicobereidheid valt, kunnen we besluiten jouw account (onmiddellijk) af te sluiten zonder enige aansprakelijkheid of verplichting voor ons.

bunq Web app

Ook is onze webapplicatie alleen bedoeld voor normaal gebruik. Gebruik het met zorg en het is jouw verantwoordelijkheid om de Web app veilig te gebruiken. Zorg ervoor dat wanneer je de Web app in een openbare ruimte gebruikt, anderen niet het scherm jouw kunnen bekijken wanneer je bijvoorbeeld aan het inloggen is. Controleer ook de URL voordat je inlogt op je credentials om er zeker van te zijn dat het onze beveiligde website is. Wij adviseren je geen openbare apparaten te gebruiken om in te loggen op de bunq Web app. Als je dat toch doet, zorg er dan voor dat je uitlogt van jouw bunq account en sluit alle gerelateerde browservensters en tabbladen die actief waren terwijl je de bunq Web app gebruikte.

bunq Apple Watch app

bunq De Apple Watch app is alleen bedoeld voor normaal gebruik. Gebruik hem met zorg en het is jouw verantwoordelijkheid om de Apple Watch app veilig te gebruiken. Zorg ervoor dat wanneer je de Apple Watch app in een openbare ruimte gebruikt, anderen niet op het scherm jouw kunnen kijken wanneer je bijvoorbeeld aan het inloggen zijn. 

39. Derden   

Wij geloven dat ieder zijn eigen vak heeft, daarom houden we ons bij waar we goed in zijn en maken we gebruik van diensten van derden als we denken dat dat het beste is. Natuurlijk zullen we altijd zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren van een derde partij. 

40. Apps van derden     

Op apps.bunq.com en in de bunq app je kun je verwijzingen vinden naar verschillende apps van derden die ook deel uitmaken van het bunq ecosysteem. Deze apps werken samen met onze diensten, maar worden niet door ons gebouwd, onderhouden of gecontroleerd. Het downloaden, installeren en gebruiken van deze externe apps is geheel op jouw eigen risico. Wij geven geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze apps.

41. Als jouw geld op is      

Soms worden slechte dagen slechte jaren. Het bedrijf kan failliet gaan, onder curatele komen te staan, of een andere wettelijke schuld- of insolventieregeling van toepassing laten worden. Als dit gebeurt, is het je wettelijk niet langer toegestaan om de rekening jouw bunq te gebruiken. Als je de rekening in deze situatie wil gebruiken, vraag dan toestemming aan de aangestelde curator, bewindvoerder of beheerder.

We kunnen alleen optreden als we op de hoogte zijn van een competentieverandering (bijvoorbeeld omdat het bedrijf failliet is gegaan). Daarom verandert de relatie tussen het bedrijf en bunq alleen als je, of iemand anders, ons op de hoogte stelt van de verandering. Het maakt niet uit of een overeenkomstige wijziging al in een openbaar register is gepubliceerd.

Als (delen van) jouw fondsen in beslag worden genomen, zal je de in beslag genomen fondsen niet kunnen gebruiken. 

Merk op dat als je het jouw account blijft gebruiken nadat een van de bovengenoemde situaties van toepassing is geworden op je, wij je persoonlijk aansprakelijk zullen stellen voor alle schade die kan voortvloeien uit jouw gebruik.

42. Nieuw werk, nieuwe competenties    

Na verloop van tijd kunnen werknemers van jouw bedrijf gepromoveerd, gedegradeerd of ontslagen worden, en er worden nieuwe werknemers aangenomen. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor het recht van mensen op toegang tot en gebruik van de bunq account van het bedrijf.

In geval van wijzigingen in de bevoegdheden van personen is het jouw verantwoordelijkheid om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. We kunnen alleen handelen als we op de hoogte zijn van een verandering. Onze relatie met je verandert pas op het moment dat wij op de hoogte worden gesteld. Het maakt niet uit of de verandering al is gepubliceerd in een openbaar register. Totdat wij naar behoren zijn geïnformeerd, kunnen wij alle door de onbevoegde gegeven (betalings)opdrachten blijven uitvoeren. 

In sommige gevallen kan er onduidelijkheid bestaan over wie bevoegd is om een account te gebruiken, bijvoorbeeld omdat we tegenstrijdige berichten ontvangen. Als dit het geval is, zullen we de toegang tot het account volledig (voor iedereen) of gedeeltelijk (voor sommigen) blokkeren totdat er duidelijkheid is. 

43. Privacy     

We hebben informatie van je nodig om onze diensten aan je te kunnen leveren. Als je wil weten welke gegevens we verzamelen en wat we ermee doen, lees dan onze Privacy & Cookie Statement. je kan onze Privacy & Cookie Statement vinden in de bunq app en op onze website. We sturen de Privacy & Cookieverklaring ook via e-mail naar je tijdens het registratieproces.

44. Depositogarantiestelsel    

bunq maakt deel uit van het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit betekent dat de tegoeden op jouw rekening(en) verzekerd zijn (tot 100.000 EUR) voor het geval wij failliet gaan. Kijk op dnb.nl voor meer informatie over het depositogarantiestelsel of ons informatieblad op onze website.

45. Belangenconflicten    

Er kan een belangenconflict ontstaan tussen je en bunq of tussen je en een andere bunq Gebruiker . In het onfortuinlijke geval dat dit gebeurt, zullen we handelen volgens ons beleid inzake belangenverstrengeling. Een samenvatting van dit beleid is te vinden op onze website.  

46. Het afsluiten van jouw rekening    

Zoals beschreven in het volgende hoofdstuk "Het einde...", heeft je de mogelijkheid om jouw overeenkomst te beëindigen met bunq. Om dit proces zo naadloos mogelijk te laten verlopen hebben we een omkeerbare afsluiting ingevoerd. Dit is handig omdat het je toegang geeft tot cruciale informatie voor jouw belastingen of andere doeleinden. Tegelijkertijd brengt het geen kosten meer in rekening je, en blokkeert het alle betalingen, automatische afschrijvingen of kaarttransacties. Als je de jouw account permanent wil afsluiten, zonder de mogelijkheid om weer toegang te krijgen tot jouw gegevens, en ons daarmee alle gegevens wil laten verwijderen die we wettelijk kunnen, neem dan contact op met support. Houd er rekening mee dat dit proces onomkeerbaar is.

47. Het einde...     

je zal een Gebruiker blijven zolang je dat wil, of totdat we besluiten uit elkaar te gaan met je. je kan de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen; we zouden het jammer vinden als je zou gaan! 

Kijk op Together (zie bunq.com of kijk op de bunq app) voor meer informatie over het sluiten van een account en het beëindigen van de overeenkomst. Houd er rekening mee dat als je besluit om jouw permanent gesloten rekening opnieuw te openen, we je een vergoeding in rekening brengen, bekijk onze prijzen op onze website

In sommige gevallen kunnen we de overeenkomst van onze kant willen beëindigen. Bijvoorbeeld voor het geval we in de toekomst zouden stoppen met het aanbieden van bunq zakelijk accounts. We kunnen opzeggen met één maand opzegtermijn.

In sommige situaties willen we jouw de toegang tot onze app onmiddellijk blokkeren en/of de overeenkomst beëindigen. We kunnen dit doen in het geval dat:

 1. je niet voldoen aan de voorwaarden je'die je nu leest, en alle bijbehorende documenten;
 2. wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 3. je insolvent wordt, of wij vermoeden dat je insolvent wordt of het onderwerp is van een insolventieprocedure;
 4. je niet (langer) bevoegd zijn om zelfstandig jouw rekeningen te beheren, bijvoorbeeld wanneer je wettelijk onbevoegd is, onder bewind staat, of wanneer je om een andere reden niet langer handelingsbekwaam is;
 5. onze zakelijk relatie met je bedreigt onze reputatie (bijv. als we herhaaldelijk klachten ontvangen over jouw activiteiten); 
 6. jouw bedrijf of zijn eigenaar(s) naar een ander land verhuizen;
 7. je een einde maken aan jouw zakelijk activiteiten;
 8. indien je jouw zakelijk activiteiten wijzigt of indien je andere zakelijk activiteiten verricht dan ons bekend is;
 9. de uiteindelijke begunstigde eigenaar(s) van jouw bedrijf veranderen;
 10. je ons valse informatie hebben verstrekt, ons niet op de hoogte hebben gehouden of niet hebben meegewerkt aan onze onderzoeken waarbij je'betrokken is; 
 11. we weten of vermoeden dat je onze diensten gebruikt (of heeft gebruikt) voor frauduleuze of illegale activiteiten, belastingontduiking, activiteiten in strijd met de openbare orde en/of goede zeden of enig ander misbruik; 
 12. je'in strijd zijn met een overeenkomst je met ons; of
 13. blijkt uit ons onderzoek dat jouw risicoprofiel is veranderd. 

Wij kunnen de overeenkomst beëindigen zonder enige aansprakelijkheid of verplichtingen jegens je. Indien de overeenkomst (om welke reden dan ook) eindigt, zullen alle door ons aan je verleende rechten en licenties onmiddellijk ophouden en zal jouw de toegang tot onze app worden geblokkeerd. 

Op het moment dat de overeenkomst wordt beëindigd, worden alle jouw schulden aan ons onmiddellijk opeisbaar. Dit betekent dat je de totale schuld aan ons jouw onmiddellijk zal moeten betalen. 

We kunnen jouw fondsen vasthouden na de sluiting van jouw account om eventuele schulden aan ons te dekken, betalingen die je heeft goedgekeurd voordat jouw account werd gesloten of legitieme claims en rechten van derden. Als een deel van de fondsen afkomstig is van een (credit)kaartbetaling, behouden we ons het recht voor de rekening jouw te debiteren om de fondsen terug te geven aan de partij die ze heeft ontvangen, in een last-in-first-out volgorde.

In het geval dat je fondsen in een andere valuta dan de euro aanhoudt wanneer wij onze overeenkomst met je beëindigen, kunnen wij naar eigen goeddunken besluiten om deze fondsen in hun respectieve valuta over te dragen of om deze eerst naar euro's om te rekenen alvorens de fondsen naar je over te dragen.

48. Juridische smerigheid  

Wij hechten boven alles waarde aan transparantie. Daarom nemen we in dit hoofdstuk de tijd om het te hebben over 'verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden'. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat kan je van ons verwachten? En wat verwachten wij van je? Houd je vast aan jouw stoel, daar gaan we! 

Account  

Als je een bunq zakelijk account opent, verklaart je dat je daartoe bevoegd is. Indien je niet bevoegd is, maar toch een rekening opent, is je persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen. 

jouw Het bedrijf kan door meerdere personen worden vertegenwoordigd. Iedereen die namens het bedrijf onze producten en diensten gebruikt, is gebonden aan deze voorwaarden. 

je'zijn verantwoordelijk voor het veilig houden van jouw account en voor wat er gebeurt met jouw account. Met andere woorden, je zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt met jouw account en/of die het gevolg zijn van het niet naleven van wat deze voorwaarden eisen/vragen van je.

Weet of vermoedt je dat iemand anders toegang heeft tot jouw account, of heeft je iets vreemds opgemerkt? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via de support chat. je'zijn aansprakelijk voor de gevolgen tot het moment dat je contact met ons opnam. In geval van misbruik of ongeoorloofd gebruik moet je ook de politie inlichten. Als je frauduleus handelt, is je aansprakelijk voor alle verliezen op jouw account. Als je zonder redelijke zorgvuldigheid handelt en dit verliezen veroorzaakt, kan je hiervoor aansprakelijk zijn. 

We kunnen jouw toegang tot de bunq app, jouw account of het account van iemand anders (een Connect) blokkeren of beperken. Dat doen we als we vermoeden of weten dat er iets mis is. Bijvoorbeeld in geval van (vermoedelijke) fraude of misbruik, of als je niet voldoet aan jouw verplichtingen jegens ons. Zodra de reden voor de blokkering of beperking niet meer bestaat, zullen wij de blokkering of beperking opheffen.

Als we jouw account hebben geblokkeerd of beëindigd vanwege (vermoedelijke) fraude, kunnen we besluiten het geld op de account te houden in afwachting van het onderzoek. Nadat het onderzoek is afgerond en is vastgesteld dat je niet frauduleus heeft gehandeld, zullen we de fondsen vrijgeven.

Transacties en fouten

je'bent verantwoordelijk voor het aan ons verstrekken van de juiste informatie (zoals IBAN's en telefoonnummers) om transacties uit te voeren. Wij verifiëren deze informatie niet en zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten die je maakt. 

Heeft je per ongeluk een transactie gedaan naar het verkeerde IBAN? Zo ja, laat het ons weten via de support chat en we zullen proberen jouw geld terug te krijgen. Dit werkt alleen als de persoon naar wie je per ongeluk jouw geld stuurde ermee instemt het terug te sturen.

Controleer jouw bunq account regelmatig. Als je een fout opmerkt (bijvoorbeeld een ten onrechte uitgevoerde betaling), laat het ons dan zo snel mogelijk weten via de support chat. 

Wij corrigeren een fout als wij daarvoor aansprakelijk zijn, maar alleen als de fout binnen 13 maanden na het ontstaan ervan bij ons is gemeld. In dat geval zijn we je alleen het bedrag zelf, de kosten van de betreffende betaling en eventueel renteverlies verschuldigd. Als je ons daarom vraagt, zullen we proberen onrechtmatig gedane transacties te traceren en je laten weten wat we vinden.

Wij zijn bevoegd om fouten of vergissingen zonder toestemming van jouw te herstellen en kunnen onjuiste overboekingen terugdraaien. Wij zijn ook gemachtigd om transacties terug te draaien die het gevolg zijn van opdrachten van onbevoegde personen of personen zonder handelingsbevoegdheid.

Pauze 

je'We zijn halverwege dit hoofdstuk, tijd voor een pauze! Kijk uit het raam, neem wat te drinken, strek jouw benen. Haal diep adem en we gaan weer verder! 

Creditering jouw rekening 

Als we de rekening jouw crediteren, doen we dat onder de voorwaarde dat we het transactiebedrag definitief en onvoorwaardelijk ontvangen. Met andere woorden, als we het geld uiteindelijk niet ontvangen of als een overboeking om welke reden dan ook wordt teruggedraaid, kunnen we de creditering van jouw account ongedaan maken door een gelijk bedrag te debiteren. We kunnen dit doen zonder voorafgaande kennisgeving.

Ter illustratie: Als iemand een betaling doet aan je, schrijven wij het bedrag onmiddellijk bij op de rekening van jouw . Dat doen we omdat we erop vertrouwen dat we het geld van de bank van de ander zullen ontvangen. Er kan echter iets misgaan, waardoor we het geld uiteindelijk niet ontvangen. In dat geval draaien we het proces om en trekken we het geld weer van de rekening jouw af - anders verliezen we uiteindelijk geld.

Vul jouw saldo onmiddellijk aan als jouw saldo negatief is geworden door een terugboeking. Zodra jouw saldo negatief wordt, starten we onze incassoprocedure. Deze procedure kan leiden tot een (gedeeltelijke) blokkering van jouw account(s), kaart(en) en/of API toegang. Indien je het jouw saldo niet binnen een maand aanvult, kunnen we besluiten jouw account te sluiten en/of jouw schuld over te dragen aan een incassobureau.

Aansprakelijkheid 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door:

 • onderbrekingen van onze diensten;
 • onjuiste of vertraagde informatie (bijvoorbeeld saldo- of transactiegegevens);
 • blokkeren van jouw account om gegronde redenen (bijv. als we vermoeden dat je'deze voorwaarden heeft geschonden); 
 • het vervullen van onze wettelijke verplichtingen of andere dwingende regels;
 • abnormale en onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld natuurrampen).

Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe verliezen of schade en zullen nooit indirecte verliezen of schade (zoals gemiste winsten) dekken. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor fouten van derden, zelfs als wij die hebben gecontracteerd. Niets in deze overeenkomst beperkt onze aansprakelijkheid voor schade aan leven, lichaam en gezondheid.

De app en de diensten

Het downloaden, installeren en gebruiken van de app is op jouw eigen risico. Wij geven geen garantie voor het functioneren van de app en de juistheid van de via de app verstrekte informatie. 

Onze diensten bevatten inhoud van derden. Deze inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de partij die het beschikbaar stelt en kan onderworpen zijn aan intellectuele eigendomsrechten.

We kunnen bepaalde diensten tijdelijk opschorten, bijvoorbeeld voor onderhoud. Wij kunnen dit doen zonder enige verplichting jegens je. 

je kan exporteren met de bunq app. Controleer elke export grondig, want we geven geen garantie voor de juistheid van de geëxporteerde gegevens en zijn niet aansprakelijk voor schade door fouten.

Bewijs

Onze administratie moet als juist worden beschouwd en kan door ons als sluitend bewijs worden gebruikt. Indien je de juistheid van onze administratie betwist, moet je het bewijs leveren. Wij zijn niet verplicht onze administratie langer te bewaren dan de wet van ons verlangt. 

Mee eens 

In deze voorwaarden zeggen we dat we bepaalde handelingen kunnen, mogen, kunnen of zullen verrichten in bepaalde situaties of als we dat nodig achten, bijvoorbeeld een rekening blokkeren als we fraude vermoeden. Wanneer je deze voorwaarden accepteert, geeft je ons daarvoor toestemming. 

49. Eerlijk gebruik

Als de bank of the free willen we je de vrijheid bieden om jouw geld te gebruiken zoals je dat wil, maar we hebben ook een wettelijke verplichting om misbruik van het financiële systeem te voorkomen. Om het risico van misbruik te beperken vragen we je zich te houden aan de volgende fair use policy.

Onze rekeningen zijn alleen bedoeld voor reguliere zakelijk activiteiten van kleine en middelgrote ondernemingen, en wij vragen je dan ook om jouw rekening niet (hoofdzakelijk, regelmatig of structureel) te gebruiken voor de volgende activiteiten met een hoger risico:

 • Gokken met aanzienlijke bedragen;
 • Het storten en/of opnemen van aanzienlijke bedragen cash;
 • Actief handelen of aanzienlijke investeringen doen in onroerend goed, forex, edelmetalen, crypto-activa en/of ongereguleerde markten;
 • Geld ontvangen van, geld uitgeven in of geld sturen naar landen met een hoog risico, zoals de landen die door de Europese Unie als hoog risico zijn aangemerkt (de landen zijn hier te vinden: link) en landen die vijftig punten of minder scoren op de Corruption Perception Index van Transparency International (de index is hier te vinden: link).

Let op, we kunnen besluiten onze relatie met je te beëindigen als we merken dat je dit fair use-beleid schendt. We kunnen dit te allen tijde doen, zelfs als we aanvankelijk jouw gedrag hebben toegestaan of er in eerste instantie niet op hebben gereageerd.  

De bovenstaande lijst van activiteiten is niet uitputtend. Dit betekent dat we jouw account ook kunnen beëindigen als we ander ongewoon gedrag op jouw account opmerken waarvan we redenen hebben om aan te nemen dat het een hoog risico inhoudt. We beoordelen dit per geval.

50. Overdracht, fusie of splitsing    

Wij, als bedrijf, zouden in de toekomst kunnen splitsen, fuseren, overgenomen kunnen worden of anderszins herschikken. Als dit gebeurt, kunnen wij onze overeenkomsten met je (onze rechten en verplichtingen) geheel of gedeeltelijk overdragen aan een ander bedrijf.

51. Klachten     

Heeft je een klacht of opmerking? Neem dan contact met ons op via de support chat, onze support medewerkers helpen graag je. je vindt onze formele klachtenprocedure op onze website.

bunq is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke instelling die klachten over financiële diensten behandelt. Dit betekent dat als je een klacht over ons heeft en je onze interne klachtenprocedure heeft doorlopen, je het Kifid kan vragen te helpen de kwestie op te lossen. Wij beschouwen de uitspraak van de Kifid Beroepscommissie als bindend. Of je in aanmerking komt om naar Kifid te gaan, wordt bepaald door het reglement van Kifid. je vindt meer informatie over Kifid op kifid.nl

52. Wijzigingen    

In sommige situaties kan het nodig zijn dat we deze voorwaarden wijzigen. Zo kan het zijn dat we een of twee dingen moeten veranderen als we een nieuwe functie uitbrengen. Wijzigingen worden twee maanden na publicatie van kracht. Wijzigingen die betrekking hebben op de nieuwe functies, of wijzigingen om juridische redenen, worden onmiddellijk van kracht. Als je niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, stop dan met het gebruik van onze diensten en beëindig de overeenkomst (je heeft het recht om met onmiddellijke ingang op te zeggen). Door gebruik te blijven maken van onze diensten je accepteer je de gewijzigde voorwaarden.

Voor gebruikers in Duitsland en Oostenrijk: Nadat we de wijzigingen hebben gepubliceerd, krijgt je twee maanden de tijd om onze nieuwe voorwaarden te accepteren. Als je de nieuwe voorwaarden niet binnen deze twee maanden accepteert, kunnen we het jouw account opschorten. Als je niet akkoord gaat met onze nieuwe voorwaarden, mag je stoppen met het gebruik van onze diensten en onze overeenkomst beëindigen. 

53. Taal    

Wij zullen altijd met je communiceren in het Engels of in de taal van het land waar jouw woont, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. We kunnen je vragen om (op kosten van jouw ) documenten te vertalen die niet in het Engels zijn geschreven of in een andere door ons goedgekeurde taal. De vertaling moet worden gedaan door iemand die wij goedkeuren. 

54. Bovendien...    

Deze voorwaarden zijn van toepassing op jouw bunq zakelijk account en (voor zover relevant) op alle andere diensten en producten die wij leveren aan je. Elke andere overeenkomst is alleen geldig als we er beiden uitdrukkelijk schriftelijk mee hebben ingestemd. 

Voor alle duidelijkheid: je mag alleen het saldo op jouw rekening(en) aan ons verpanden. Alle andere verpandingen zijn nietig. jouw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden en de overeenkomst zijn niet overdraagbaar en niet overdraagbaar zonder onze voorafgaande goedkeuring.

We bieden ook onze eigen API! je kan jouw eigen verbazingwekkende apps bouwen door gebruik te maken van de bunq API. Kijk voor meer informatie zeker eens via onze website hoe je kunt beginnen. Let op: voordat je onze API gebruikt, zal je onze API Voorwaarden accepteren, je kan deze ook vinden op onze website.

Daarnaast bieden we ook een gloednieuw hulpmiddel voor het splitsen van kassabonnen, zowel toegankelijk voor bunq als voor niet-bunq gebruikers. Voor het gebruik van deze tool gelden aparte voorwaarden voor het splitsen van ontvangsten. Deze zijn te vinden op onze website

Dit is een Engelse vertaling van onze Nederlandse Algemene Voorwaarden. Er kunnen kleine verschillen bestaan tussen de Nederlandse en de Engelse versie. De Nederlandse versie prevaleert in geval van discrepanties of conflicten tussen de Engelse en Nederlandse versie. Op verzoek kunnen wij je de Nederlandse versie verstrekken of je kan deze vinden op onze website bunq.com/terms

Een rechter kan oordelen dat een deel van deze voorwaarden of de overeenkomst nietig, ongeldig of onuitvoerbaar is. In dat geval blijven de overige delen onaangetast en van kracht. Anders zouden we een geheel nieuwe overeenkomst moeten maken. Het ongeldige deel wordt geacht te zijn gewijzigd in de mate die nodig is om de ongeldigheid op te heffen.

De titels en kopjes in deze voorwaarden dienen alleen ter referentie. De voorbeelden zijn niet bedoeld als een volledige lijst van mogelijkheden/toepassingen; er kunnen andere opties/toepassingen bestaan. 

Als we een bepaling op enig moment niet afdwingen, betekent dat niet dat we die later niet kunnen en zullen afdwingen.

55. Toepasselijk recht       

Deze overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

Alle geschillen, onenigheden of vorderingen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland.

bunq kaartregels

1. Inleiding       

Via jouw bunq zakelijk account je kun je eenvoudig een of meer te gekke bunq kaarten bestellen. bunq kaarten zijn veel meer dan alleen te gekke portefeuillevulling, deze regels leggen je er alles over uit en maken deel uit van de bunq zakelijk voorwaarden. 

Deze regels gelden voor de mobiele NFC-betalingsfunctie van de bunq app op dezelfde manier als voor de NFC-functionaliteiten van een bunq kaart. 

2. Maestro card, Mastercard Debit en Credit card & bunq Metal Card      

Wij bieden verschillende soorten bunq kaarten aan: Maestro kaarten, Mastercard kaarten, en de bunq Metal Cards. bunq Maestro kaarten zijn betaalkaarten die geschikt zijn voor betalingen bij Maestro terminals (herkenbaar aan het Maestro logo). Mastercard Debit en Credit cards zijn geschikt voor betalingen bij Mastercard terminals (herkenbaar aan het Mastercard logo) en online betalingen. 

De bunq Mastercard Creditcard en bunq Metal Card zijn beide Mastercard creditcards. Elke betaling die je met deze kaarten doet, wordt onmiddellijk van de rekening jouw gehaald en is alleen mogelijk als het saldo van jouw voldoende is om het betalingsbedrag volledig te dekken. 

De bunq Metal Card kan worden besteld bij vooruitbetaling van vierentwintig (24) maanden bunq Easy Money Business , twaalf (12) maanden bunq Easy Green Business , twaalf (12) maanden bunq Pack (Pack eigenaar) of €129 (Pack lid). Deze vooruitbetaling wordt niet gerestitueerd.

Elke betaling wordt direct van jouw rekening gehaald en we tonen je jouw nieuw beschikbaar saldo in de bunq app. Als je een bankafschrift downloadt tijdens jouw gebruik van de Mastercard Creditcard of bunq Metal Card , tonen we je jouw totaal saldo en jouw werkelijk beschikbaar saldo. Het totale saldo is jouw saldo waarin de afgetrokken Business Card en bunq Metal Card betalingen van die maand niet zijn opgenomen en jouw werkelijk beschikbaar saldo is jouw saldo waarin we jouw Mastercard Creditcard en bunq Metal Card betalingen al hebben afgetrokken. De Mastercard Creditcard en bunq Metal Card zijn geschikt voor betalingen bij Mastercard terminals (herkenbaar aan het Mastercard logo) en online betalingen. 

Deze regels gelden voor alle soorten bunq kaarten, tenzij anders aangegeven.

3. Betalingen    

Dus, je heeft een bunq kaart besteld, wat nu? Zodra je de jouw kaart heeft ontvangen, kan je hem activeren via de bunq app en meteen beginnen met geld uitgeven! 

Met jouw bunq kaart kan je gewone kaartbetalingen doen door jouw kaart in een terminal te steken en jouw code in te voeren. je kan ook jouw Maestro gebruiken voor 'contactloze' (NFC) betalingen en voor 'dipping'. Wanneer je een 'dipping'-transactie initieert, moet je jouw kaart in de terminal steken en wordt een deel van jouw geld gereserveerd. Wanneer je vervolgens de transactie afsluit, wordt het werkelijke bedrag betaald met (een deel van) het gereserveerde bedrag. Ter illustratie: je rijdt een parkeerplaats op, je steekt jouw kaart in de terminal en een bedrag wordt gereserveerd. Wanneer je de parkeerplaats verlaat, worden de kosten betaald met (een deel van) het gereserveerde bedrag en wordt de rest vrijgegeven. 

Mastercard Debit en Credit cards en bunq Metal Cards zijn ook geschikt voor online betalingen. Voor een online betaling moet je online jouw kaartnummer en Card Verification Code (CVC) invoeren. je vindt jouw kaartnummer afgedrukt op de achterkant van jouw kaart. Om veiligheidsredenen hebben we de CVC niet ook op jouw kaart afgedrukt. In plaats daarvan gebruiken we de bunq app om tijdelijke CVC's te genereren. Als je een betaling doet, log je gewoon in op de bunq app en zoek je in het kaartmenu naar het actieve CVC.

Kijk bij Samen voor meer informatie over kaartbetalingen.

4. Cash geld      

Met de jouw bunq kaart kan je geld opnemen bij geldautomaten met een Maestro/Mastercard logo. Om veiligheidsredenen hanteren we limieten. In de bunq app kan je de standaardlimieten vinden. je kan deze limieten zelf aanpassen.

5. Gebruik van jouw kaart in het buitenland      

Wil je jouw kaart gebruiken op vakantie? Geen probleem! In de bunq app kan je de landinstellingen van jouw kaart wijzigen. 

Wanneer je transacties uitvoert of geld opneemt in andere valuta dan euro, rekenen we het transactiebedrag om naar euro met behulp van de wisselkoers van Currency Cloud (inclusief een netwerkvergoeding). Deze wisselkoersen kunnen van tijd tot tijd veranderen. Zie de meest recente informatie over prijzen op onze website

Wanneer je terugkeert van vakantie, adviseren we je om de landinstelling van jouw kaart opnieuw aan te passen en jouw kaart te blokkeren voor regio's waar je geen jouw kaart gaat gebruiken.

6. Grenzen       

Met jouw bunq kaart kan je alleen geld uitgeven dat je daadwerkelijk heeft. We bieden geen rekening-courantkredieten, krediet en betalingen bij offline terminals. 

Om veiligheidsredenen passen we limieten toe op bepaalde transacties. In de bunq app kan je de standaardlimieten vinden. je kan deze limieten zelf aanpassen.

7. Terugbetalingstransacties      

In sommige winkels kan je een terugbetalingstransactie aanvragen wanneer je een product retourneert. Wanneer een terugbetalingstransactie wordt uitgevoerd, wordt het aankoopbedrag teruggestort op jouw bunq zakelijk rekening. je're hoeft geen jouw code in te voeren om deze transactie uit te voeren. Wij adviseren je om altijd om een ondertekend ontvangstbewijs te vragen als bewijs. 

8. Hulpdiensten       

Samen met Mastercard bieden we nooddiensten aan voor bunq Mastercard houders. 

Niet alle hulpdiensten zijn gratis. Informeer naar de kosten voordat je van een dienst gebruik maakt. 

Bel het Mastercard Assistance Center voor het geval je gebruik wil maken van de hulpdienst. je kan het telefoonnummer vinden op Together (zie bunq.com of gebruik de bunq app). 

9. Kosten    

Kijk op onze website voor een compleet overzicht van alle kosten.

je kan ons op de hoogte stellen als je vindt dat een kaartbetaling ten onrechte is uitgevoerd. Als je een transactie betwist, kunnen we een formele geschillenprocedure starten voor je. Wij kunnen hierdoor kosten maken en zullen deze kosten in rekening brengen bij je . Zie voor meer informatie onze website.

10. Op maat gemaakt    

Als je een betaalkaart bestelt, maken we een kaart speciaal voor je. Op maat gemaakt, met jouw eigen tekst erop! Omdat de kaart gepersonaliseerd is, kunnen we je geen geld teruggeven voor het geval je jouw van gedachten verandert en de kaart niet wil. 

11. Eigendom      

jouw bunq kaart blijft eigendom van bunq en wij beslissen welke informatie op jouw kaart wordt afgedrukt. Om veiligheidsredenen je is het niet toegestaan jouw kaart te veranderen, te kopiëren, uit te lenen of te verkopen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. 

We kunnen de functionaliteiten van jouw bunq betaling blokkeren of wijzigen. Mochten we dat doen, dan informeren we uiteraard zo snel mogelijk je . 

12. Geldigheid      

Net als een pak melk hebben ook bunq kaarten een vervaldatum. Deze datum staat op elke bunq betaalkaart. je kan na deze datum geen gebruik meer maken van jouw kaart. Wij adviseren je om de kaart na de vervaldatum te vernietigen. 

13. Kaartbeveiliging     

De beveiliging van jouw kaart is jouw eigen verantwoordelijkheid. Neem adequate maatregelen en doe je best om onbevoegde toegang/gebruik van jouw kaarten te voorkomen. Om je te helpen jouw kaarten veilig te houden, moet je altijd het volgende in gedachten houden:

 • Bewaar jouw kaart op een veilige plaats en controleer regelmatig of je hem nog heeft;
 • Bewaar jouw PIN of andere beveiligde nummers niet op een leesbare manier (fysiek of digitaal) zodat ze door anderen gebruikt kunnen worden;
 • Zorg ervoor dat niemand meekijkt wanneer je jouw PIN of een ander beveiligd nummer invoert;
 • Wanneer je weet of vermoedt dat jouw kaart gestolen, kapot, verloren of op een andere manier misbruikt is, blokkeer dan onmiddellijk de kaart via de bunq app en meld dit meteen aan ons; 
 • Als je om een andere reden twijfelt aan de veiligheid van jouw kaart, blokkeer dan de kaart via de bunq app en meld dit meteen aan ons (je kan altijd een nieuwe kaart bestellen als dat nodig is);
 • Als we reden hebben om aan de veiligheid van jouw kaart te twijfelen, kunnen we ook jouw kaart blokkeren. We zullen je informeren in het geval we dat doen.

je zijn er verantwoordelijk voor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot jouw kaarten.

14. Aansprakelijkheid 

jouw kaart is jouw verantwoordelijk. Dit betekent dat je verantwoordelijk is voor alle handelingen die ermee verricht worden. Bij verlies, diefstal en/of gebruik van jouw kaart zonder jouw toestemming kunnen wij je aansprakelijk stellen voor schade tot €150. Dat is tenzij je: 

 • wist of vermoedde dat er iets mis was en blokkeerde jouw kaart niet;
 • ons niet onmiddellijk op de hoogte heeft gesteld na kennis te hebben genomen van verlies, diefstal, verduistering of onbevoegd gebruik van jouw kaart; 
 • hield zich niet aan jouw overeenkomst met ons; 
 • niet voldeed aan onze beveiligingsrichtlijnen; of
 • als de schade het gevolg is van jouw eigen opzet of grove nalatigheid. 

In bovengenoemde gevallen is je volledig aansprakelijk voor de schade. 

Wij zijn aansprakelijk voor jouw totaal verlies in geval je schade oploopt die veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van onze kant. Niets in deze overeenkomst beperkt onze aansprakelijkheid voor schade aan leven, lichaam en gezondheid.

Terug naar boven