Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.
Algemene voorwaarden

Website ontwikkelaar

Mochten er discrepanties optreden, dan is het downloadbare PDF-document onze bron van waarheid en zal het juridisch leidend zijn. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn bunq en www.developer.bunq.com is onze website. In deze disclaimer je staan de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze website. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie over jouw privacy en onze API-voorwaarden voor meer informatie over de regels voor jouw gebruik van onze API en sandbox.

bunq is een handelsmerk van bunq B.V. bunq B.V. is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel met nummer 54992060 en staat onder toezicht van de AFM (www.afm.nl) en DNB (www.dnb.nl). Ons adres is Naritaweg 131, 1043 BS te Amsterdam.

Aansprakelijkheid

Wij doen ons uiterste best om via onze website altijd juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken, maar geven geen garanties dat wij daar altijd in slagen. De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen persoonlijk advies. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van en/of fouten op onze website. je kan op onze website verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites aantreffen. Wij controleren de informatie op deze andere websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het gebruik van de links en verwijzingen is op jouw eigen risico. Wij proberen onze website altijd beschikbaar te houden. Het kan echter voorkomen dat de website tijdelijk niet beschikbaar is of niet goed functioneert. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die in dat geval ontstaat.

Intellectueel eigendom

Alle informatie op onze website (inclusief logo's, huisstijl en ontwerpen) zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. je mag deze informatie gebruiken voor privé (niet-commerciële) doeleinden, als je een bronvermelding geeft. Voor elk ander gebruik is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. 

Veranderingen en jurisdictie

Wij kunnen de informatie op onze website (inclusief deze disclaimer) wijzigen zonder je daarvan in kennis te stellen. We raden je daarom aan om regelmatig te controleren of we wijzigingen hebben aangebracht.

De disclaimer wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot deze disclaimer en (de informatie op) onze website kan uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Terug naar boven