Hé, we hebben koekjes
Door op "Accepteren" te klikken , ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Cookieverklaring voor meer informatie.

Persoonlijke voorwaarden

Algemene voorwaarden
Downloaden PDF

Let op: dit PDF-document is onze wettelijke bron van waarheid.

Algemene voorwaarden

1. Aan de slag met bunq

Welkom op bunq - bank of The Free! Wij zijn een moderne bank die bankieren voor iedereen eenvoudig, transparant en toegankelijk wil maken. Als bunq Gebruiker heb je toegang tot een reeks functies en diensten die zijn ontworpen om je te helpen je geld te beheren en bank like a local, van instant payments tot budgetteringstools en spaardoelen.

Deze voorwaarden beschrijven de rechten en verantwoordelijkheden van zowel je als bunq als je ons bankplatform gebruikt. We weten dat juridische documenten zoals deze ontmoedigend kunnen zijn, dus we hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat onze voorwaarden zijn geschreven in duidelijke taal die gemakkelijk te begrijpen is.

Voordat je bunq gaat gebruiken, raden we je aan om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen, zodat je weet wat hij kan verwachten. Als je het er niet mee eens is, kan je geen gebruik maken van onze diensten. Als je vragen of zorgen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. Door bunq te gebruiken, gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, dus laten we beginnen!

Wanneer je een rekening bij ons opent, gaat je een overeenkomst aan met bunq B.V., een Nederlandse financiële instelling, en niet met een van onze buitenlandse vestigingen. Dit betekent dat je een Nederlandse rekening heeft, gereguleerd door de Nederlandse wet, ongeacht of er een niet-Nederlands International Bank Account Number (IBAN) is gekoppeld aan de jouw rekening.

Als je onze bankvergunning wilt zien, , kijk dan in het 'bankregister' van De Nederlandsche Bank op www.dnb.nl. Om ons te vinden in het Nederlandse Handelsregister (Kamer van Koophandel), zoek naar bunq B.V. of het volgende nummer: 54992060.

Als je'een kopie van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden wil, laat het ons weten en we sturen ze per e-mail naar je .

Wil je ons een kaartje sturen? Ons adres is Naritaweg 131-133, 1043 BS Amsterdam.

2. Privacybeleid

We willen er zeker van zijn dat je begrijpt hoe we omgaan met jouw persoonlijke informatie. Neem even de tijd om het bunq Privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Het bevat belangrijke informatie over hoe we jouw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Door onze Services te gebruiken, je gaat u akkoord met ons Privacybeleid.

3. Communicatie

Bereid je voor op updates, want we sturen je push Notificaties! Door deze overeenkomst te accepteren geeft je ons toestemming om je updates te sturen via push Notificaties. jouw Als je zich echter bedenkt en deze Notificaties niet langer wil ontvangen, kan je deze altijd uitschakelen in jouw apparaatinstellingen. Houd er rekening mee dat als je zich afmeldt voor push Notificaties, dit invloed kan hebben op hoe je onze Services gebruikt.

We communiceren altijd met je in het Engels of in de taal van het land waar jouw woont. je kan van ons horen via de chatfunctie in de bunq app of via e-mail. We zullen geen andere middelen gebruiken om met je te communiceren. Om er zeker van te zijn dat je geen belangrijke berichten mist, raden we aan de chatfunctie regelmatig te controleren. 

Als je'er ooit niet zeker van is of een bericht van ons afkomstig is, of als je een bericht verwachtte maar er geen heeft ontvangen, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via chat. We zijn er altijd om te helpen.

4. Terugkoppeling

Wil je een vraag stellen of een compliment geven? Gebruik dan vooral de chatfunctie in de bunq app (support chat) voor persoonlijke zaken of als je een klacht wil indienen. Als je'niet in staat bent om de support chat te gebruiken, om wat voor reden dan ook, kan je ons ook bereiken via e-mail op support@bunq.com.

We houden van Gebruiker feedback! Dus geef ons alle suggesties of opmerkingen die je heeft. Om de feedback van jouw om te zetten in geweldige nieuwe functies en producten, zijn we vrij om de feedback te gebruiken op elke manier die we geschikt achten, zonder enige verplichting of beperking.

5. Klachten

Als je een klacht of opmerking heeft, zijn we er om je te helpen je. je kan informatie over onze klachtenprocedure vinden op onze website.

We zijn ook lid van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke instelling die klachten over financiële diensten behandelt. Als je'onze interne klachtenprocedure heeft doorlopen en nog steeds hulp nodig heeft bij het oplossen van de kwestie, kan je bij Kifid terecht voor hulp. De uitspraak van de Kifid Beroepscommissie is bindend voor ons. Houd er rekening mee dat de geschiktheid om naar Kifid te gaan wordt bepaald door hun regels en voorschriften. je kan meer informatie over Kifid vinden op hun website.

Als je daar de voorkeur aan geeft, kan je zich ook wenden tot een autoriteit of organisatie in jouw land van verblijf. Op verzoek kunnen we je meer informatie geven over jouw opties.

6. Wijzigingen van Algemene Voorwaarden

Het is mogelijk dat we deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd moeten wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we nieuwe functies introduceren of om juridische redenen. Wijzigingen worden van kracht twee maanden nadat ze zijn gepubliceerd. Wijzigingen in verband met nieuwe functies of wettelijke vereisten worden onmiddellijk van kracht. Door gebruik te blijven maken van onze diensten na de datum waarop we deze overeenkomst bijwerken, gaat je akkoord met de nieuwe versie van de overeenkomst. 

Als je niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden, heeft je het recht om jouw overeenkomst met ons te beëindigen (je kan onmiddellijk beëindigen). Als je gebruik blijft maken van onze diensten, accepteert je de gewijzigde voorwaarden.

Als je'in Duitsland of Oostenrijk is, heeft je'twee maanden de tijd om de wijzigingen te accepteren nadat we ze hebben gepubliceerd. Als je de nieuwe voorwaarden niet binnen deze twee maanden accepteert, kunnen we het jouw account opschorten. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, kan je stoppen met het gebruik van onze diensten en onze overeenkomst beëindigen.

7. Geschillenbeslechting

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op jouw persoonlijke account bij bunq en alle andere diensten of producten die we leveren aan je. We moeten schriftelijk overeenkomen om een andere overeenkomst geldig te laten zijn.

je kan alleen het saldo op jouw account(s) aan ons verpanden. Alle andere verpandingen zijn ongeldig. je kan de rechten en verplichtingen van jouw onder deze voorwaarden en de overeenkomst niet overdragen zonder onze goedkeuring.

Als een rechter oordeelt dat een deel van deze Algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige delen van kracht. We zullen het ongeldige deel alleen aanpassen in de mate die nodig is om het te repareren. De titels en kopjes in deze Algemene voorwaarden dienen alleen ter referentie. Voorbeelden zijn geen volledige lijst en er kunnen andere opties bestaan. Als we een bepaling op een bepaald moment niet afdwingen, betekent dit niet dat we deze later niet afdwingen.

8. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van Nederland. Eventuele consumentenbeschermingswetten die van toepassing zijn in jouw land blijven echter geldig. Als er een geschil is, zal dit worden beslecht door de rechtbanken in Amsterdam (Nederland) of de rechtbanken in jouw woonplaats.

9. Geschiktheid en accountvereisten

9.1 Personal

Op bunq hebben we bepaalde informatie van je nodig om aan de wet te voldoen en om onze diensten aan je te kunnen leveren. Geef ons volledige en nauwkeurige informatie en laat het ons weten als er iets in jouw persoonlijk leven verandert. Het is belangrijk om te weten dat we niet verantwoordelijk zijn voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit onvolledige of onjuiste informatie of het niet op de hoogte houden van ons.

Om een rekening te openen, moeten we je leren kennen. Tijdens het registratieproces vragen we naar jouw persoonlijke gegevens en documenten. Wees eerlijk en voltooi het proces zoals aangegeven op bunq Samen. Om in aanmerking te komen voor een bunq account, moet je :

 • inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, in een van de landen waar we actief zijn (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden). Als je geen Europees staatsburger bent maar wel in een van de landen woont waar we werken, controleer dan met welke documenten je je kunt aanmelden;
 • ouder zijn dan 18 jaar of toestemming hebben van jouw wettelijke vertegenwoordiger als je'minderjarig is;
 • het registratieproces naar waarheid hebt ingevuld en ons alle informatie (incl. documenten) hebt verstrekt waarom we hebben gevraagd;
 • en niet op een sanctielijst staan of beschuldigd, gearresteerd of veroordeeld zijn voor een ernstig misdrijf zoals financiële criminaliteit, terrorisme, corruptie, belastingovertreding, mensenhandel, georganiseerde misdaad of een andere soortgelijke activiteit;
 • We hebben niet eerder om welke reden dan ook het account jouw bunq gesloten of geblokkeerd.

In bepaalde omstandigheden kunnen we naar eigen goeddunken besluiten geen rekening te openen voor je om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of omdat het risicoprofiel van jouw niet past bij onze risicobereidheid.

9.2 Minderjarigen

Als je'jonger bent dan 18 en een account wilt openen bij bunq, dan is dat geweldig! Voltooi het registratieproces en laat ons weten wie jouw ouder(s) of andere wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn.

Als minderjarige zijn jouw wettelijke vertegenwoordiger(s) verantwoordelijk voor jouw acties. We hebben dus hun goedkeuring nodig voor je om het account te gebruiken. We sturen een goedkeuringsverzoek naar jouw wettelijke vertegenwoordiger(s), die het kunnen goedkeuren via hun eigen bunq account.

jouw wettelijke vertegenwoordiger(s) die je toestemming geven, betekent dat je onafhankelijk gebruik kan maken van jouw bunq account en gerelateerde diensten, maar ze blijven wettelijk verantwoordelijk voor jouw acties. jouw wettelijke vertegenwoordigers delen rechten en plichten op gelijke wijze met betrekking tot jouw bunq account. Ze kunnen hun toestemming op elk moment intrekken, waardoor onze overeenkomst met je eindigt en ze toegang krijgen tot het geld op het jouw account.

9.3 Business

Om te voldoen aan de wetgeving en om je beter van dienst te kunnen zijn, hebben we informatie nodig over jouw bedrijf en sommige werknemers, eigenaren of begunstigden. Geef ons alle gevraagde informatie en houd het nauwkeurig. Als jouw bedrijf verandert, zoals van locatie of activiteiten, laat het ons dan weten. We zijn niet verantwoordelijk voor problemen als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie.

Het openen van een zakelijk account is een juridisch proces en daarom hebben we bepaalde informatie nodig over jouw bedrijf en zijn werknemers/eigenaars/rechthebbenden. Tijdens het registratieproces vragen we je om ons deze informatie te verstrekken. Om in aanmerking te komen voor een bunq zakelijk account, moet je een wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf zijn en moet jouw bedrijf een bepaalde rechtsvorm hebben (meer informatie is te vinden op onze website). We staan ook alleen bepaalde rechtsvormen toe (zie ons Samen forum voor meer informatie).

We vragen je om ons tijdens het registratieproces te voorzien van juiste en volledige informatie. Als jouw bedrijfsgegevens veranderen, is het jouw verantwoordelijkheid om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. je kan meer informatie vinden over het registratieproces op ons Together forum. Kijk ook op Together voor een overzicht van de documenten die we nodig hebben van je.

In sommige gevallen kunnen we geen account openen voor je vanwege onze wettelijke verplichtingen of ons risicomanagementbeleid. Als je ons onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, kunnen we besluiten de jouw account te sluiten. Bepaalde zakelijk activiteiten vallen buiten onze risicobereidheid, zoals activiteiten die verband houden met:

 • Cryptovaluta (behalve crypto-advies);
 • Tabak;
 • Farmaceutische producten;
 • Edele metalen en mineralen;
 • Financiële instellingen en andere entiteiten die financiële diensten aanbieden;
 • Casino's, loterijen en andere gokgerelateerde activiteiten;
 • Trustmaatschappijen en aanverwante entiteiten;
 • Drugs, inclusief maar niet beperkt tot softdrugs, harddrugs en synthetische drugs;
 • Chemische stoffen voor onderzoek;
 • Ideologische of politieke activiteiten;
 • Mijnbouw of steenhouwerij;
 • Olie- en gasindustrie;
 • Investeren in en ontwikkelen van onroerend goed;
 • Wapens en munitie;
 • Volwassen amusement of het maken, distribueren of licenseren van pornografisch materiaal of materiaal voor volwassenen;
 • Bedrijven - anders dan financiële dienstverleners - die fondsen van derden beheren (bijv. Stichting Derdengelden, verzamelaars, advocatenkantoren die transacties afwikkelen voor hun klanten, etc.).

Door je aan te melden voor een bunq account, verklaart je dat jouw zakelijk niet betrokken is bij een van de bovengenoemde activiteiten. Als je'niet zeker weet of jouw zakelijk in aanmerking komt voor een bunq zakelijk account, kijk dan op Samen of neem contact met ons op via support@bunq.com

Bedrijven die betrokken zijn bij de cryptovaluta-industrie kunnen van geval tot geval in aanmerking komen voor een zakelijk account, onderhevig aan een uitgebreider due diligence proces en aanvullende voorwaarden, die gedeeld zullen worden tijdens onboarding.

10. Gebruiker verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

10.1 Zorgplicht

We willen dat je onze producten en diensten met zorg en respect gebruikt, voor jouw eigen veiligheid en die van anderen. Misbruik omvat alle illegale activiteiten of handelingen die schadelijk zijn voor bunq, onze gebruikers of andere mensen. Om te voldoen aan jouw verantwoordelijkheden, verzoeken we je:

 • Houd jouw persoonlijke informatie volledig en up-to-date;
 • Controleer jouw account regelmatig en laat het ons meteen weten als iets ongewoon lijkt of als je problemen heeft;
 • Gebruik je gezonde verstand en volg de beveiligingsrichtlijnen bij het gebruik van jouw bunq account, de bunq app, de Together community of een ander bunq product of service.

We willen dat je onze app gebruikt waarvoor hij bedoeld is - bankieren en betalen. Gebruik hem alsjeblieft niet voor iets anders.

Als bank moeten we in de gaten houden hoe jouw account wordt gebruikt. Als we merken dat jouw account wordt gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met het beoogde doel en we vinden dat het te riskant is, moeten we jouw account mogelijk sluiten zonder enige aansprakelijkheid van onze kant. 

10.2 Financieel misbruik

Bij bunq geloven we in het geven van je de vrijheid om jouw geld te gebruiken zoals je dat wil. We hebben echter ook een wettelijke verplichting om misbruik van het financiële systeem te voorkomen. Om iedereen veilig te houden, vragen we je om onze fair use policy te volgen.

Onze rekeningen zijn bedoeld voor dagelijks bankgebruik, zoals betalingen doen en geld sparen. Ze zijn niet bedoeld voor zakelijk activiteiten of het ontvangen van liefdadigheidsdonaties, daarvoor bieden we zakelijk rekeningen aan. Om het risico op misbruik te minimaliseren, vragen we je om je rekening niet te gebruiken voor deze activiteiten met een hoger risico:

 • Gokken met grote bedragen;
 • Een persoonlijke account gebruiken voor Business doeleinden;
 • Grote bedragen storten of opnemen cash;
 • Actief handelen of beleggen in onroerend goed, forex, edelmetalen, cryptoactiva of ongereguleerde markten;
 • Geld ontvangen, uitgeven of versturen naar landen die door de Europese Unie als risicolanden worden beschouwd of een lage score hebben op de corruptieperceptie-index van Transparency International.

Houd er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is en dat we onze relatie met je kunnen beëindigen als we ander risicovol gedrag opmerken op het jouw account. We beoordelen elke situatie per geval.

Als we gedrag opmerken dat in strijd is met de regels, kunnen we onze relatie met je op elk moment beëindigen, zelfs als we het gedrag in eerste instantie hebben toegestaan of er geen actie tegen hebben ondernomen.

We wensen je veel plezier met het gebruik van jouw bunq account en waarderen jouw medewerking bij het veilig houden van ons financiële systeem voor iedereen.

10.3 Richtlijnen voor acceptabel gebruik

Alle bunq gebruikers zullen geen transacties uitvoeren die:

 • Een wet overtreedt of anderszins niet voldoet aan de Toepasselijke Wetgeving;
 • Illegale drugs of niet wettelijk voorgeschreven gereguleerde stoffen;
 • Het gaat om artikelen die risico's voor de veiligheid van de consument met zich meebrengen;
 • Het gaat om voorwerpen die bedoeld zijn om te worden gebruikt voor illegale activiteiten;
 • Het gaat om nagemaakte of gestolen goederen;
 • haat, geweld of intolerantie bevordert op basis van ras, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etniciteit, religie of seksuele geaardheid;
 • Vormt fraude;
 • Inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten of privacyrechten van anderen of deze schendt;
 • bunq of haar producten op een valse of denigrerende manier toont;

11. Beperkingen op aansprakelijkheid

We kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor verlies of schade veroorzaakt door:

 • Onderbrekingen van onze diensten;
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of andere verplichte regels;
 • Het blokkeren van jouw account als we daar een goede reden voor hebben (bijvoorbeeld als we vermoeden dat je'onze algemene voorwaarden heeft geschonden);
 • Onvoorziene gebeurtenissen zoals natuurrampen.

Als we echter een fout maken of heel onzorgvuldig handelen (grove nalatigheid), nemen we de verantwoordelijkheid op ons voor alle directe verliezen of schade die je lijdt. Maar we betalen niet voor indirecte verliezen (zoals gederfde winst). Deze overeenkomst heeft geen invloed op onze verantwoordelijkheid voor schade die invloed heeft op jouw leven, gezondheid of lichaam.

jouw Het gebruik van de bunq app is op eigen risico. We geven geen garantie voor het functioneren van de app of de juistheid van de informatie die via de app wordt verstrekt.

Soms moeten we bepaalde diensten tijdelijk onderbreken voor onderhoud, maar we zijn niet verplicht om je hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Als je gegevens exporteert vanuit de bunq app, controleer deze dan zorgvuldig, want we kunnen de nauwkeurigheid ervan niet garanderen en we zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten. We houden nauwkeurige gegevens bij van alle transacties en deze gegevens worden als definitief beschouwd. Als je denkt dat er een fout is gemaakt, moet je bewijs leveren om jouw claim te ondersteunen. Houd er rekening mee dat we alleen verplicht zijn om gegevens gedurende een bepaalde tijd te bewaren, zoals vereist door de wet.

Het kan nodig zijn dat we bepaalde acties ondernemen of bepaalde taken uitvoeren in specifieke situaties, zoals het blokkeren van een account als we fraude vermoeden. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geeft je ons toestemming om deze acties uit te voeren.

12. Rekening 

jouw account is uitsluitend voor jouw gebruik, tenzij we anders aangeven. Het is jouw verantwoordelijkheid om het jouw account veilig te houden en verdachte activiteiten onmiddellijk aan ons te melden.

Als je verdachte activiteiten niet onmiddellijk meldt, is je aansprakelijk voor eventuele verliezen. Als je frauduleus of onzorgvuldig handelt en verliezen veroorzaakt, kan je hiervoor aansprakelijk zijn.

We kunnen jouw toegang tot de app of het account van iemand anders blokkeren of beperken als we vermoeden of weten dat er iets mis is. We verwijderen de blokkering of beperking als het probleem is opgelost.

Als we fraude vermoeden, kunnen we het geld vasthouden in afwachting van een onderzoek. Als blijkt dat je niet frauduleus heeft gehandeld, geven we het geld vrij.

je'bent verantwoordelijk voor de veiligheid van het jouw account en we verwachten dat je zich aan deze voorwaarden houdt. je'bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van deze voorwaarden of misbruik van jouw account. Als iemand anders toegang heeft tot jouw account, moet je dit onmiddellijk aan ons melden.

12.1 Accountveiligheid

We willen je helpen om jouw geld en account veilig te houden. Hier is wat je kan doen om jezelf te beschermen. Neem maatregelen om onbevoegde toegang tot jouw account en de informatie die je verzamelt via onze diensten te voorkomen. Vergeet niet dat het jouw verantwoordelijkheid is om de app en website veilig te gebruiken, dus neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om jouw account veilig te houden.

je kun je meer lezen in ons document Fraude herkennen. Maar volg in het algemeen deze stappen om jouw account veilig te houden:

 • Houd jouw inlogcodes en beveiligingsfuncties voor jezelf. Deel ze nooit met iemand anders en gebruik ze niet buiten onze officiële apps of webinterface;
 • Zorg ervoor dat alleen je jouw kaarten gebruikt;
 • Bescherm alle jouw apparaten met toegangsbeveiliging, zoals een inlogcode;
 • Gebruik de nieuwste versies van onze apps en houd het besturingssysteem van jouw up-to-date en vrij van illegale software;
 • Als je de bunq app of webinterface in het openbaar gebruikt, zorg er dan voor dat niemand over jouw schouder meekijkt;
 • Controleer jouw minstens één keer per twee weken;
 • Leer meer over veelvoorkomende online zwendel zoals phishing;
 • Meld problemen onmiddellijk aan ons en volg onze instructies op.

Communicatie:

 • We zullen je nooit vragen om jouw inlogcodes of beveiligingsfuncties via telefoon, e-mail of WhatsApp;
 • Als je communicatie van ons ontvangt die je niet vertrouwt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de supportchat;
 • Als je verdachte communicatie ontvangt die beweert van ons te komen, klik dan niet op links en geef geen persoonlijke informatie en meld dit aan ons.

Gebruik jouw account:

 • jouw account is persoonlijk en mag alleen worden gebruikt door je;
 • Deel je inloggegevens niet met derden. Als je een sub-account wilt delen met een andere bunq Gebruiker , doe dit dan door bunq's functie voor gedeelde toegang te gebruiken;
 • jeverantwoordelijk bent voor onrechtmatig gebruik van jouw account;
 • We kunnen ongebruikelijk transactiegedrag onderzoeken en vragen om jouw medewerking. Een weigering om mee te werken kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van jouw account.

13. Transacties en fouten

Het is jouw verantwoordelijkheid om ons de juiste informatie te geven voor transacties, zoals het juiste IBAN of telefoonnummer. We zullen deze informatie niet dubbel controleren, dus als je een fout maakt, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen.

Als je per ongeluk geld naar het verkeerde IBAN stuurt, laat het ons dan meteen weten via de support chat. We zullen proberen je te helpen om jouw geld terug te krijgen, maar dat kunnen we alleen doen als de persoon die jouw geld heeft ontvangen ermee instemt om het terug te sturen.

Zorg ervoor dat je regelmatig jouw bunq bankrekeningen controleert. Als je een fout ziet, zoals een betaling die niet had moeten doorgaan, vertel het ons dan zo snel mogelijk via de supportchat.

We kunnen fouten waar we verantwoordelijk voor zijn herstellen, maar alleen als je ze aan ons meldt binnen 13 maanden nadat de fout is gemaakt. Als wij in gebreke zijn gebleven, betalen we het bedrag van de transactie terug, alle kosten die ermee gemoeid zijn en alle rente je die door de fout verloren is gegaan. Als je dat wil, kunnen we ook proberen om transacties die per ongeluk zijn gedaan op te sporen en je een update te geven.

We hebben de bevoegdheid om fouten of vergissingen zonder jouw toestemming te corrigeren en onjuiste overboekingen ongedaan te maken. We kunnen ook transacties ongedaan maken die zijn gedaan door onbevoegde mensen of mensen die niet wettelijk bevoegd zijn om namens jouw te handelen.

Als je van een bron geld ontvangt in een valuta waarvoor je momenteel geen sub-account beschikbaar hebt, kan bunq het geld omzetten in een valuta die je kunt accepteren (met behulp van de wisselkoers van Currency Cloud, die netwerkkosten omvat) om je in staat te stellen het geld te ontvangen.

13.1 Creditering jouw rekening

We willen er zeker van zijn dat je begrijpt hoe crediteringen en debiteringen werken als het gaat om jouw account. 

Wanneer we de rekening jouw crediteren, doen we dat in de veronderstelling dat we het transactiebedrag zeker zullen ontvangen. Als we het geld echter om wat voor reden dan ook niet ontvangen of als een overboeking wordt teruggedraaid, kunnen we de creditering van de jouw account terugdraaien door een gelijk bedrag te debiteren. We kunnen dit doen zonder kennisgeving aan je.

Als iemand bijvoorbeeld je geld stuurt en we crediteren de rekening jouw , dan gaan we ervan uit dat we het geld van de andere bank zullen ontvangen. Maar als er iets misgaat en we het geld niet ontvangen, draaien we het proces terug en schrijven we het geld af van de jouw rekening om te voorkomen dat we geld verliezen. Als het saldo op jouw negatief wordt door een teruggedraaide creditering, vul het saldo op jouw dan onmiddellijk aan.

14. Gebruiker inhoud

Wanneer je de bunq app gebruikt, kan je een avatar en bijnaam kiezen om jezelf te vertegenwoordigen. We moedigen je aan om creatief te zijn, maar respecteer alsjeblieft anderen bij het kiezen. Vermijd het gebruik van iets seksueels, discriminerend, misleidend, racistisch, bedreigend, illegaal of anderszins ongewenst.

Het is ook belangrijk om intellectuele eigendomsrechten te respecteren. Gebruik geen foto's of namen waar je geen rechten op heeft.

Deze richtlijnen gelden ook voor Tribes, waaronder de naam, avatar, beschrijving en alle updates of opmerkingen die je plaatst of verstuurt (tekst, foto's, emoji's etc.). jouw avatar en nickname zijn zichtbaar voor andere leden van Tribes.

14,1 Gebruiker beoordelingen

Bij het selecteren van recensies die we op je op onze website of in onze advertenties tonen, zorgen we ervoor dat het selectieproces eerlijk en onbevooroordeeld is. Normaal gesproken worden beoordelingen geselecteerd op basis van een aantal factoren zoals relevantie, recentheid en kwaliteit. Recente reviews met gedetailleerde feedback over een dienst kunnen bijvoorbeeld voorrang krijgen boven oudere, minder informatieve reviews.

De beoordelingen die we tonen zijn op geen enkele manier betaald of gemanipuleerd. Dit zorgt ervoor dat je eerlijke en accurate informatie krijgt over onze service en dat je een weloverwogen beslissing kan nemen op basis van de ervaringen van anderen. 

Alle beoordelingen waarvan wordt vermoed dat ze frauduleus of onjuist zijn, kunnen worden gemarkeerd en verwijderd van het platform om de integriteit van het beoordelingssysteem te behouden. Zorg ervoor dat je contact opneemt met ons ondersteuningsteam via chat of via support@bunq.com als je een recensie wil markeren die we op onze website weergeven. bunq is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor recensies op websites van derden.

15. Dienstverlening

Houd er rekening mee dat onze standaard algemene voorwaarden slechts een algemeen overzicht geven van onze diensten. Voor meer gedetailleerde informatie over de specifieke kenmerken en functionaliteiten van onze Abonnementen, Kaarten, Rente en elke andere dienst die we aanbieden, raden we je aan om onze Dienstverleningsdocumenten te raadplegen. We hebben een Dienstverlening voor Personal Accounts en een voor Business Accounts.

Deze documenten bevatten uitgebreide informatie over onze diensten, inclusief voorwaarden, kosten en andere belangrijke details. Door onze bankdiensten te openen of te gebruiken, erkent je dat je ons document over dienstverlening heeft gelezen en begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen ervan.

16. Depositogarantiestelsel

Behoudens bepaalde uitzonderingen vallen geverifieerde bunq rekeningen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit betekent dat het geld op jouw rekening(en) verzekerd is (tot 100.000 EUR) in het geval we failliet gaan. 

Wil je zeker weten of je jouw rekening in aanmerking komt voor het Nederlandse Depositogarantiestelsel, controleer dan jouw rekeningafschriften of raadpleeg onze DGS pagina.

17. Belangen

Sparen met bunq is makkelijk en biedt superhoge rentes! Met MassInterest kun je rente verdienen door een of meer speciale spaarrekeningen te openen in de bunq app.

je kunnen MassInterest verdienen op het totale saldo van alle jouw spaarrekeningen, tot €100.000 per Gebruiker. Houd er echter rekening mee dat deze limiet, samen met ons rentepercentage, na verloop van tijd kan veranderen en we zullen je onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

Aan het einde van elke dag berekenen we jouw rente op basis van het laagste totale saldo op jouw spaarrekening(en). De rente wordt wekelijks uitbetaald als onderdeel van bunq Payday. We berekenen alleen rente over tegoeden die de hele dag op jouw spaarrekening(en) hebben gestaan. Als jouw saldo op een dag negatief is, verrekenen we het negatieve bedrag met de positieve bedragen in onze berekeningen.

Om rente te ontvangen, moet je een actieve bunq Gebruiker zijn en een actieve Personal account hebben (Easy Savings, Easy Bank, Easy Money, of Easy Green). Houd er rekening mee dat als er een limiet is op het saldo van de jouw rekening die minder is dan €100.000, die limiet wordt gebruikt om de renteopbrengst van jouw te berekenen. Dus als het verkrijgen van rente die limiet zou overschrijden, zal je geen rente verdienen over het overschrijdende bedrag.

Als je een Italiaanse IBAN heeft, houd er dan rekening mee dat we wettelijk verplicht zijn om 26% van jouw rente af te trekken voor de Italiaanse overheid. Als het gaat om het doen van jouw belastingaangifte in andere landen, houd er dan rekening mee dat je mogelijk inkomstenbelasting moet betalen. Het is belangrijk om te weten dat zelfs als je een lokale IBAN ziet, jouw bunq rekening nog steeds wordt beschouwd als een Nederlandse bankrekening. Houd hier dus rekening mee als je je jouw belastingaangifte doet.

17.1 Sparen in meerdere valuta's

Als Easy Money of Easy Green Gebruiker , je heb je de mogelijkheid om Spaarrekeningen in USD en GBP te openen. De specifieke rentetarieven die gelden voor deze valuta's kun je zien op het tarievenblad.

Dezelfde algemene regels voor spaarrekeningen gelden ook voor de multi-valuta spaarrekeningen. Rente wordt wekelijks uitbetaald als onderdeel van bunq Payday. Voor niet-EURO-rente worden de uitbetalingen gedaan aan de oudste actieve rekening van die valuta. Let op: deposito's op spaarrekeningen in niet-EURO valuta vallen niet onder het depositogarantiestelsel (DGS).

18. Betaaldag

je kunnen genieten van een wekelijks overzicht van alle verdiensten je die ze hebben verzameld, inclusief rente, cashback en bomen. Op jouw aangewezen betaaldag ontvangt je een melding met een overzicht van de rente, cashback en bomen die je de afgelopen week heeft verdiend. 

Er zullen aparte betaaldagen zijn voor elke valuta. Het is belangrijk om te weten dat de betaaldag voor elke valuta niet noodzakelijkerwijs op dezelfde weekdag valt als de betaaldag voor de EUR. je ontvangt jouw EUR Paydays op jouw factureringsaccount, terwijl Paydays voor andere valuta worden bijgeschreven op de oudste actieve account in die valuta. Als je liever geen uitbetalingen van bunq ontvangt, inclusief rente en cashback, kan je zich afmelden door jouw Payday instellingen aan te passen.

19. Geld terug

We willen onze gebruikers belonen voor hun transacties. Als Easy Money of Easy Green Gebruiker , je heb je de mogelijkheid om cashback te verdienen op specifieke categorieën. Dit is hoe het werkt:

 • 1% cashback op betalingen in de categorie Restaurants & Bars (beschikbaar voor gebruikers van Easy Money en Easy Green ).
 • 2% cashback op betalingen voor Openbaar Vervoer (exclusief voor Easy Green gebruikers). 

Om in aanmerking te komen voor cashback moeten jouw betalingen worden gedaan met Mastercard Credit Cards, inclusief de regenboogkaart, metal card en virtuele kaart. je kan betalingen doen met een fysieke kaart, Apple/Google Pay of via online platforms.

Het in aanmerking komen voor cashback is gebaseerd op de oorspronkelijke categorieën die zijn toegewezen door de Merchant Category Codes van Mastercard. De categorieën van jouw betalingen bepalen of je cashback kan verdienen. Betalingen in het buitenland in elke lokale valuta die wordt ondersteund door bunq verdienen cashback in die valuta. Als je een betaling in het buitenland doet vanaf jouw Euro account (met gebruik van ZeroFX), zal jouw cashback worden uitbetaald in Euro's.

Cashback wordt één keer per week uitbetaald, naast je reguliere bunq Payday. De maximale cashback die je in een kalenderjaar kunt verdienen is €500. Cashback wordt verdiend zodra de betaling is verrekend. Als een betaling niet wordt verrekend, wordt terugbetaald, wordt teruggeboekt of wordt teruggedraaid, verdien je geen cashback. Als een betaling wordt verrekend na je uitbetalingsdatum, wordt je cashback opgenomen in de volgende uitbetaling. 

Als je cashback verdient op een account in lokale valuta en die account sluit voor de uitbetaling, dan wordt jouw cashback omgezet naar euro's en uitbetaald op jouw factureringsaccount. Als je liever geen cashback ontvangt, heeft je de optie om zich volledig uit te schrijven via jouw bunq Payday instellingen.

20. Marketingbeleid

We gebruiken nooit misleidende of bedrieglijke advertenties. We vertrouwen op onze Algemene voorwaarden, Servicevoorwaarden en het Samenforum als betrouwbare informatiebronnen voor onze producten, diensten en marketing.

Om informatie te vinden over een marketingcampagne, korting of aanbieding, controleer je gewoon het relevante Samen-onderwerp. Houd er rekening mee dat sommige marketingcampagnes alleen gelden voor bepaalde landen, gebruikers of tijdsbestekken, dus controleer goed of je'in aanmerking komt voor deelname. In het geval van een marketingcampagne met een korting of prijsverlaging, wordt de vorige prijs getoond in de campagne.

We behouden ons het recht voor om een marketingcampagne, aanbieding of korting op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid. Als we het aanbieden van een marketingservice onmiddellijk moeten stopzetten om te voldoen aan de wet of een andere oorzaak van overmacht, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelen, schade of verlies dat je als gevolg hiervan kan ondervinden.

Houd er rekening mee dat marketingservices alleen beschikbaar zijn voor gebruikers die voldoen aan onze algemene voorwaarden. Als het account van jouw om welke reden dan ook wordt beperkt of geblokkeerd tijdens deelname aan een marketingservice, behouden wij ons het recht voor om die service niet langer aan te bieden aan je zonder enige aansprakelijkheid van onze kant.

21. Beëindiging

21.1 Beëindiging door je

je kan jouw bunq account blijven gebruiken zolang je dat wil, of je kan de overeenkomst op elk moment beëindigen door jouw account op te zeggen. Om dit proces eenvoudiger te maken, bieden we een opzegoptie. Dit betekent dat je toegang heeft tot belangrijke informatie voor belasting- of andere doeleinden, maar dat je geen kosten meer in rekening worden gebracht en dat we alle betalingen, automatische incasso's of kaarttransacties blokkeren. 

Als je het jouw account permanent wil sluiten en ons alle jouw gegevens wil laten verwijderen, neem dan contact met ons op via de support chat. Houd er rekening mee dat dit proces niet omkeerbaar is.

21.2 Beëindiging door bunq

Soms moeten we onze overeenkomst met je beëindigen. Bijvoorbeeld als we geen account van het type bunq of jouw meer aanbieden. Als dit gebeurt, geven we je een opzegtermijn van twee maanden.

In sommige situaties kan het nodig zijn om jouw de toegang tot onze app te blokkeren en/of onze overeenkomst met je onmiddellijk te beëindigen. Dit kan gebeuren als:

 • je onze algemene voorwaarden of gerelateerde documenten niet naleven;
 • Dat zijn we wettelijk verplicht;
 • je insolvent wordt of kan worden, of indien een insolventieprocedure wordt gestart tegen je;
 • jeniet langer bevoegd zijn om jouw rekeningen zelfstandig te beheren, bijvoorbeeld als je'wettelijk onbevoegd is, onder bewind staat of om een andere reden niet langer wettelijk in staat is om te handelen;
 • je overlijden;
 • je ons valse informatie geven, ons niet op de hoogte houden of niet meewerken aan onze onderzoeken waarbij je'betrokken is;
 • We verdenken je ervan onze diensten te gebruiken (of te hebben gebruikt) voor frauduleuze of illegale activiteiten, belastingontduiking, activiteiten die in strijd zijn met de openbare orde en/of goede zeden, of ander misbruik;
 • Wij denken dat je iemand anders toegang heeft gegeven tot jouw account;
 • je inbreuk maken op een overeenkomst die je met ons heeft;
 • Uit ons onderzoek blijkt dat het risicoprofiel van jouw is veranderd;
 • jeniet langer een inwoner bent van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
 • We vermoeden dat je'het jouw account gebruikt voor commerciële doeleinden.

Als we onze overeenkomst met je beëindigen (om welke reden dan ook), zullen alle rechten en licenties die we je hebben verleend onmiddellijk stoppen en zal jouw toegang tot onze app worden geblokkeerd. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de beëindiging en hebben geen verplichtingen jegens je. Wanneer jouw de overeenkomst met ons beëindigt, worden alle schulden die je ons verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. je zal het volledige bedrag dat je ons op dat moment verschuldigd is, moeten afbetalen.

In het geval dat bunq bepaalt dat de rekening van een klant wordt gesloten, behouden we ons het recht voor om alle transacties die aan die rekening zijn gekoppeld nauwlettend te volgen. Indien nodig kunnen we gebruik maken van onze bevoegdheid onder de algemene voorwaarden om geld op de rekening vast te houden of te bewaren als dit vragen oproept. We zullen de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van ons voornemen om dergelijke acties te ondernemen. 

Houd er rekening mee dat lopende transacties (inkomend/uitgaand) onderworpen kunnen zijn aan extra nauwkeurig onderzoek en dat we de klant kunnen vragen om meer details over elke transactie om de beweegredenen en achtergrond van de transactie(s) te begrijpen. We nemen onze zorgplicht serieus en zullen er alles aan doen om de klant op de hoogte te stellen van alle acties die we ondernemen in verband met het afsluiten van hun rekening.

We kunnen jouw fondsen vasthouden nadat het jouw account is gesloten om schulden te dekken die je ons verschuldigd zijn, betalingen die je heeft goedgekeurd voordat het jouw account werd gesloten, of legitieme claims of rechten van derden. We behouden ons het recht voor om de resterende fondsen in jouw account in te nemen en elke betaling terug te draaien als deze afkomstig is van een creditcard- of debitcardbetaling.

Als je geld heeft in een andere valuta dan euro's wanneer we onze overeenkomst beëindigen, kunnen we ervoor kiezen om dat geld in die valuta over te maken naar je of eerst om te zetten naar euro's voordat we het overmaken naar je.

Houd er rekening mee dat na beëindiging alle informatie die je heeft ingediend, geüpload of beschikbaar heeft gemaakt op of via onze services of die gerelateerd is aan jouw account niet langer toegankelijk is voor je. bunq is niet verplicht om informatie die is opgeslagen in onze database op te slaan, te onderhouden, te verwijderen of door te sturen, behalve zoals vereist door de wet of uiteengezet in ons Privacybeleid.

21.3 In geval van overlijden

Als een bunq Gebruiker is overleden, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Zodra we hiervan op de hoogte zijn gesteld, stoppen we alle betalingsopdrachten vanaf hun account, tenzij het niet mogelijk is om de uitvoering van een opdracht te voorkomen. We hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers, dus we kunnen geen informatie geven over acties en transacties die plaatsvonden voor het overlijden van Gebruiker.

Ga voor meer informatie over wat er gebeurt op bunq als een Gebruiker overlijdt en wat je moet doen naar ons Samen forum.

22. Beheer van derden

22.1 Derden

Bij bunq zijn we gespecialiseerd in waar we goed in zijn en we geloven dat anderen dat ook zijn. Daarom maken we soms gebruik van diensten van derden als we denken dat dit in het belang van jouw is. Maak je geen zorgen, we besteden veel zorg aan het selecteren van deze derden.

22.2 Apps van derden

je Het kan je opvallen dat we op onze website en in de bunq app verwijzen naar apps van derden binnen het bunq ecosysteem. Hoewel deze apps met onze diensten werken, is het belangrijk op te merken dat ze niet door ons zijn gemaakt of worden onderhouden. Het is aan je om te beslissen of je deze externe apps wel of niet downloadt, installeert en gebruikt, maar houd er rekening mee dat dit op jouw eigen risico is. Wij bieden geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze apps. Op apps van derden kunnen intellectuele eigendomsrechten rusten.

23. Belangenverstrengeling

Als er een belangenconflict ontstaat tussen je en een andere bunq Gebruiker of tussen je en bunq, hebben we een beleid voor belangenconflicten dat we zullen volgen.

24. Overdrachten, fusies of splitsingen

In de toekomst kan ons bedrijf veranderingen ondergaan, zoals splitsing, fusie of overname. Als dit gebeurt, kunnen we onze overeenkomsten met je, inclusief onze rechten en plichten, overdragen aan een ander bedrijf.

25. Afwijzing van aansprakelijkheid voor diensten

We willen duidelijk zijn over de voorwaarden van jouw overeenkomst met bunq. Deze voorwaarden, samen met ons Privacybeleid en eventuele andere overeenkomsten waarnaar wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen je en bunq voor het gebruik van onze diensten. Deze voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd, tenzij beide partijen een schriftelijke overeenkomst ondertekenen.

bunqDe algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten (93/13/EEG). Als een deel van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zullen we de overige delen zoveel mogelijk afdwingen.

je jouw rechten onder deze voorwaarden niet kan overdragen zonder onze toestemming, maar we deze voorwaarden of onze verplichtingen onder deze voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving kunnen overdragen. Als we een bepaling niet afdwingen, betekent dit niet dat we ons recht opgeven om deze later alsnog af te dwingen.

We leveren de Services aan je op een "as is" en "as available" basis. bunq geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de Services, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, nauwkeurigheid, rustig genot, geen inbreuk op rechten van derden, vrij van virussen of andere schadelijke code, geschiktheid voor een bepaald doel, of enige garantie die voortvloeit uit de loop van de handel, het gebruik of de handel, behalve zoals vereist door de wet. 

We willen duidelijk maken dat bunq niet verantwoordelijk is voor schade aan jouw computersysteem, mobiel apparaat of verlies van gegevens die kan voortvloeien uit het gebruik van of toegang tot de Service. We kunnen niet garanderen dat de informatie die wordt verstrekt in, of verkregen door het gebruik van, de Services voldoet aan jouw of correct, nauwkeurig, up-to-date of betrouwbaar is, of dat de Services ononderbroken of vrij van fouten zijn. Door gebruik te maken van de Services aanvaardt je alle risico's die aan dit gebruik verbonden zijn.

Personal Dienstverlening

1. Inzicht in jouw account

Als je zich voor het eerst aanmeldt met de bunq app, maken we standaard een e-money account aan voor je . je kan er echter voor kiezen om de identiteit van jouw meteen te verifiëren en een volwaardige bankrekening te krijgen.

1.1 bunq elektronisch geld 

jouw Een e-money account is een account met beperkingen waarmee je onze geweldige app kan uitproberen. Enkele belangrijke beperkingen zijn:

 • bunq Rekeningen met e-geld zijn alleen bedoeld voor de aankoop van goederen en diensten, niet voor overschrijvingen van persoon naar persoon;
 • je kan geld opnemen van jouw e-money account door een betaling uit te voeren naar een bankrekening op jouw naam bij een andere bank. Vermijd het opnemen van geld naar een rekening die niet behoort tot je;
 • Gebruik jouw e-money account niet voor uitgaven buiten jouw land van verblijf.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op je en jouw e-money account, indien relevant. je Je mag maar één e-money account voor jezelf hebben. Als we ontdekken dat je meer dan één account heeft, kunnen we onmiddellijk alle jouw accounts sluiten. Als we de jouw account sluiten, zullen we het overgebleven geld terugstorten naar de accounts waarvan je het geld heeft ontvangen in de volgorde last in first out.

We behouden ons het recht voor om op elk moment om identificatie te vragen, vooral als we ongebruikelijk of verdacht gedrag opmerken. Als dit gebeurt, kunnen we besluiten om het account jouw te blokkeren totdat de identificatie is voltooid. Geef accurate persoonlijke informatie om sluiting van het jouw account te voorkomen.

Houd er rekening mee dat jouw e-geld account is gekoppeld aan de bunq app installatie op jouw telefoon. Als je jouw telefoon verliest of de bunq app verwijdert, verliest je'de toegang tot jouw e-money account. Helaas kunnen we in deze situatie de jouw account niet herstellen voor je .

Houd er tot slot rekening mee dat een e-geldrekening geen 'normale' bankrekening is. Dit betekent dat jouw rekening niet gedekt wordt door het Nederlandse depositogarantiestelsel, en dat we geen rekeningafschriften kunnen verstrekken voor niet-geverifieerde rekeningen. Kijk voor meer informatie over elektronisch geld op ons Samen forum.

1.2 Onze huidige persoonlijke Abonnementen

bunq biedt momenteel vier persoonlijke Abonnementen:

Voor meer informatie over onze Abonnementen, bekijk onze prijslijst of het relevante onderwerp op Together forum.

1.3 bunq Pack

Word lid van een bunq Pack om geld te besparen met vrienden en familie! je kan een uitnodiging accepteren of jouw een eigen pack maken door anderen uit te nodigen je. Een pack kan maximaal vier Easy Money Personal gebruikers bevatten. Een van deze gebruikers kan ook op Easy Money Business zitten. Easy Green gebruikers (zowel Personal als Business) kunnen ook deel uitmaken van een bunq Pack en van dezelfde korting genieten, terwijl ze wel de extra kosten betalen die bij een Easy Green abonnement horen.

Als je deel uitmaakt van een pack, wordt je samen in rekening gebracht voor jouw bunq abonnementen (behalve voor extra diensten), waarbij de pack-eigenaar de pack-vergoeding betaalt. je kan op elk moment een pack verlaten en pack-eigenaren kunnen hun pack ook beëindigen. Als je een pack verlaat of het pack wordt beëindigd, wordt je de reguliere bunq Easy Money Personal prijs in rekening gebracht en wordt het een Easy Money Gebruiker . Merk op dat Easy Travel of Easy Bank gebruikers Easy Money Personal gebruikers worden als ze lid worden van een pack.

Lid worden van een bunq Pack is een geweldige manier om geld te besparen en jouw financiën te beheren met vrienden en familie. Kijk op onze website voor meer informatie!

1.4 Gemakkelijk reizen Personal

We zijn gestopt met het aanbieden van het Easy Travel Plan, maar maak je geen zorgen, huidige Easy Travel gebruikers kunnen het nog steeds gebruiken. Ze zullen echter geen nieuwe betaalkaarten kunnen bestellen. Als je een nieuw plan wil, moet je er een kiezen uit onze beschikbare opties. 

Houd er rekening mee dat deze voorwaarden van toepassing zijn op het Easy Travel plan, dus kijk naar de bunq kaartregels en onze prijslijsten voor Mastercard Creditcards voor meer informatie.

2. Een account delen  

Met de bunq app kan je gemakkelijk andere bunq gebruikers toegang geven tot jouw bankrekeningen door op de knop Toevoegen op het beginscherm te klikken. Het is niet nodig om naar ons kantoor te komen of stapels papierwerk te verwerken!

Als je iemand toegang geeft, kan diegene acties uitvoeren waartoe je hem heeft gemachtigd. je kan de toegang die je heeft gegeven altijd weer intrekken. Als je een tijdsperiode instelt, zal de toegang automatisch eindigen als de periode is verstreken. Iemand toegang geven heeft echter geen invloed op jouw eigendom van het account - het blijft helemaal van jou.

Zie iemand toegang geven als iemand meenemen naar een feestje. Net zoals je verantwoordelijk is voor de mensen die je meeneemt naar een feestje, is je verantwoordelijk voor iedereen met wie je toegang deelt. Zorg er dus voor dat ze zich aan onze algemene voorwaarden houden. Als iemand anders je toegang heeft gegeven, is je een soort "meeneem-vriend", dus houd je aan onze voorwaarden.

Geef geen toegang tot een sub-account als:

 • de eigenaar van de gedeelde account niet langer gemachtigd is om de account te gebruiken (hij/zij is bijvoorbeeld failliet gegaan);
 • jewettelijk onbekwaam zijn geworden;
 • de eigenaar van de rekening is overleden.

Als een van de bovenstaande situaties zich heeft voorgedaan, laat het ons dan weten via de chatfunctie in de bunq app ("support chat") of stuur een e-mail naar support@bunq.com. We blijven alle orders uitvoeren die we ontvangen via de account met gedeelde toegang totdat we jouw bericht hebben ontvangen en verwerkt.

Als je een Ouder/Kind subaccount heeft, moeten je en de andere Gebruiker allebei instemmen met het intrekken van de toegang. Deze functie is geweldig voor ouders die de uitgaven van hun kinderen willen bijhouden en eenzijdige toegangswijzigingen willen voorkomen.

2.1 Joint rekeningen  

Een Gedeelde rekening is een account waarvan meerdere mensen mede-eigenaar zijn. Dit betekent dat alle accounthouders dezelfde rechten hebben als het gaat om het beheren van de account. je kan eenvoudig een Gedeelde rekening maken door een account te openen en anderen uit te nodigen om lid te worden via de bunq app.

Zodra iedereen de uitnodiging heeft geaccepteerd, wordt de Gedeelde rekening actief. Het is belangrijk om te weten dat je alleen andere gebruikers kan toevoegen wanneer je de account voor het eerst opent, en dat je later geen gebruikers meer kan toevoegen of wijzigen.

Als iemand je uitnodigt om lid te worden van zijn Gedeelde rekening, hoeft je alleen maar de uitnodiging te accepteren om mede-eigenaar te worden. Elke mede-eigenaar kan de Gedeelde rekening volledig en onafhankelijk gebruiken, maar voor bepaalde acties kunnen we toestemming van meer dan één mede-eigenaar nodig hebben.

Het is aan je en jouw mede-eigenaars om bij te houden wie welk deel van het geld op de rekening bezit, en wij spelen hier geen rol in. je zijn verantwoordelijk voor het delen van alle relevante informatie over de Gedeelde rekening met jouw mede-eigenaars.

Elke mede-eigenaar kan op elk moment besluiten om de Gedeelde rekening te verlaten, maar als een of meer mede-eigenaren vertrekken, moet de account worden gesloten. Zorg ervoor dat je alle mede-eigenaren informeert voordat je het account verlaat.

Onthoud dat een Gedeelde rekening een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat elke mede-eigenaar volledig verantwoordelijk is voor alles wat er met de account gebeurt. Alle mede-eigenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk, dus wees voorzichtig met wie je een Gedeelde rekening deelt!

We kunnen elke mede-eigenaar laten betalen voor eventuele kosten of schulden in verband met de Gedeelde rekening en kunnen het saldo op de rekening gebruiken om schulden te vereffenen.

3. Betalingen

Met de app bunq kan je gemakkelijk betalingen sturen naar andere mensen of bedrijven. Dit is hoe het werkt:

 • Om een betalingsopdracht te geven, log je in op de app en druk je op de goedkeuringsknop. Om veiligheidsredenen kunnen we je vragen om jouw goedkeuring te bevestigen met een extra handeling zoals het invoeren van een code of het gebruik van biometrische authenticatie;
 • Zodra je de bestelling goedkeurt, voeren we de betaling uit. Net als bij e-mail kunnen betalingsopdrachten niet worden geannuleerd zodra ze zijn ontvangen, tenzij je een specifieke datum voor de uitvoering van de betaling heeft ingesteld. In dat geval kan je de betaling annuleren tot één zakelijk dag voor de uitvoeringsdatum;
 • je kunnen 24/7 betalingen sturen naar andere bunq gebruikers en zij ontvangen de betaling direct. Voor niet-bunq rekeningen hebben we de IBAN of alias van de begunstigde nodig, en je moet de betalingsopdracht op een zakelijk dag voor 15:30 CET verzenden om op dezelfde dag te worden uitgevoerd;
 • Periodieke overboekingen naar niet-bunq rekeningen zijn direct wanneer beide banken het real-time betalingsschema (RT1) of de TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service ondersteunen. In andere situaties kan het tot één zakelijk dag duren voordat de begunstigde de betaling ontvangt. Als de opgegeven datum geen zakelijk dag is, wordt de opdracht uitgevoerd op de volgende zakelijk dag;
 • Instant payments onder RT1 en TIPS zijn beperkt tot €50.000 per Gebruiker per betalingsschema per dag. Elke overboeking boven die drempel wordt overgeboekt als een gewone SCT-betaling, die tot twee zakelijk dagen in beslag kan nemen;
 • Elke eenmalige betaling van meer dan €50.000 wordt automatisch overgemaakt als een reguliere betaling.

Vergeet niet dat je'altijd zelf verantwoordelijk is voor het controleren of de betalingsgegevens correct zijn voordat je de betaling verstuurt. En als je vragen heeft of meer informatie wil, kijk dan op het Together forum.

4. Overstapservice

Heeft je een bankrekening bij een andere Nederlandse bank en wil je overstappen naar bunq? Geweldig! je kan de Nederlandse Overstapservice gebruiken via de bunq app om snel en gemakkelijk over te stappen. Het enige wat je hoeft te doen is ons de gegevens van jouw oude bankrekening te geven, en wij regelen de rest! Bekijk onze Algemene voorwaarden van de Overstapservice.

5. SEPA

jouw bunq De persoonlijke rekening is een SEPA-bankrekening, wat betekent dat deze alleen kan worden gebruikt voor betalingen van en naar andere banken in de Single Euro Payments Area (SEPA). Dit omvat alle lidstaten van de Europese Unie, evenals Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, San Marino, Andorra, het Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad en Monaco. Betalingen van niet-SEPA banken via een correspondentbank binnen SEPA worden niet ondersteund en we behouden ons het recht voor om dergelijke betalingen te weigeren. Het saldo van jouw bunq persoonlijke rekening wordt geregistreerd in euro's.

6. Lokaal IBAN

Op bunq bieden we lokale IBANs aan, zodat je bank like a local in meerdere landen kan gebruiken. Dit betekent dat je een IBAN kan krijgen van een land naar keuze jouw en IBAN's kan hebben uit meerdere verschillende landen. Houd er echter rekening mee dat we bij het verkrijgen van een nieuwe lokale IBAN de identiteit van jouw mogelijk opnieuw moeten verifiëren om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast kan het zijn dat we bij het openen van een lokale IBAN informatie over je moeten delen met lokale toezichthouders of autoriteiten. Kijk voor meer informatie op ons Samen forum.

7. Lokale valuta

Wil je naast euro's ook in andere valuta betalen? je Je hebt geluk! We bieden accounts met meerdere valuta's waarmee je anderen in verschillende valuta's kan betalen. De beschikbare valuta's staan vermeld op ons Together forum en de bunq app, en we breiden onze selectie altijd uit.

Houd er rekening mee dat betalen in andere valuta dan euro extra kosten met zich mee kan brengen, die worden weergegeven in de app. Houd er ook rekening mee dat tegoeden die je aanhoudt op jouw bunq in andere valuta dan de euro niet in aanmerking komen voor het depositogarantiestelsel (DGS). Kijk voor meer informatie over hoe we jouw niet-euro tegoeden veilig houden op onze Samen lokale valuta pagina.

Tot slot behouden we ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren (zelfs met terugwerkende kracht) en transacties te weigeren op basis van fouten of wisselkoersen die duidelijk onjuist waren.

8. Verstandige betalingen

We zijn een samenwerking aangegaan met Wise om het makkelijk te maken voor je om geld over te maken in andere valuta dan euro's.

Om deze functie in de bunq app te gebruiken, log je gewoon in op jouw bestaande Wise account of maak je een nieuwe account aan. Wanneer je een account aanmaakt, gaat je'een overeenkomst aan met Wise waarop hun algemene voorwaarden van toepassing zijn. Het is belangrijk op te merken dat je'volledig verantwoordelijk is voor jouw gebruik van hun diensten. Als jouw door het gebruik van Wise onze of hun algemene voorwaarden schendt, mogen we onze overeenkomst met je beëindigen.

Door deze functie te gebruiken, je stemt u ermee in dat we jouw persoonlijke gegevens kunnen delen met Wise om de dienst te kunnen leveren aan je. Zie voor meer informatie onze Privacy & Cookieverklaring.

9. Kaarten

Een bunq kaart bestellen is eenvoudig via jouw bunq account. Er zijn een aantal regels je waar je op moet letten bij het gebruik van bunq kaarten. Deze regels gelden voor alle soorten bunq kaarten, inclusief de Maestro kaart, Mastercard kaarten en bunq Metal Card . Betalingen worden direct afgeschreven van jouw account en je kan ze alleen gebruiken als je genoeg geld op jouw account heeft staan.

jouw bunq kaart kan worden gebruikt voor gewone kaartbetalingen, contactloze betalingen, online betalingen en het opnemen van cash bij geldautomaten met het Maestro- of Mastercardlogo. je kan jouw kaart ook gebruiken om te 'dippen'. Wanneer je een dipping-transactie initieert, wordt een deel van jouw gereserveerd en wanneer je de transactie afsluit, wordt het daadwerkelijke bedrag betaald met (een deel van) het gereserveerde bedrag. je kan de landinstellingen van jouw kaart handmatig wijzigen in de bunq app om deze te gebruiken tijdens het reizen of de bunq app jouw kaart automatisch in- en uitschakelen op basis van jouw locatie.

Wanneer je jouw kaart gebruikt om aankopen te doen of geld op te nemen in een andere valuta dan euro's, rekenen we het bedrag om naar euro's met behulp van de wisselkoers van Currency Cloud, waarin de netwerkkosten zijn inbegrepen. Kijk voor meer informatie over kaartbetalingen en prijsinformatie op ons tarievenblad of Samen.

Om je kaart veilig te houden, bieden we geen roodstand of krediet aan. We passen om veiligheidsredenen ook limieten toe op bepaalde transacties, maar je kunt deze limieten zelf aanpassen in de bunq app. Je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van deze voorwaarden of misbruik van je kaart.

Als je een product moet retourneren, zal de verkoper het aankoopbedrag terugstorten op jouw bunq account, en je hoeft geen jouw code in te voeren om de transactie te voltooien. Als je een bunq Mastercard heeft, heeft je toegang tot noodhulpdiensten van Mastercard, maar aan sommige van deze diensten zijn kosten verbonden.

je kan jouw betaalkaart personaliseren met jouw eigen tekst door een voorkeurs voornaam te kiezen voor op de kaart. jouw wettelijke naam blijft gekoppeld aan de kaart en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen als je een beledigende of ongepaste naam of woord kiest.

Let op: jouw bunq kaart blijft eigendom van bunq en je mag jouw kaart niet wijzigen, kopiëren, uitlenen of verkopen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Als we een van de functies van jouw bunq betaling moeten blokkeren of wijzigen, zullen we je zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Kijk voor meer informatie over kaartpersonalisatie en andere functies op ons Samen forum.

Houd er rekening mee dat Verlengde garantie en Aankoopbescherming alleen gedekt zijn voor Easy Green rekeninghouders met een Metal Card.

9.1 Virtuele prepaid creditcard

Als je een actief Personal en/of Business Easy Savings account hebt, heb je de mogelijkheid om gratis een virtuele prepaid creditcard te openen. Voor elke account wordt slechts één virtuele creditcard verstrekt. Met de virtuele prepaid creditcard kun je overal ter wereld betalen in winkels, bars en restaurants en online. De virtuele creditcard kan worden gebruikt bij alle verkooppunten waar Mastercard wordt geaccepteerd, wat betekent dat je geen creditcard hoeft aan te vragen, wat een omslachtig proces kan zijn en waar vaak kosten aan verbonden zijn. 

De virtuele creditcard is gekoppeld aan een aparte betaalrekening waartoe je toegang hebt via de bunq app of online en heeft geen kredietlijn (anders dan gewone creditcards). Dit betekent dat je de virtuele creditcard alleen kunt gebruiken als je voldoende saldo hebt op de betaalrekening die aan je virtuele creditcard is gekoppeld. Je kunt het saldo van je gekoppelde betaalrekening altijd zien in de bunq app of online. 

Als het saldo op je gekoppelde betaalrekening onvoldoende is voor een bepaalde betaling, wordt de betalingstransactie geweigerd. Je kunt je saldo echter aanvullen door een bijschrijving te doen op je gekoppelde betaalrekening. Er is geen maximumlimiet voor de storting op je gekoppelde betaalrekening. Stortingen op je gekoppelde betaalrekening brengen geen rente op. 

De virtuele prepaid creditcard kan niet worden gebruikt bij winkeliers die een fysieke kaart vereisen, zoals voor autoverhuur en hotelreserveringen. Je kunt indien nodig een fysieke kaart aanvragen, in welk geval extra kosten van toepassing zijn. Voor het gebruik van je virtuele prepaid creditcard (betalingen en Geldopname) worden kosten in rekening gebracht. Om de exacte tarieven en kosten te weten die op jou van toepassing zijn, kun je onze prijslijst en informatiedocumenten over kosten op onze website raadplegen. 

10. Mobiele portemonnee

Als je'een Easy Money Personal of Easy Green Personal Gebruiker met een in aanmerking komend apparaat bent, voegen we automatisch een DigiCard toe aan jouw bunq account. je kan deze kaart eenvoudig toevoegen aan jouw Mobile Wallet via de bunq app.

Zodra je jouw kaart heeft toegevoegd aan jouw Mobile Wallet, kan je jouw apparaat gebruiken om contactloze betalingen te doen waar je het contactloze/NFC teken of het logo van jouw Mobile Wallet provider ziet. De kaart gekoppeld aan jouw Mobile Wallet wordt gedebiteerd en de transactie verschijnt in jouw overzicht zoals elke andere transactie.

Houd er rekening mee dat wanneer je jouw Mobile Wallet gebruikt, je'onderworpen zal zijn aan de algemene voorwaarden van jouw Mobile Wallet provider, inclusief hun privacybeleid. Er kunnen ook voorwaarden en privacybeleid van derden van toepassing zijn op je, dus het is jouw verantwoordelijkheid om deze te lezen en te volgen. 

Om de veiligheid van jouw account te garanderen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen, verzoeken we je om alleen jouw eigen kaart(en) te gebruiken met jouw Mobile Wallet. We vragen ook dat je zich onthoudt van activiteiten die kunnen worden beschouwd als misbruik of illegaal, of die onze reputatie kunnen schaden.

Wanneer je jouw DigiCard gebruikt met jouw Mobile Wallet, houd er dan rekening mee dat de kaart een ander nummer heeft dat gebruikt wordt voor Mobile Wallet transacties. Dit is belangrijk om te weten als je ooit een terugbetaling moet vragen van een winkelier voor een aankoop je die is gedaan met de Mobile Wallet. Ook kunnen sommige contactloze terminals je toestaan om betalingen te doen boven de jouw contactloze limiet, dus wees je hiervan bewust.

Om de transacties van jouw Mobile Wallet bij te houden, kan je ze eenvoudig bekijken in de app. Als je jouw Mobile Wallet niet langer wil gebruiken, kan je eenvoudig jouw kaart(en) verwijderen. En als je overstapt op een nieuw apparaat, zorg er dan voor dat je alle jouw informatie van het oude apparaat verwijdert.

Het gebruik van jouw Mobile Wallet met bunq is volledig gratis en is inbegrepen bij de Easy Money Personal , Easy Green Personal , Easy Money Business , en Easy Green Business lidmaatschappen. Het is echter belangrijk op te merken dat er kosten in rekening kunnen worden gebracht door derden in verband met het gebruik van jouw Mobile Wallet kaart(en).

Wanneer je een DigiCard toevoegt aan jouw Mobile Wallet, kan het zijn dat we wat informatie moeten uitwisselen met de Mobile Wallet provider om er zeker van te zijn dat het echt je is en om fraude te voorkomen. Dit kan het delen van gegevens over je en jouw transacties inhouden. We kunnen ook geanonimiseerde informatie delen met de Mobile Wallet provider om hen te helpen hun service te verbeteren.

Soms kunnen we contact opnemen met je over de Mobile Wallet provider via verschillende kanalen, waaronder marketingberichten. Als je deze berichten niet wil ontvangen, kan je zich op elk moment afmelden. Bekijk onze Privacy & Cookie Verklaring voor meer informatie.

Als je wil stoppen met het gebruik van de diensten van de Mobile Wallet provider, kan je jouw account verwijderen. Ga naar de ondersteuningswebsite van de Mobile Wallet provider voor instructies over hoe dit te doen.

Als je een van onze overeenkomsten schendt (inclusief de voorwaarden van Mobile Wallet), kunnen wij (en de Mobile Wallet provider) jouw blokkeren, beperken, opschorten of beëindigen om jouw kaart(en) te gebruiken met jouw Mobile Wallet. Wij willen je eraan herinneren dat wij geen controle hebben over het Mobile Wallet platform en niet verantwoordelijk zijn voor de werking ervan.

De Mobile Wallet provider is volledig verantwoordelijk voor het platform en kan te allen tijde wijzigingen, beperkingen, opschortingen of beëindiging van het platform doorvoeren. Dit betekent dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid nemen voor jouw gebruik van het Mobile Wallet platform.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te herzien in lijn met jouw account voorwaarden. Daarnaast kunnen wij jouw het gebruik van de Mobile Wallet beperken en kunnen wij op elk moment stoppen met het aanbieden of ondersteunen van jouw DigiCard of kaart, of stoppen met deelname aan jouw Mobile Wallet.

11. Mobiele NFC-betalingen

je kunnen met jouw telefoon betalingen doen met de mobiele NFC-betalingsfunctie van de bunq app. Houd gewoon jouw telefoon in de buurt van een NFC-geschikte betaalterminal om te betalen.

Om de functie voor mobiele NFC-betalingen te activeren, ga je naar het menu Kaarten in de bunq app. je kan de functie aan- en uitzetten wanneer je dat wil.

Om de mobiele NFC-betaalfunctie te gebruiken, je'moet je:

 • Een mobiele telefoon met een NFC-chip;
 • Android 5.0 of hoger;
 • Toegangsbeveiliging ingeschakeld op jouw telefoon (bijv. een PIN-code, patroon, vingerafdruk of andere beveiligde methode) om onbevoegd gebruik te voorkomen.

Zorg ervoor dat jouw telefoon aan deze vereisten voldoet voordat je de functie voor mobiele NFC-betalingen probeert te activeren.

Na het activeren van de mobiele NFC betaalfunctie in de bunq app, kan je betalen bij terminals die Maestro NFC betalingen accepteren. je kan deze terminals herkennen aan het Maestro logo en NFC symbool.

Houd bij het doen van een betaling jouw de telefoon dicht bij de NFC-lezer van de terminal als je wordt gevraagd om jouw in te voeren. je kan alleen mobiele NFC-betalingen doen als je'bent ingelogd op de bunq app en jouw de telefoon aan heeft staan. Merk op dat je soms ook een actieve internetverbinding nodig heeft om een betaling te doen.

Wanneer je de mobiele NFC-betaalfunctie activeert, zal jouw telefoon fungeren als een 'DigiCard'. Dit betekent dat dezelfde regels die gelden voor de bunq kaart ook gelden voor de mobiele NFC betaalfunctie.

12. Betalingsverzoeken

Betalingen versturen en ontvangen is eenvoudig met de bunq app. je kan betalingen van anderen aanvragen of iemand anders betalen. je kan zelfs betalingsverzoeken sturen naar mensen die bunq niet gebruiken, met behulp van hun e-mailadres of telefoonnummer.

Een betaalverzoek is niet hetzelfde als een Incasso. Als je een betaalverzoek goedkeurt, geeft je ons toestemming om de betaling uit te voeren. je kan een betaalverzoek intrekken voordat de ontvanger het goed- of afkeurt. Controleer betaalverzoeken zorgvuldig voordat je ze goedkeurt en laat het ons weten als je een onterecht verzoek ontvangt.

13. Waarom is mijn betaling geweigerd?

Soms moeten we een betalingsopdracht afwijzen. Dit doen we als:

 • jouw volgorde onvolledig of onduidelijk is;
 • je niet genoeg geld op jouw hebben staan om de betaling te doen;
 • We vermoeden fraude of andere verdachte activiteiten;
 • De transactie overschrijdt een bepaalde limiet;
 • De wet of een gerechtelijk bevel verbiedt ons om de betaling uit veiligheidsoverwegingen uit te voeren;
 • De bank van de ontvanger bevindt zich buiten SEPA;
 • je'komen jouw afspraken met ons niet na.

Als we dat kunnen, laten we je weten waarom de betaling is afgewezen.

14. bunq.me

je kan jouw een eigen betaalpagina maken met bunq.me. Deel de link met anderen om ze uit te nodigen een betaling te doen. je kan deze functie gebruiken om geld in te zamelen voor een gezamenlijk cadeau, een donatie aan een goed doel of een ander project. je kan bunq.me in- en uitschakelen via de app.

Als iemand een betaling doet op jouw bunq .me pagina, maakt zijn bank de betaling naar ons over en crediteren we de jouw rekening. Als we de corresponderende betaling niet ontvangen van de bank van de verzender, kan het zijn dat we de creditering moeten terugdraaien, waardoor jouw account een negatief saldo kan hebben. Door de betaling te verwerken, maken we geen deel uit van een verplichting tussen je en de verzender.

We hebben gebruikslimieten ingesteld om fraude of misbruik van bunq.me te voorkomen. We kunnen deze limieten zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wanneer je bunq .me inschakelt, zullen jouw naam en IBAN zichtbaar zijn voor iedereen die de jouw betaalpagina bezoekt. We hebben jouw toestemming nodig om deze informatie te publiceren.

Over het algemeen staan we je toe om bunq.me te gebruiken zolang je dat wil, maar het kan zijn dat we jouw betalingspagina in bepaalde gevallen moeten beëindigen of blokkeren, bijvoorbeeld als we fraude vermoeden of als je onze servicevoorwaarden schendt.

15. bunq.tot

Met bunq.to kan je geld naar iemand sturen met behulp van zijn telefoonnummer of e-mail, in plaats van zijn IBAN. 

Wanneer je de betaling verstuurt, ontvangt de begunstigde een sms of e-mail met een link. De begunstigde kan de betaling opeisen via bunq of door zijn IBAN en naam in te voeren. Als de betaling wordt opgeëist, ontvangt je een notificatie en kan hij zien waar het geld naartoe is overgemaakt.

je Je kunt een betaling annuleren totdat deze is opgeëist, maar als deze eenmaal is opgeëist, kan deze niet meer worden teruggedraaid. De ontvanger heeft 5 dagen de tijd om de betaling op te eisen, anders wordt deze geannuleerd. Iedereen met toegang tot de telefoon of mailbox kan de betaling opeisen, dus wees voorzichtig. Als iemand de betaling opeist via bunq, krijgt hij/zij het geld direct. Als ze een andere bank gebruiken, gelden de gewone betalingsregels.

Denk eraan, bunq.to is op jouw eigen risico.

16. Incasso

SEPA Incasso is een handige manier om andere mensen of bedrijven geld te laten opnemen van jouw rekening. Maar het kan ook tot verrassingen leiden, dus we willen je de controle geven.

Het werkt als volgt: wanneer een Incasso is gepland om te worden afgeschreven van jouw rekening, sturen we je een verzoek tot betaling. je kan het verzoek binnen vijf dagen goedkeuren of afwijzen. Als je geen actie onderneemt, annuleren we de Incasso.

je kunt er ook voor kiezen om bepaalde automatische incasso's automatisch te accepteren, zodat je ze niet elke keer hoeft goed te keuren. Weiger of laat Incasso verzoeken echter niet regelmatig verlopen, want dit wordt gezien als misbruik.

Als je bepaalde automatische incasso's vooraf wil goedkeuren, kan je ze whitelisten. Dit betekent dat alle automatische incasso's die binnen de grenzen vallen die je heeft ingesteld automatisch worden goedgekeurd.

Om een SEPA Incasso mandaat te annuleren, moet u de begunstigde ten minste één zakelijk dag voor de geplande uitvoering van de Incasso schriftelijk op de hoogte brengen.

17. Automatisch accepteren

We willen er zeker van zijn dat je'altijd de controle heeft over jouw betalingen, daarom vragen we je om elke betaling te autoriseren voordat deze wordt gedaan. We bieden echter ook een auto-acceptatie functie waarmee je automatisch betalingsverzoeken van vertrouwde bronnen kan goedkeuren, zoals jouw beste vriend, familie of favoriete winkel.

Om auto-accept te gebruiken, schakel je gewoon de functie in en voeg je de contactpersonen of winkels toe je waarvan je automatisch betalingen wilt goedkeuren. Als je ooit een betalingsverzoek ontvangt dat je niet had verwacht, of dat niet overeenkomt met een Incasso geannuleerd mandaat je , laat het ons dan meteen weten.

Wanneer je een Incasso betalingsverzoek goedkeurt, bevestigt je'dat de betaling correct is. Als je bepaalde Incasso betalingsverzoeken vooraf heeft goedgekeurd, wordt elk verzoek dat binnen de gestelde limieten valt als correct beschouwd.

Als je een Incasso transactie wil betwisten, heeft je 56 dagen de tijd vanaf het moment dat je het betalingsverzoek heeft ontvangen om ons dit te laten weten. We verwerken jouw restitutieverzoek binnen twee werkdagen.

18. Gemakkelijk investeren

Wil je meer verdienen aan jouw met Easy Investments? bunq is een samenwerking aangegaan met Birdee, een ervaren beleggingsonderneming die het mogelijk maakt om eenvoudig te beleggen in duurzame fondsen en indexen. 

Als je Easy Investments gebruikt, sluit je een juridische overeenkomst met Birdee en je maakt jouw geld naar hen over om te investeren voor je. Terwijl Birdee de jouw beleggingen afhandelt, zorgt bunq voor zaken als het openen van een jouw rekening, het faciliteren van betalingen en het beantwoorden van jouw vragen over de functie. 

Beleggen brengt echter altijd risico's met zich mee en noch bunq noch Birdee garanderen rendement op jouw beleggingen. Kijk op onze website of die van Birdee voor meer informatie over de functie en de prijzen. Birdee is een beleggingsonderneming die wordt gereguleerd door de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit voor de financiële sector - CSSF.

19. Loyaliteitskaarten

Het bijhouden van jouw klantenkaarten is nu nog eenvoudiger met de functie voor klantenkaarten in de bunq app. Wil je jouw klantenkaarten delen met vrienden en familie? Geen probleem! Deel jouw kaarten via een willekeurige berichtenapp je en ze kunnen ze eenvoudig toevoegen aan hun bunq account. Let op: deze functie is alleen beschikbaar voor winkeliers die bunq ondersteunt.

20. Plaatsen

bunq Plaatsen is een functie waarmee je plaatsen kan aanbevelen aan jouw vrienden en plaatsen kan ontdekken die door hen zijn aanbevolen. Met behulp van de kaart in het tabblad Activiteiten kan je direct zien welke plaatsen worden aanbevolen door mensen die je vertrouwt. Wanneer je zelf een plek bezoekt, zoals een restaurant, een club of een museum, kan je jouw vrienden laten weten over jouw ervaring met een simpele tik in de app.

Om bunq Plaatsen te kunnen gebruiken, hebben we toegang nodig tot jouw contactenlijst, maar maak je geen zorgen - we delen jouw publieke naam en profielfoto alleen met jouw contacten zodra je'de functie heeft ingeschakeld. Bekijk voor meer informatie onze Privacy & Cookieverklaring.

En als bonus planten we een boom voor jouw eerste aanbeveling, en één boom voor elke tien aanbevelingen daarna! Het is onze manier om je te bedanken voor het delen van jouw favoriete plekken met jouw vrienden.

Vergeet niet dat het aan je is om te beslissen of je bunq Places wil gebruiken en dat bunq niet verantwoordelijk is voor misbruik van de gegevens die je deelt via deze functie.

21. Groepsuitgaven

Met Groepsuitgaven kan je een groepsuitgave starten en zoveel vrienden toevoegen als je wil. je kan zelfs automatisch groepsuitgaven bijhouden en verrekenen door alle jouw kaartbetalingen aan de uitgave toe te voegen. Wanneer het tijd is om de groepsuitgave af te sluiten, kan je deze vereffenen met een simpele tik in de app. We sturen automatisch betalingsverzoeken naar de mensen die je geld schuldig zijn.

je kunt meerdere Groepsuitgaven tegelijk hebben en zelfs vrienden uitnodigen die geen bunq Gebruiker zijn. Houd er rekening mee dat deze functie niet misbruikt mag worden, bijvoorbeeld door gebruikers uit te nodigen die je niet kent voor de Groepsuitgave. Bunq is niet aansprakelijk voor schade of onjuiste transacties als gevolg van het gebruik van deze functie.

22. Rad van fortuin

Win elke dag prijzen met bunq's Rad van Fortuin! Draai aan het rad en maak kans op een van de vele prijzen, met de mogelijkheid om elke dag extra spins te verdienen. Dit spel is beschikbaar voor persoonlijke gebruikers in de landen waar we actief zijn, behalve in Italië. Om deel te nemen moet je 18 jaar of ouder zijn. 

bunq kan naar eigen goeddunken prijzen omzetten in het equivalent EUR cash in gevallen waarin een prijs niet beschikbaar is. 

Ga naar onze website voor meer informatie over de specifieke voorwaarden voor het Rad van Fortuin.

23. Gids imitatie

Om je zo efficiënt mogelijk te helpen, kunnen we toegang krijgen tot het jouw account en bepaalde acties ondernemen voor je. Dit doen we alleen in overleg met je. De toegang door onze Gids wordt in zijn geheel opgenomen, waarna de opname automatisch wordt gedeeld met je. Dit stelt je in staat om te bekijken wat we voor je hebben gedaan en zorgt ervoor dat je de opname opnieuw kan bekijken wanneer jouw weer een vraag of probleem opduikt.

Om de veiligheid van jouw account te garanderen, zullen we dit nooit kunnen:

 • Initieer of accepteer betalingen;
 • Wijzig jouw beveiligingsinformatie, zoals jouw inloggegevens en verificatiemethode.

24. Verwijzingen

We willen je helpen om de liefde voor bunq te delen met jouw vrienden, dus we hebben een aantal coole functies toegevoegd om het je makkelijk te maken om ze uit te nodigen om lid te worden. Als je creatieve ideeën heeft om bunq te promoten, laat het ons dan weten via de support chat! 

Houd er rekening mee dat deze functies worden aangeboden uit beleefdheid en dat we ons het recht voorbehouden om ze op elk moment te wijzigen, te beperken of op te schorten. Gebruik ze op verantwoorde wijze door geen vreemden uit te nodigen, anderen te spammen met uitnodigingen of de functies te gebruiken voor betaalde promotie of commerciële doeleinden. 

Onthoud dat de functie alleen is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik om vrienden uit te nodigen voor bunq. Als we misbruik vermoeden, kunnen we passende maatregelen nemen, waaronder het beperken van jouw toegang tot onze diensten of het beëindigen van jouw account.

25. Facturering   

We brengen de kosten die je ons verschuldigd bent eenmaal per maand in rekening op een vaste datum, die volgt op de datum waarop je je account hebt geopend. Als je meerdere sub-rekeningen bij ons hebt, kun je kiezen welke we moeten gebruiken als je factureringsrekening. Houd er rekening mee dat als je lid wordt van Pack of een verlaat, je factureringsdatum kan veranderen.

We brengen je vooraf in rekening voor vaste kosten en achteraf voor lopende kosten. Deze kosten worden niet terugbetaald. Eenmalige kosten, zoals de kosten voor kaartbestellingen, worden echter onmiddellijk in rekening gebracht.

Als je niet genoeg geld heeft op jouw factureringsrekening om jouw schuld te dekken, kunnen we geld van jouw andere rekeningen gebruiken om de schuld te vereffenen. Raadpleeg onze prijslijsten en informatiedocumenten over kosten voor een volledig overzicht van de geldende tarieven. je vindt de actuele prijslijst op onze website.

26. Tarieven         

We kunnen de tarieven van tijd tot tijd wijzigen. Als je het niet eens is met de nieuwe tarieven, heeft je het recht om jouw account te sluiten. 

We brengen de kosten in rekening op jouw primaire rekening. Soms kunnen jouw acties ons extra kosten opleveren, zoals kosten voor te late betaling, inbeslagnamekosten, kosten voor MasterCard chargebackgeschillen of juridische kosten. In deze gevallen brengen we de extra kosten in rekening op je .

Om de exacte tarieven en vergoedingen te weten die van toepassing zijn op je, kun je onze prijslijst en informatiedocumenten over vergoedingen op onze website raadplegen.

27. Negatief saldo

We bieden meestal geen krediet aan, dus negatieve saldi zijn over het algemeen niet toegestaan. Er kunnen echter uitzonderingen voorkomen, zoals terugboekingen van kaartbetalingen of terugboekingen. Helaas kunnen we die niet voorkomen.

Zodra jouw saldo negatief wordt, starten we een incassoprocedure. Deze procedure kan resulteren in een (gedeeltelijke) blokkering van jouw account(s), kaart(en) en/of API toegang. Als je het jouw saldo niet binnen een maand aanvult, kunnen we besluiten jouw account te sluiten en/of jouw schuld over te dragen aan een incassobureau.

28. Vroege nederzetting 

Normaal gesproken innen we het geld dat je ons verschuldigd is pas op de afgesproken betaaldatum. Als we echter bang zijn dat je ons niet kan betalen (bijvoorbeeld als er beslag wordt gelegd op jouw of als je failliet wordt verklaard), kunnen we het geld eerder innen. In dat geval wordt het bedrag dat je ons verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar.

29. Faillissement

We hopen dat je nooit met financiële problemen te maken krijgt, maar als dat wel het geval is op je , is het belangrijk om te weten dat je mogelijk geen gebruik meer kan maken van jouw bunq account. Als dit gebeurt, maak dan geen gebruik van jouw account en vraag eerst toestemming aan de juiste instantie. Als we niet op de hoogte zijn van de situatie jouw , kunnen we hier niet naar handelen.

Als jouw fondsen in beslag worden genomen, kan je er niet bij. Houd er ook rekening mee dat als je het account jouw blijft gebruiken nadat een van de bovenstaande situaties van toepassing is geworden op je, je persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

30. Finn

We hebben een artificial intelligence (AI) assistent genaamd Finn die je in de app kunt gebruiken voor algemene vragen. De context waarin Finn opereert zijn jouw gegevens en jouw gebruik van bunq's diensten. Zonder jouw expliciete toestemming zullen we Finn niet gebruiken om geautomatiseerde beslissingen te nemen die rechtsgevolgen voor jou hebben of op een vergelijkbare manier significante gevolgen voor jou hebben. Meer informatie over hoe we de gegevens verwerken die je aan Finn hebt verstrekt of van Finn hebt ontvangen, vind je in onze privacyverklaring.

U kunt informatie verstrekken aan of ontvangen van Finn. U bent verantwoordelijk voor dergelijke informatie, inclusief het waarborgen dat deze niet in strijd is met toepasselijke wetgeving of deze Algemene Voorwaarden. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten, licenties en toestemmingen beschikt die nodig zijn om de relevante informatie aan Finn te verstrekken en u vrijwaart en stelt ons schadeloos voor alle kosten, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief advocaatkosten) als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van Finn.

Je mag Finn niet gebruiken voor activiteiten die kunnen worden beschouwd als misbruik of illegaal, of die onze reputatie kunnen schaden. U mag bijvoorbeeld niet:

 • Finn gebruiken op een manier die inbreuk maakt op iemands rechten, zich deze toe-eigent of schendt;
 • automatisch of programmatisch gegevens of informatie van Finn te extraheren;
 • beweren dat de informatie van Finn door mensen is gemaakt, terwijl dat niet zo is; 
 • Finn hinderen of verstoren, inclusief het omzeilen van beperkingen of restricties of het omzeilen van beschermende maatregelen of veiligheidsmaatregelen die we op Finn hebben gezet.

Kunstmatige intelligentie en machine learning zijn snel evoluerende vakgebieden. We werken er voortdurend aan om Finn te verbeteren en nauwkeuriger, betrouwbaarder, veiliger en nuttiger te maken. Gezien de probabilistische aard van machine learning, kan het gebruik van onze Diensten in sommige situaties resulteren in informatie die door Finn wordt verstrekt en die geen accurate weergave is van echte mensen, plaatsen of feiten. 

Als je Finn gebruikt, begrijp je dat en ga je ermee akkoord:

 • door Finn verstrekte informatie (al dan niet met betrekking tot onze diensten) kan niet altijd accuraat zijn. U dient niet te vertrouwen op informatie verstrekt door Finn als enige bron van waarheid of feitelijke informatie, of als vervanging van professioneel advies;
 • u dient de informatie die door Finn wordt verstrekt te evalueren op juistheid en geschiktheid voor uw gebruik, inclusief het gebruik van menselijke controle indien nodig, voordat u de informatie die door Finn wordt verstrekt gebruikt of deelt;
 • Het is niet toegestaan om informatie die door Finn over een persoon is verstrekt, te gebruiken voor enig doel dat juridische of materiële gevolgen kan hebben voor die persoon, zoals het nemen van krediet-, onderwijs-, arbeids-, huisvestings-, verzekerings-, juridische, medische of andere belangrijke beslissingen over die persoon. 

Het is mogelijk dat Finn onvolledige, onjuiste of aanstootgevende informatie aan u verstrekt die niet onze standpunten weergeeft. Als informatie verstrekt door Finn verwijst naar producten of diensten van derden, betekent dit niet dat de derde partij ons onderschrijft of aan ons gelieerd is.

DEPOSANT INFORMATIE

 • Bescherming van deposito's: Deposito's bij bunq B.V. worden beschermd door het Nederlandse wettelijke depositogarantiestelsel, uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).
 • Beschermingslimiet: EUR 100.000 per deposant per kredietinstelling.
 • Gedekte handelsmerken:De volgende handelsmerken maken deel uit van je kredietinstelling: bunq, bunq B.V., bunq.com.
 • Meerdere deposito's: Als je meer deposito's hebt bij dezelfde kredietinstelling, worden al je deposito's bij dezelfde kredietinstelling 'samengevoegd' en geldt voor het totaal de limiet van EUR 100.000.
 • Joint Rekening: Als je een Gedeelde rekening hebt met andere persoon/personen, geldt de limiet van EUR 100.000 voor elke deposant afzonderlijk.
 • Terugbetalingstermijn: Als een kredietinstelling failliet gaat, is de terugbetalingstermijn 10 werkdagen.
 • Valuta van vergoeding: Euro.

Contactgegevens voor DNB:

Adres:

De Nederlandsche Bank N.V.

Postbus 98

1000 AB Amsterdam.

Bezoekadres:

Westeinde 1

1017 ZN Amsterdam.

Telefoon (maandag tot vrijdag, 9:00 tot 17:00):

Vanuit Nederland: 0800-0201068.

Vanuit het buitenland: +31 20 524 91 11.

E-mail: info@dnb.nl.

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie de DNB Website - Depositogarantiestelsel (Engelse sectie, Zoeken voor 'Deposit Guarantee Scheme').

AANVULLENDE INFORMATIE

 • Dekking: In het algemeen vallen alle particuliere deposanten en bedrijven onder het depositogarantiestelsel. Uitzonderingen voor bepaalde deposito's staan vermeld op de website van het verantwoordelijke depositogarantiestelsel.
 • Bevestiging: Je kredietinstelling zal je op verzoek ook informeren of bepaalde producten gedekt zijn of niet. Als deposito's gedekt zijn, bevestigt de kredietinstelling dit ook op het rekeningoverzicht.

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie de DNB pagina.


VOETNOTEN:

(1) Regeling verantwoordelijk voor de bescherming van jouw deposito:  


jouw deposito valt onder het Nederlandse wettelijke depositogarantiestelsel. Bij insolventie van jouw kredietinstelling worden jouw deposito's tot EUR 100.000 terugbetaald.

(2) Algemene beschermingslimiet: 


Als een deposito niet beschikbaar is omdat een kredietinstelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, worden depositohouders terugbetaald door het Nederlandse depositogarantiestelsel. Deze terugbetaling dekt maximaal EUR 100.000 per kredietinstelling. Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om de dekking te bepalen. Als een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening heeft van EUR 90.000 en een betaalrekening van EUR 20.000, dan krijgt hij of zij slechts EUR 100.000 terugbetaald.

Deze methode wordt ook toegepast als een kredietinstelling onder verschillende handelsmerken opereert. bunq B.V. handelt ook onder bunq, bunq.com. Dit betekent dat alle deposito's met een of meer van deze handelsmerken in totaal gedekt zijn tot EUR 100.000.

(3) Beschermingslimiet voor gezamenlijke rekeningen: 


Bij gezamenlijke rekeningen geldt de limiet van EUR 100.000 voor elke deposant.  

In het uitzonderlijke geval van faillissement van jouw kredietinstelling op het moment dat je een deposito heeft dat direct voortvloeit uit onroerend goed transacties met betrekking tot particuliere woningen jouw deposito's zullen worden beschermd voor een periode van drie maanden na het deposito voor een extra bedrag dat niet hoger zal zijn dan EUR 500.000. 

Meer informatie is te vinden op http://www.dnb.nl onder 'English', Zoeken voor 'Deposit Guarantee Scheme'.

(4) Vergoeding: 


Het verantwoorde Depositogarantiestelsel is het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB); Postbus 98 1000 AB Amsterdam; bezoekadres: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam; telefoon (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur): vanuit Nederland: 0800-0201068, vanuit het buitenland: + 31 20 524 91 11; e-mail: info@dnb.nl; website: www.dnb.nl ga naar 'English' sectie, Zoeken voor 'Deposit Guarantee Scheme'. Het zal jouw deposito's (tot EUR 100.000) uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen terugbetalen.  

Als je niet binnen deze termijnen is terugbetaald, moet je contact opnemen met het depositogarantiestelsel, omdat de tijd om terugbetaling te eisen na een bepaalde termijn kan verjaren. 

De terugbetalingstermijn wordt geleidelijk teruggebracht naar 7 (zeven) werkdagen. Tijdens deze overgangsperiode kan De Nederlandsche Bank (DNB) op verzoek je een passend bedrag toekennen om in de basisbehoeften te voorzien. 

Meer informatie is te vinden op http://www.dnb.nl. Ga naar de sectie 'English', Zoeken voor 'Deposit Guarantee Scheme'.

Persoonlijke voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Aan de slag met bunq

Welkom op bunq - bank of The Free! Wij zijn een moderne bank die bankieren voor iedereen eenvoudig, transparant en toegankelijk wil maken. Als bunq Gebruiker heb je toegang tot een reeks functies en diensten die zijn ontworpen om je te helpen je geld te beheren en bank like a local, van instant payments tot budgetteringstools en spaardoelen.

Deze voorwaarden beschrijven de rechten en verantwoordelijkheden van zowel je als bunq als je ons bankplatform gebruikt. We weten dat juridische documenten zoals deze ontmoedigend kunnen zijn, dus we hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat onze voorwaarden zijn geschreven in duidelijke taal die gemakkelijk te begrijpen is.

Voordat je bunq gaat gebruiken, raden we je aan om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen, zodat je weet wat hij kan verwachten. Als je het er niet mee eens is, kan je geen gebruik maken van onze diensten. Als je vragen of zorgen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. Door bunq te gebruiken, gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, dus laten we beginnen!

Wanneer je een rekening bij ons opent, gaat je een overeenkomst aan met bunq B.V., een Nederlandse financiële instelling, en niet met een van onze buitenlandse vestigingen. Dit betekent dat je een Nederlandse rekening heeft, gereguleerd door de Nederlandse wet, ongeacht of er een niet-Nederlands International Bank Account Number (IBAN) is gekoppeld aan de jouw rekening.

Als je onze bankvergunning wilt zien, , kijk dan in het 'bankregister' van De Nederlandsche Bank op www.dnb.nl. Om ons te vinden in het Nederlandse Handelsregister (Kamer van Koophandel), zoek naar bunq B.V. of het volgende nummer: 54992060.

Als je'een kopie van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden wil, laat het ons weten en we sturen ze per e-mail naar je .

Wil je ons een kaartje sturen? Ons adres is Naritaweg 131-133, 1043 BS Amsterdam.

2. Privacybeleid

We willen er zeker van zijn dat je begrijpt hoe we omgaan met jouw persoonlijke informatie. Neem even de tijd om het bunq Privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Het bevat belangrijke informatie over hoe we jouw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Door onze Services te gebruiken, je gaat u akkoord met ons Privacybeleid.

3. Communicatie

Bereid je voor op updates, want we sturen je push Notificaties! Door deze overeenkomst te accepteren geeft je ons toestemming om je updates te sturen via push Notificaties. jouw Als je zich echter bedenkt en deze Notificaties niet langer wil ontvangen, kan je deze altijd uitschakelen in jouw apparaatinstellingen. Houd er rekening mee dat als je zich afmeldt voor push Notificaties, dit invloed kan hebben op hoe je onze Services gebruikt.

We communiceren altijd met je in het Engels of in de taal van het land waar jouw woont. je kan van ons horen via de chatfunctie in de bunq app of via e-mail. We zullen geen andere middelen gebruiken om met je te communiceren. Om er zeker van te zijn dat je geen belangrijke berichten mist, raden we aan de chatfunctie regelmatig te controleren. 

Als je'er ooit niet zeker van is of een bericht van ons afkomstig is, of als je een bericht verwachtte maar er geen heeft ontvangen, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via chat. We zijn er altijd om te helpen.

4. Terugkoppeling

Wil je een vraag stellen of een compliment geven? Gebruik dan vooral de chatfunctie in de bunq app (support chat) voor persoonlijke zaken of als je een klacht wil indienen. Als je'niet in staat bent om de support chat te gebruiken, om wat voor reden dan ook, kan je ons ook bereiken via e-mail op support@bunq.com.

We houden van Gebruiker feedback! Dus geef ons alle suggesties of opmerkingen die je heeft. Om de feedback van jouw om te zetten in geweldige nieuwe functies en producten, zijn we vrij om de feedback te gebruiken op elke manier die we geschikt achten, zonder enige verplichting of beperking.

5. Klachten

Als je een klacht of opmerking heeft, zijn we er om je te helpen je. je kan informatie over onze klachtenprocedure vinden op onze website.

We zijn ook lid van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke instelling die klachten over financiële diensten behandelt. Als je'onze interne klachtenprocedure heeft doorlopen en nog steeds hulp nodig heeft bij het oplossen van de kwestie, kan je bij Kifid terecht voor hulp. De uitspraak van de Kifid Beroepscommissie is bindend voor ons. Houd er rekening mee dat de geschiktheid om naar Kifid te gaan wordt bepaald door hun regels en voorschriften. je kan meer informatie over Kifid vinden op hun website.

Als je daar de voorkeur aan geeft, kan je zich ook wenden tot een autoriteit of organisatie in jouw land van verblijf. Op verzoek kunnen we je meer informatie geven over jouw opties.

6. Wijzigingen van Algemene Voorwaarden

Het is mogelijk dat we deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd moeten wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we nieuwe functies introduceren of om juridische redenen. Wijzigingen worden van kracht twee maanden nadat ze zijn gepubliceerd. Wijzigingen in verband met nieuwe functies of wettelijke vereisten worden onmiddellijk van kracht. Door gebruik te blijven maken van onze diensten na de datum waarop we deze overeenkomst bijwerken, gaat je akkoord met de nieuwe versie van de overeenkomst. 

Als je niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden, heeft je het recht om jouw overeenkomst met ons te beëindigen (je kan onmiddellijk beëindigen). Als je gebruik blijft maken van onze diensten, accepteert je de gewijzigde voorwaarden.

Als je'in Duitsland of Oostenrijk is, heeft je'twee maanden de tijd om de wijzigingen te accepteren nadat we ze hebben gepubliceerd. Als je de nieuwe voorwaarden niet binnen deze twee maanden accepteert, kunnen we het jouw account opschorten. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, kan je stoppen met het gebruik van onze diensten en onze overeenkomst beëindigen.

7. Geschillenbeslechting

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op jouw persoonlijke account bij bunq en alle andere diensten of producten die we leveren aan je. We moeten schriftelijk overeenkomen om een andere overeenkomst geldig te laten zijn.

je kan alleen het saldo op jouw account(s) aan ons verpanden. Alle andere verpandingen zijn ongeldig. je kan de rechten en verplichtingen van jouw onder deze voorwaarden en de overeenkomst niet overdragen zonder onze goedkeuring.

Als een rechter oordeelt dat een deel van deze Algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige delen van kracht. We zullen het ongeldige deel alleen aanpassen in de mate die nodig is om het te repareren. De titels en kopjes in deze Algemene voorwaarden dienen alleen ter referentie. Voorbeelden zijn geen volledige lijst en er kunnen andere opties bestaan. Als we een bepaling op een bepaald moment niet afdwingen, betekent dit niet dat we deze later niet afdwingen.

8. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van Nederland. Eventuele consumentenbeschermingswetten die van toepassing zijn in jouw land blijven echter geldig. Als er een geschil is, zal dit worden beslecht door de rechtbanken in Amsterdam (Nederland) of de rechtbanken in jouw woonplaats.

9. Geschiktheid en accountvereisten

9.1 Personal

Op bunq hebben we bepaalde informatie van je nodig om aan de wet te voldoen en om onze diensten aan je te kunnen leveren. Geef ons volledige en nauwkeurige informatie en laat het ons weten als er iets in jouw persoonlijk leven verandert. Het is belangrijk om te weten dat we niet verantwoordelijk zijn voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit onvolledige of onjuiste informatie of het niet op de hoogte houden van ons.

Om een rekening te openen, moeten we je leren kennen. Tijdens het registratieproces vragen we naar jouw persoonlijke gegevens en documenten. Wees eerlijk en voltooi het proces zoals aangegeven op bunq Samen. Om in aanmerking te komen voor een bunq account, moet je :

 • inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, in een van de landen waar we actief zijn (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden). Als je geen Europees staatsburger bent maar wel in een van de landen woont waar we werken, controleer dan met welke documenten je je kunt aanmelden;
 • ouder zijn dan 18 jaar of toestemming hebben van jouw wettelijke vertegenwoordiger als je'minderjarig is;
 • het registratieproces naar waarheid hebt ingevuld en ons alle informatie (incl. documenten) hebt verstrekt waarom we hebben gevraagd;
 • en niet op een sanctielijst staan of beschuldigd, gearresteerd of veroordeeld zijn voor een ernstig misdrijf zoals financiële criminaliteit, terrorisme, corruptie, belastingovertreding, mensenhandel, georganiseerde misdaad of een andere soortgelijke activiteit;
 • We hebben niet eerder om welke reden dan ook het account jouw bunq gesloten of geblokkeerd.

In bepaalde omstandigheden kunnen we naar eigen goeddunken besluiten geen rekening te openen voor je om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of omdat het risicoprofiel van jouw niet past bij onze risicobereidheid.

9.2 Minderjarigen

Als je'jonger bent dan 18 en een account wilt openen bij bunq, dan is dat geweldig! Voltooi het registratieproces en laat ons weten wie jouw ouder(s) of andere wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn.

Als minderjarige zijn jouw wettelijke vertegenwoordiger(s) verantwoordelijk voor jouw acties. We hebben dus hun goedkeuring nodig voor je om het account te gebruiken. We sturen een goedkeuringsverzoek naar jouw wettelijke vertegenwoordiger(s), die het kunnen goedkeuren via hun eigen bunq account.

jouw wettelijke vertegenwoordiger(s) die je toestemming geven, betekent dat je onafhankelijk gebruik kan maken van jouw bunq account en gerelateerde diensten, maar ze blijven wettelijk verantwoordelijk voor jouw acties. jouw wettelijke vertegenwoordigers delen rechten en plichten op gelijke wijze met betrekking tot jouw bunq account. Ze kunnen hun toestemming op elk moment intrekken, waardoor onze overeenkomst met je eindigt en ze toegang krijgen tot het geld op het jouw account.

9.3 Business

Om te voldoen aan de wetgeving en om je beter van dienst te kunnen zijn, hebben we informatie nodig over jouw bedrijf en sommige werknemers, eigenaren of begunstigden. Geef ons alle gevraagde informatie en houd het nauwkeurig. Als jouw bedrijf verandert, zoals van locatie of activiteiten, laat het ons dan weten. We zijn niet verantwoordelijk voor problemen als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie.

Het openen van een zakelijk account is een juridisch proces en daarom hebben we bepaalde informatie nodig over jouw bedrijf en zijn werknemers/eigenaars/rechthebbenden. Tijdens het registratieproces vragen we je om ons deze informatie te verstrekken. Om in aanmerking te komen voor een bunq zakelijk account, moet je een wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf zijn en moet jouw bedrijf een bepaalde rechtsvorm hebben (meer informatie is te vinden op onze website). We staan ook alleen bepaalde rechtsvormen toe (zie ons Samen forum voor meer informatie).

We vragen je om ons tijdens het registratieproces te voorzien van juiste en volledige informatie. Als jouw bedrijfsgegevens veranderen, is het jouw verantwoordelijkheid om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. je kan meer informatie vinden over het registratieproces op ons Together forum. Kijk ook op Together voor een overzicht van de documenten die we nodig hebben van je.

In sommige gevallen kunnen we geen account openen voor je vanwege onze wettelijke verplichtingen of ons risicomanagementbeleid. Als je ons onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, kunnen we besluiten de jouw account te sluiten. Bepaalde zakelijk activiteiten vallen buiten onze risicobereidheid, zoals activiteiten die verband houden met:

 • Cryptovaluta (behalve crypto-advies);
 • Tabak;
 • Farmaceutische producten;
 • Edele metalen en mineralen;
 • Financiële instellingen en andere entiteiten die financiële diensten aanbieden;
 • Casino's, loterijen en andere gokgerelateerde activiteiten;
 • Trustmaatschappijen en aanverwante entiteiten;
 • Drugs, inclusief maar niet beperkt tot softdrugs, harddrugs en synthetische drugs;
 • Chemische stoffen voor onderzoek;
 • Ideologische of politieke activiteiten;
 • Mijnbouw of steenhouwerij;
 • Olie- en gasindustrie;
 • Investeren in en ontwikkelen van onroerend goed;
 • Wapens en munitie;
 • Volwassen amusement of het maken, distribueren of licenseren van pornografisch materiaal of materiaal voor volwassenen;
 • Bedrijven - anders dan financiële dienstverleners - die fondsen van derden beheren (bijv. Stichting Derdengelden, verzamelaars, advocatenkantoren die transacties afwikkelen voor hun klanten, etc.).

Door je aan te melden voor een bunq account, verklaart je dat jouw zakelijk niet betrokken is bij een van de bovengenoemde activiteiten. Als je'niet zeker weet of jouw zakelijk in aanmerking komt voor een bunq zakelijk account, kijk dan op Samen of neem contact met ons op via support@bunq.com

Bedrijven die betrokken zijn bij de cryptovaluta-industrie kunnen van geval tot geval in aanmerking komen voor een zakelijk account, onderhevig aan een uitgebreider due diligence proces en aanvullende voorwaarden, die gedeeld zullen worden tijdens onboarding.

10. Gebruiker verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

10.1 Zorgplicht

We willen dat je onze producten en diensten met zorg en respect gebruikt, voor jouw eigen veiligheid en die van anderen. Misbruik omvat alle illegale activiteiten of handelingen die schadelijk zijn voor bunq, onze gebruikers of andere mensen. Om te voldoen aan jouw verantwoordelijkheden, verzoeken we je:

 • Houd jouw persoonlijke informatie volledig en up-to-date;
 • Controleer jouw account regelmatig en laat het ons meteen weten als iets ongewoon lijkt of als je problemen heeft;
 • Gebruik je gezonde verstand en volg de beveiligingsrichtlijnen bij het gebruik van jouw bunq account, de bunq app, de Together community of een ander bunq product of service.

We willen dat je onze app gebruikt waarvoor hij bedoeld is - bankieren en betalen. Gebruik hem alsjeblieft niet voor iets anders.

Als bank moeten we in de gaten houden hoe jouw account wordt gebruikt. Als we merken dat jouw account wordt gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met het beoogde doel en we vinden dat het te riskant is, moeten we jouw account mogelijk sluiten zonder enige aansprakelijkheid van onze kant. 

10.2 Financieel misbruik

Bij bunq geloven we in het geven van je de vrijheid om jouw geld te gebruiken zoals je dat wil. We hebben echter ook een wettelijke verplichting om misbruik van het financiële systeem te voorkomen. Om iedereen veilig te houden, vragen we je om onze fair use policy te volgen.

Onze rekeningen zijn bedoeld voor dagelijks bankgebruik, zoals betalingen doen en geld sparen. Ze zijn niet bedoeld voor zakelijk activiteiten of het ontvangen van liefdadigheidsdonaties, daarvoor bieden we zakelijk rekeningen aan. Om het risico op misbruik te minimaliseren, vragen we je om je rekening niet te gebruiken voor deze activiteiten met een hoger risico:

 • Gokken met grote bedragen;
 • Een persoonlijke account gebruiken voor Business doeleinden;
 • Grote bedragen storten of opnemen cash;
 • Actief handelen of beleggen in onroerend goed, forex, edelmetalen, cryptoactiva of ongereguleerde markten;
 • Geld ontvangen, uitgeven of versturen naar landen die door de Europese Unie als risicolanden worden beschouwd of een lage score hebben op de corruptieperceptie-index van Transparency International.

Houd er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is en dat we onze relatie met je kunnen beëindigen als we ander risicovol gedrag opmerken op het jouw account. We beoordelen elke situatie per geval.

Als we gedrag opmerken dat in strijd is met de regels, kunnen we onze relatie met je op elk moment beëindigen, zelfs als we het gedrag in eerste instantie hebben toegestaan of er geen actie tegen hebben ondernomen.

We wensen je veel plezier met het gebruik van jouw bunq account en waarderen jouw medewerking bij het veilig houden van ons financiële systeem voor iedereen.

10.3 Richtlijnen voor acceptabel gebruik

Alle bunq gebruikers zullen geen transacties uitvoeren die:

 • Een wet overtreedt of anderszins niet voldoet aan de Toepasselijke Wetgeving;
 • Illegale drugs of niet wettelijk voorgeschreven gereguleerde stoffen;
 • Het gaat om artikelen die risico's voor de veiligheid van de consument met zich meebrengen;
 • Het gaat om voorwerpen die bedoeld zijn om te worden gebruikt voor illegale activiteiten;
 • Het gaat om nagemaakte of gestolen goederen;
 • haat, geweld of intolerantie bevordert op basis van ras, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etniciteit, religie of seksuele geaardheid;
 • Vormt fraude;
 • Inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten of privacyrechten van anderen of deze schendt;
 • bunq of haar producten op een valse of denigrerende manier toont;

11. Beperkingen op aansprakelijkheid

We kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor verlies of schade veroorzaakt door:

 • Onderbrekingen van onze diensten;
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of andere verplichte regels;
 • Het blokkeren van jouw account als we daar een goede reden voor hebben (bijvoorbeeld als we vermoeden dat je'onze algemene voorwaarden heeft geschonden);
 • Onvoorziene gebeurtenissen zoals natuurrampen.

Als we echter een fout maken of heel onzorgvuldig handelen (grove nalatigheid), nemen we de verantwoordelijkheid op ons voor alle directe verliezen of schade die je lijdt. Maar we betalen niet voor indirecte verliezen (zoals gederfde winst). Deze overeenkomst heeft geen invloed op onze verantwoordelijkheid voor schade die invloed heeft op jouw leven, gezondheid of lichaam.

jouw Het gebruik van de bunq app is op eigen risico. We geven geen garantie voor het functioneren van de app of de juistheid van de informatie die via de app wordt verstrekt.

Soms moeten we bepaalde diensten tijdelijk onderbreken voor onderhoud, maar we zijn niet verplicht om je hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Als je gegevens exporteert vanuit de bunq app, controleer deze dan zorgvuldig, want we kunnen de nauwkeurigheid ervan niet garanderen en we zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten. We houden nauwkeurige gegevens bij van alle transacties en deze gegevens worden als definitief beschouwd. Als je denkt dat er een fout is gemaakt, moet je bewijs leveren om jouw claim te ondersteunen. Houd er rekening mee dat we alleen verplicht zijn om gegevens gedurende een bepaalde tijd te bewaren, zoals vereist door de wet.

Het kan nodig zijn dat we bepaalde acties ondernemen of bepaalde taken uitvoeren in specifieke situaties, zoals het blokkeren van een account als we fraude vermoeden. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geeft je ons toestemming om deze acties uit te voeren.

12. Rekening 

jouw account is uitsluitend voor jouw gebruik, tenzij we anders aangeven. Het is jouw verantwoordelijkheid om het jouw account veilig te houden en verdachte activiteiten onmiddellijk aan ons te melden.

Als je verdachte activiteiten niet onmiddellijk meldt, is je aansprakelijk voor eventuele verliezen. Als je frauduleus of onzorgvuldig handelt en verliezen veroorzaakt, kan je hiervoor aansprakelijk zijn.

We kunnen jouw toegang tot de app of het account van iemand anders blokkeren of beperken als we vermoeden of weten dat er iets mis is. We verwijderen de blokkering of beperking als het probleem is opgelost.

Als we fraude vermoeden, kunnen we het geld vasthouden in afwachting van een onderzoek. Als blijkt dat je niet frauduleus heeft gehandeld, geven we het geld vrij.

je'bent verantwoordelijk voor de veiligheid van het jouw account en we verwachten dat je zich aan deze voorwaarden houdt. je'bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van deze voorwaarden of misbruik van jouw account. Als iemand anders toegang heeft tot jouw account, moet je dit onmiddellijk aan ons melden.

12.1 Accountveiligheid

We willen je helpen om jouw geld en account veilig te houden. Hier is wat je kan doen om jezelf te beschermen. Neem maatregelen om onbevoegde toegang tot jouw account en de informatie die je verzamelt via onze diensten te voorkomen. Vergeet niet dat het jouw verantwoordelijkheid is om de app en website veilig te gebruiken, dus neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om jouw account veilig te houden.

je kun je meer lezen in ons document Fraude herkennen. Maar volg in het algemeen deze stappen om jouw account veilig te houden:

 • Houd jouw inlogcodes en beveiligingsfuncties voor jezelf. Deel ze nooit met iemand anders en gebruik ze niet buiten onze officiële apps of webinterface;
 • Zorg ervoor dat alleen je jouw kaarten gebruikt;
 • Bescherm alle jouw apparaten met toegangsbeveiliging, zoals een inlogcode;
 • Gebruik de nieuwste versies van onze apps en houd het besturingssysteem van jouw up-to-date en vrij van illegale software;
 • Als je de bunq app of webinterface in het openbaar gebruikt, zorg er dan voor dat niemand over jouw schouder meekijkt;
 • Controleer jouw minstens één keer per twee weken;
 • Leer meer over veelvoorkomende online zwendel zoals phishing;
 • Meld problemen onmiddellijk aan ons en volg onze instructies op.

Communicatie:

 • We zullen je nooit vragen om jouw inlogcodes of beveiligingsfuncties via telefoon, e-mail of WhatsApp;
 • Als je communicatie van ons ontvangt die je niet vertrouwt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de supportchat;
 • Als je verdachte communicatie ontvangt die beweert van ons te komen, klik dan niet op links en geef geen persoonlijke informatie en meld dit aan ons.

Gebruik jouw account:

 • jouw account is persoonlijk en mag alleen worden gebruikt door je;
 • Deel je inloggegevens niet met derden. Als je een sub-account wilt delen met een andere bunq Gebruiker , doe dit dan door bunq's functie voor gedeelde toegang te gebruiken;
 • jeverantwoordelijk bent voor onrechtmatig gebruik van jouw account;
 • We kunnen ongebruikelijk transactiegedrag onderzoeken en vragen om jouw medewerking. Een weigering om mee te werken kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van jouw account.

13. Transacties en fouten

Het is jouw verantwoordelijkheid om ons de juiste informatie te geven voor transacties, zoals het juiste IBAN of telefoonnummer. We zullen deze informatie niet dubbel controleren, dus als je een fout maakt, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen.

Als je per ongeluk geld naar het verkeerde IBAN stuurt, laat het ons dan meteen weten via de support chat. We zullen proberen je te helpen om jouw geld terug te krijgen, maar dat kunnen we alleen doen als de persoon die jouw geld heeft ontvangen ermee instemt om het terug te sturen.

Zorg ervoor dat je regelmatig jouw bunq bankrekeningen controleert. Als je een fout ziet, zoals een betaling die niet had moeten doorgaan, vertel het ons dan zo snel mogelijk via de supportchat.

We kunnen fouten waar we verantwoordelijk voor zijn herstellen, maar alleen als je ze aan ons meldt binnen 13 maanden nadat de fout is gemaakt. Als wij in gebreke zijn gebleven, betalen we het bedrag van de transactie terug, alle kosten die ermee gemoeid zijn en alle rente je die door de fout verloren is gegaan. Als je dat wil, kunnen we ook proberen om transacties die per ongeluk zijn gedaan op te sporen en je een update te geven.

We hebben de bevoegdheid om fouten of vergissingen zonder jouw toestemming te corrigeren en onjuiste overboekingen ongedaan te maken. We kunnen ook transacties ongedaan maken die zijn gedaan door onbevoegde mensen of mensen die niet wettelijk bevoegd zijn om namens jouw te handelen.

Als je van een bron geld ontvangt in een valuta waarvoor je momenteel geen sub-account beschikbaar hebt, kan bunq het geld omzetten in een valuta die je kunt accepteren (met behulp van de wisselkoers van Currency Cloud, die netwerkkosten omvat) om je in staat te stellen het geld te ontvangen.

13.1 Creditering jouw rekening

We willen er zeker van zijn dat je begrijpt hoe crediteringen en debiteringen werken als het gaat om jouw account. 

Wanneer we de rekening jouw crediteren, doen we dat in de veronderstelling dat we het transactiebedrag zeker zullen ontvangen. Als we het geld echter om wat voor reden dan ook niet ontvangen of als een overboeking wordt teruggedraaid, kunnen we de creditering van de jouw account terugdraaien door een gelijk bedrag te debiteren. We kunnen dit doen zonder kennisgeving aan je.

Als iemand bijvoorbeeld je geld stuurt en we crediteren de rekening jouw , dan gaan we ervan uit dat we het geld van de andere bank zullen ontvangen. Maar als er iets misgaat en we het geld niet ontvangen, draaien we het proces terug en schrijven we het geld af van de jouw rekening om te voorkomen dat we geld verliezen. Als het saldo op jouw negatief wordt door een teruggedraaide creditering, vul het saldo op jouw dan onmiddellijk aan.

14. Gebruiker inhoud

Wanneer je de bunq app gebruikt, kan je een avatar en bijnaam kiezen om jezelf te vertegenwoordigen. We moedigen je aan om creatief te zijn, maar respecteer alsjeblieft anderen bij het kiezen. Vermijd het gebruik van iets seksueels, discriminerend, misleidend, racistisch, bedreigend, illegaal of anderszins ongewenst.

Het is ook belangrijk om intellectuele eigendomsrechten te respecteren. Gebruik geen foto's of namen waar je geen rechten op heeft.

Deze richtlijnen gelden ook voor Tribes, waaronder de naam, avatar, beschrijving en alle updates of opmerkingen die je plaatst of verstuurt (tekst, foto's, emoji's etc.). jouw avatar en nickname zijn zichtbaar voor andere leden van Tribes.

14,1 Gebruiker beoordelingen

Bij het selecteren van recensies die we op je op onze website of in onze advertenties tonen, zorgen we ervoor dat het selectieproces eerlijk en onbevooroordeeld is. Normaal gesproken worden beoordelingen geselecteerd op basis van een aantal factoren zoals relevantie, recentheid en kwaliteit. Recente reviews met gedetailleerde feedback over een dienst kunnen bijvoorbeeld voorrang krijgen boven oudere, minder informatieve reviews.

De beoordelingen die we tonen zijn op geen enkele manier betaald of gemanipuleerd. Dit zorgt ervoor dat je eerlijke en accurate informatie krijgt over onze service en dat je een weloverwogen beslissing kan nemen op basis van de ervaringen van anderen. 

Alle beoordelingen waarvan wordt vermoed dat ze frauduleus of onjuist zijn, kunnen worden gemarkeerd en verwijderd van het platform om de integriteit van het beoordelingssysteem te behouden. Zorg ervoor dat je contact opneemt met ons ondersteuningsteam via chat of via support@bunq.com als je een recensie wil markeren die we op onze website weergeven. bunq is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor recensies op websites van derden.

15. Dienstverlening

Houd er rekening mee dat onze standaard algemene voorwaarden slechts een algemeen overzicht geven van onze diensten. Voor meer gedetailleerde informatie over de specifieke kenmerken en functionaliteiten van onze Abonnementen, Kaarten, Rente en elke andere dienst die we aanbieden, raden we je aan om onze Dienstverleningsdocumenten te raadplegen. We hebben een Dienstverlening voor Personal Accounts en een voor Business Accounts.

Deze documenten bevatten uitgebreide informatie over onze diensten, inclusief voorwaarden, kosten en andere belangrijke details. Door onze bankdiensten te openen of te gebruiken, erkent je dat je ons document over dienstverlening heeft gelezen en begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen ervan.

16. Depositogarantiestelsel

Behoudens bepaalde uitzonderingen vallen geverifieerde bunq rekeningen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit betekent dat het geld op jouw rekening(en) verzekerd is (tot 100.000 EUR) in het geval we failliet gaan. 

Wil je zeker weten of je jouw rekening in aanmerking komt voor het Nederlandse Depositogarantiestelsel, controleer dan jouw rekeningafschriften of raadpleeg onze DGS pagina.

17. Belangen

Sparen met bunq is makkelijk en biedt superhoge rentes! Met MassInterest kun je rente verdienen door een of meer speciale spaarrekeningen te openen in de bunq app.

je kunnen MassInterest verdienen op het totale saldo van alle jouw spaarrekeningen, tot €100.000 per Gebruiker. Houd er echter rekening mee dat deze limiet, samen met ons rentepercentage, na verloop van tijd kan veranderen en we zullen je onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

Aan het einde van elke dag berekenen we jouw rente op basis van het laagste totale saldo op jouw spaarrekening(en). De rente wordt wekelijks uitbetaald als onderdeel van bunq Payday. We berekenen alleen rente over tegoeden die de hele dag op jouw spaarrekening(en) hebben gestaan. Als jouw saldo op een dag negatief is, verrekenen we het negatieve bedrag met de positieve bedragen in onze berekeningen.

Om rente te ontvangen, moet je een actieve bunq Gebruiker zijn en een actieve Personal account hebben (Easy Savings, Easy Bank, Easy Money, of Easy Green). Houd er rekening mee dat als er een limiet is op het saldo van de jouw rekening die minder is dan €100.000, die limiet wordt gebruikt om de renteopbrengst van jouw te berekenen. Dus als het verkrijgen van rente die limiet zou overschrijden, zal je geen rente verdienen over het overschrijdende bedrag.

Als je een Italiaanse IBAN heeft, houd er dan rekening mee dat we wettelijk verplicht zijn om 26% van jouw rente af te trekken voor de Italiaanse overheid. Als het gaat om het doen van jouw belastingaangifte in andere landen, houd er dan rekening mee dat je mogelijk inkomstenbelasting moet betalen. Het is belangrijk om te weten dat zelfs als je een lokale IBAN ziet, jouw bunq rekening nog steeds wordt beschouwd als een Nederlandse bankrekening. Houd hier dus rekening mee als je je jouw belastingaangifte doet.

17.1 Sparen in meerdere valuta's

Als Easy Money of Easy Green Gebruiker , je heb je de mogelijkheid om Spaarrekeningen in USD en GBP te openen. De specifieke rentetarieven die gelden voor deze valuta's kun je zien op het tarievenblad.

Dezelfde algemene regels voor spaarrekeningen gelden ook voor de multi-valuta spaarrekeningen. Rente wordt wekelijks uitbetaald als onderdeel van bunq Payday. Voor niet-EURO-rente worden de uitbetalingen gedaan aan de oudste actieve rekening van die valuta. Let op: deposito's op spaarrekeningen in niet-EURO valuta vallen niet onder het depositogarantiestelsel (DGS).

18. Betaaldag

je kunnen genieten van een wekelijks overzicht van alle verdiensten je die ze hebben verzameld, inclusief rente, cashback en bomen. Op jouw aangewezen betaaldag ontvangt je een melding met een overzicht van de rente, cashback en bomen die je de afgelopen week heeft verdiend. 

Er zullen aparte betaaldagen zijn voor elke valuta. Het is belangrijk om te weten dat de betaaldag voor elke valuta niet noodzakelijkerwijs op dezelfde weekdag valt als de betaaldag voor de EUR. je ontvangt jouw EUR Paydays op jouw factureringsaccount, terwijl Paydays voor andere valuta worden bijgeschreven op de oudste actieve account in die valuta. Als je liever geen uitbetalingen van bunq ontvangt, inclusief rente en cashback, kan je zich afmelden door jouw Payday instellingen aan te passen.

19. Geld terug

We willen onze gebruikers belonen voor hun transacties. Als Easy Money of Easy Green Gebruiker , je heb je de mogelijkheid om cashback te verdienen op specifieke categorieën. Dit is hoe het werkt:

 • 1% cashback op betalingen in de categorie Restaurants & Bars (beschikbaar voor gebruikers van Easy Money en Easy Green ).
 • 2% cashback op betalingen voor Openbaar Vervoer (exclusief voor Easy Green gebruikers). 

Om in aanmerking te komen voor cashback moeten jouw betalingen worden gedaan met Mastercard Credit Cards, inclusief de regenboogkaart, metal card en virtuele kaart. je kan betalingen doen met een fysieke kaart, Apple/Google Pay of via online platforms.

Het in aanmerking komen voor cashback is gebaseerd op de oorspronkelijke categorieën die zijn toegewezen door de Merchant Category Codes van Mastercard. De categorieën van jouw betalingen bepalen of je cashback kan verdienen. Betalingen in het buitenland in elke lokale valuta die wordt ondersteund door bunq verdienen cashback in die valuta. Als je een betaling in het buitenland doet vanaf jouw Euro account (met gebruik van ZeroFX), zal jouw cashback worden uitbetaald in Euro's.

Cashback wordt één keer per week uitbetaald, naast je reguliere bunq Payday. De maximale cashback die je in een kalenderjaar kunt verdienen is €500. Cashback wordt verdiend zodra de betaling is verrekend. Als een betaling niet wordt verrekend, wordt terugbetaald, wordt teruggeboekt of wordt teruggedraaid, verdien je geen cashback. Als een betaling wordt verrekend na je uitbetalingsdatum, wordt je cashback opgenomen in de volgende uitbetaling. 

Als je cashback verdient op een account in lokale valuta en die account sluit voor de uitbetaling, dan wordt jouw cashback omgezet naar euro's en uitbetaald op jouw factureringsaccount. Als je liever geen cashback ontvangt, heeft je de optie om zich volledig uit te schrijven via jouw bunq Payday instellingen.

20. Marketingbeleid

We gebruiken nooit misleidende of bedrieglijke advertenties. We vertrouwen op onze Algemene voorwaarden, Servicevoorwaarden en het Samenforum als betrouwbare informatiebronnen voor onze producten, diensten en marketing.

Om informatie te vinden over een marketingcampagne, korting of aanbieding, controleer je gewoon het relevante Samen-onderwerp. Houd er rekening mee dat sommige marketingcampagnes alleen gelden voor bepaalde landen, gebruikers of tijdsbestekken, dus controleer goed of je'in aanmerking komt voor deelname. In het geval van een marketingcampagne met een korting of prijsverlaging, wordt de vorige prijs getoond in de campagne.

We behouden ons het recht voor om een marketingcampagne, aanbieding of korting op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid. Als we het aanbieden van een marketingservice onmiddellijk moeten stopzetten om te voldoen aan de wet of een andere oorzaak van overmacht, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelen, schade of verlies dat je als gevolg hiervan kan ondervinden.

Houd er rekening mee dat marketingservices alleen beschikbaar zijn voor gebruikers die voldoen aan onze algemene voorwaarden. Als het account van jouw om welke reden dan ook wordt beperkt of geblokkeerd tijdens deelname aan een marketingservice, behouden wij ons het recht voor om die service niet langer aan te bieden aan je zonder enige aansprakelijkheid van onze kant.

21. Beëindiging

21.1 Beëindiging door je

je kan jouw bunq account blijven gebruiken zolang je dat wil, of je kan de overeenkomst op elk moment beëindigen door jouw account op te zeggen. Om dit proces eenvoudiger te maken, bieden we een opzegoptie. Dit betekent dat je toegang heeft tot belangrijke informatie voor belasting- of andere doeleinden, maar dat je geen kosten meer in rekening worden gebracht en dat we alle betalingen, automatische incasso's of kaarttransacties blokkeren. 

Als je het jouw account permanent wil sluiten en ons alle jouw gegevens wil laten verwijderen, neem dan contact met ons op via de support chat. Houd er rekening mee dat dit proces niet omkeerbaar is.

21.2 Beëindiging door bunq

Soms moeten we onze overeenkomst met je beëindigen. Bijvoorbeeld als we geen account van het type bunq of jouw meer aanbieden. Als dit gebeurt, geven we je een opzegtermijn van twee maanden.

In sommige situaties kan het nodig zijn om jouw de toegang tot onze app te blokkeren en/of onze overeenkomst met je onmiddellijk te beëindigen. Dit kan gebeuren als:

 • je onze algemene voorwaarden of gerelateerde documenten niet naleven;
 • Dat zijn we wettelijk verplicht;
 • je insolvent wordt of kan worden, of indien een insolventieprocedure wordt gestart tegen je;
 • jeniet langer bevoegd zijn om jouw rekeningen zelfstandig te beheren, bijvoorbeeld als je'wettelijk onbevoegd is, onder bewind staat of om een andere reden niet langer wettelijk in staat is om te handelen;
 • je overlijden;
 • je ons valse informatie geven, ons niet op de hoogte houden of niet meewerken aan onze onderzoeken waarbij je'betrokken is;
 • We verdenken je ervan onze diensten te gebruiken (of te hebben gebruikt) voor frauduleuze of illegale activiteiten, belastingontduiking, activiteiten die in strijd zijn met de openbare orde en/of goede zeden, of ander misbruik;
 • Wij denken dat je iemand anders toegang heeft gegeven tot jouw account;
 • je inbreuk maken op een overeenkomst die je met ons heeft;
 • Uit ons onderzoek blijkt dat het risicoprofiel van jouw is veranderd;
 • jeniet langer een inwoner bent van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
 • We vermoeden dat je'het jouw account gebruikt voor commerciële doeleinden.

Als we onze overeenkomst met je beëindigen (om welke reden dan ook), zullen alle rechten en licenties die we je hebben verleend onmiddellijk stoppen en zal jouw toegang tot onze app worden geblokkeerd. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de beëindiging en hebben geen verplichtingen jegens je. Wanneer jouw de overeenkomst met ons beëindigt, worden alle schulden die je ons verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. je zal het volledige bedrag dat je ons op dat moment verschuldigd is, moeten afbetalen.

In het geval dat bunq bepaalt dat de rekening van een klant wordt gesloten, behouden we ons het recht voor om alle transacties die aan die rekening zijn gekoppeld nauwlettend te volgen. Indien nodig kunnen we gebruik maken van onze bevoegdheid onder de algemene voorwaarden om geld op de rekening vast te houden of te bewaren als dit vragen oproept. We zullen de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van ons voornemen om dergelijke acties te ondernemen. 

Houd er rekening mee dat lopende transacties (inkomend/uitgaand) onderworpen kunnen zijn aan extra nauwkeurig onderzoek en dat we de klant kunnen vragen om meer details over elke transactie om de beweegredenen en achtergrond van de transactie(s) te begrijpen. We nemen onze zorgplicht serieus en zullen er alles aan doen om de klant op de hoogte te stellen van alle acties die we ondernemen in verband met het afsluiten van hun rekening.

We kunnen jouw fondsen vasthouden nadat het jouw account is gesloten om schulden te dekken die je ons verschuldigd zijn, betalingen die je heeft goedgekeurd voordat het jouw account werd gesloten, of legitieme claims of rechten van derden. We behouden ons het recht voor om de resterende fondsen in jouw account in te nemen en elke betaling terug te draaien als deze afkomstig is van een creditcard- of debitcardbetaling.

Als je geld heeft in een andere valuta dan euro's wanneer we onze overeenkomst beëindigen, kunnen we ervoor kiezen om dat geld in die valuta over te maken naar je of eerst om te zetten naar euro's voordat we het overmaken naar je.

Houd er rekening mee dat na beëindiging alle informatie die je heeft ingediend, geüpload of beschikbaar heeft gemaakt op of via onze services of die gerelateerd is aan jouw account niet langer toegankelijk is voor je. bunq is niet verplicht om informatie die is opgeslagen in onze database op te slaan, te onderhouden, te verwijderen of door te sturen, behalve zoals vereist door de wet of uiteengezet in ons Privacybeleid.

21.3 In geval van overlijden

Als een bunq Gebruiker is overleden, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Zodra we hiervan op de hoogte zijn gesteld, stoppen we alle betalingsopdrachten vanaf hun account, tenzij het niet mogelijk is om de uitvoering van een opdracht te voorkomen. We hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers, dus we kunnen geen informatie geven over acties en transacties die plaatsvonden voor het overlijden van Gebruiker.

Ga voor meer informatie over wat er gebeurt op bunq als een Gebruiker overlijdt en wat je moet doen naar ons Samen forum.

22. Beheer van derden

22.1 Derden

Bij bunq zijn we gespecialiseerd in waar we goed in zijn en we geloven dat anderen dat ook zijn. Daarom maken we soms gebruik van diensten van derden als we denken dat dit in het belang van jouw is. Maak je geen zorgen, we besteden veel zorg aan het selecteren van deze derden.

22.2 Apps van derden

je Het kan je opvallen dat we op onze website en in de bunq app verwijzen naar apps van derden binnen het bunq ecosysteem. Hoewel deze apps met onze diensten werken, is het belangrijk op te merken dat ze niet door ons zijn gemaakt of worden onderhouden. Het is aan je om te beslissen of je deze externe apps wel of niet downloadt, installeert en gebruikt, maar houd er rekening mee dat dit op jouw eigen risico is. Wij bieden geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze apps. Op apps van derden kunnen intellectuele eigendomsrechten rusten.

23. Belangenverstrengeling

Als er een belangenconflict ontstaat tussen je en een andere bunq Gebruiker of tussen je en bunq, hebben we een beleid voor belangenconflicten dat we zullen volgen.

24. Overdrachten, fusies of splitsingen

In de toekomst kan ons bedrijf veranderingen ondergaan, zoals splitsing, fusie of overname. Als dit gebeurt, kunnen we onze overeenkomsten met je, inclusief onze rechten en plichten, overdragen aan een ander bedrijf.

25. Afwijzing van aansprakelijkheid voor diensten

We willen duidelijk zijn over de voorwaarden van jouw overeenkomst met bunq. Deze voorwaarden, samen met ons Privacybeleid en eventuele andere overeenkomsten waarnaar wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen je en bunq voor het gebruik van onze diensten. Deze voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd, tenzij beide partijen een schriftelijke overeenkomst ondertekenen.

bunqDe algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten (93/13/EEG). Als een deel van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zullen we de overige delen zoveel mogelijk afdwingen.

je jouw rechten onder deze voorwaarden niet kan overdragen zonder onze toestemming, maar we deze voorwaarden of onze verplichtingen onder deze voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving kunnen overdragen. Als we een bepaling niet afdwingen, betekent dit niet dat we ons recht opgeven om deze later alsnog af te dwingen.

We leveren de Services aan je op een "as is" en "as available" basis. bunq geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de Services, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, nauwkeurigheid, rustig genot, geen inbreuk op rechten van derden, vrij van virussen of andere schadelijke code, geschiktheid voor een bepaald doel, of enige garantie die voortvloeit uit de loop van de handel, het gebruik of de handel, behalve zoals vereist door de wet. 

We willen duidelijk maken dat bunq niet verantwoordelijk is voor schade aan jouw computersysteem, mobiel apparaat of verlies van gegevens die kan voortvloeien uit het gebruik van of toegang tot de Service. We kunnen niet garanderen dat de informatie die wordt verstrekt in, of verkregen door het gebruik van, de Services voldoet aan jouw of correct, nauwkeurig, up-to-date of betrouwbaar is, of dat de Services ononderbroken of vrij van fouten zijn. Door gebruik te maken van de Services aanvaardt je alle risico's die aan dit gebruik verbonden zijn.

Personal Dienstverlening

1. Inzicht in jouw account

Als je zich voor het eerst aanmeldt met de bunq app, maken we standaard een e-money account aan voor je . je kan er echter voor kiezen om de identiteit van jouw meteen te verifiëren en een volwaardige bankrekening te krijgen.

1.1 bunq elektronisch geld 

jouw Een e-money account is een account met beperkingen waarmee je onze geweldige app kan uitproberen. Enkele belangrijke beperkingen zijn:

 • bunq Rekeningen met e-geld zijn alleen bedoeld voor de aankoop van goederen en diensten, niet voor overschrijvingen van persoon naar persoon;
 • je kan geld opnemen van jouw e-money account door een betaling uit te voeren naar een bankrekening op jouw naam bij een andere bank. Vermijd het opnemen van geld naar een rekening die niet behoort tot je;
 • Gebruik jouw e-money account niet voor uitgaven buiten jouw land van verblijf.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op je en jouw e-money account, indien relevant. je Je mag maar één e-money account voor jezelf hebben. Als we ontdekken dat je meer dan één account heeft, kunnen we onmiddellijk alle jouw accounts sluiten. Als we de jouw account sluiten, zullen we het overgebleven geld terugstorten naar de accounts waarvan je het geld heeft ontvangen in de volgorde last in first out.

We behouden ons het recht voor om op elk moment om identificatie te vragen, vooral als we ongebruikelijk of verdacht gedrag opmerken. Als dit gebeurt, kunnen we besluiten om het account jouw te blokkeren totdat de identificatie is voltooid. Geef accurate persoonlijke informatie om sluiting van het jouw account te voorkomen.

Houd er rekening mee dat jouw e-geld account is gekoppeld aan de bunq app installatie op jouw telefoon. Als je jouw telefoon verliest of de bunq app verwijdert, verliest je'de toegang tot jouw e-money account. Helaas kunnen we in deze situatie de jouw account niet herstellen voor je .

Houd er tot slot rekening mee dat een e-geldrekening geen 'normale' bankrekening is. Dit betekent dat jouw rekening niet gedekt wordt door het Nederlandse depositogarantiestelsel, en dat we geen rekeningafschriften kunnen verstrekken voor niet-geverifieerde rekeningen. Kijk voor meer informatie over elektronisch geld op ons Samen forum.

1.2 Onze huidige persoonlijke Abonnementen

bunq biedt momenteel vier persoonlijke Abonnementen:

Voor meer informatie over onze Abonnementen, bekijk onze prijslijst of het relevante onderwerp op Together forum.

1.3 bunq Pack

Word lid van een bunq Pack om geld te besparen met vrienden en familie! je kan een uitnodiging accepteren of jouw een eigen pack maken door anderen uit te nodigen je. Een pack kan maximaal vier Easy Money Personal gebruikers bevatten. Een van deze gebruikers kan ook op Easy Money Business zitten. Easy Green gebruikers (zowel Personal als Business) kunnen ook deel uitmaken van een bunq Pack en van dezelfde korting genieten, terwijl ze wel de extra kosten betalen die bij een Easy Green abonnement horen.

Als je deel uitmaakt van een pack, wordt je samen in rekening gebracht voor jouw bunq abonnementen (behalve voor extra diensten), waarbij de pack-eigenaar de pack-vergoeding betaalt. je kan op elk moment een pack verlaten en pack-eigenaren kunnen hun pack ook beëindigen. Als je een pack verlaat of het pack wordt beëindigd, wordt je de reguliere bunq Easy Money Personal prijs in rekening gebracht en wordt het een Easy Money Gebruiker . Merk op dat Easy Travel of Easy Bank gebruikers Easy Money Personal gebruikers worden als ze lid worden van een pack.

Lid worden van een bunq Pack is een geweldige manier om geld te besparen en jouw financiën te beheren met vrienden en familie. Kijk op onze website voor meer informatie!

1.4 Gemakkelijk reizen Personal

We zijn gestopt met het aanbieden van het Easy Travel Plan, maar maak je geen zorgen, huidige Easy Travel gebruikers kunnen het nog steeds gebruiken. Ze zullen echter geen nieuwe betaalkaarten kunnen bestellen. Als je een nieuw plan wil, moet je er een kiezen uit onze beschikbare opties. 

Houd er rekening mee dat deze voorwaarden van toepassing zijn op het Easy Travel plan, dus kijk naar de bunq kaartregels en onze prijslijsten voor Mastercard Creditcards voor meer informatie.

2. Een account delen  

Met de bunq app kan je gemakkelijk andere bunq gebruikers toegang geven tot jouw bankrekeningen door op de knop Toevoegen op het beginscherm te klikken. Het is niet nodig om naar ons kantoor te komen of stapels papierwerk te verwerken!

Als je iemand toegang geeft, kan diegene acties uitvoeren waartoe je hem heeft gemachtigd. je kan de toegang die je heeft gegeven altijd weer intrekken. Als je een tijdsperiode instelt, zal de toegang automatisch eindigen als de periode is verstreken. Iemand toegang geven heeft echter geen invloed op jouw eigendom van het account - het blijft helemaal van jou.

Zie iemand toegang geven als iemand meenemen naar een feestje. Net zoals je verantwoordelijk is voor de mensen die je meeneemt naar een feestje, is je verantwoordelijk voor iedereen met wie je toegang deelt. Zorg er dus voor dat ze zich aan onze algemene voorwaarden houden. Als iemand anders je toegang heeft gegeven, is je een soort "meeneem-vriend", dus houd je aan onze voorwaarden.

Geef geen toegang tot een sub-account als:

 • de eigenaar van de gedeelde account niet langer gemachtigd is om de account te gebruiken (hij/zij is bijvoorbeeld failliet gegaan);
 • jewettelijk onbekwaam zijn geworden;
 • de eigenaar van de rekening is overleden.

Als een van de bovenstaande situaties zich heeft voorgedaan, laat het ons dan weten via de chatfunctie in de bunq app ("support chat") of stuur een e-mail naar support@bunq.com. We blijven alle orders uitvoeren die we ontvangen via de account met gedeelde toegang totdat we jouw bericht hebben ontvangen en verwerkt.

Als je een Ouder/Kind subaccount heeft, moeten je en de andere Gebruiker allebei instemmen met het intrekken van de toegang. Deze functie is geweldig voor ouders die de uitgaven van hun kinderen willen bijhouden en eenzijdige toegangswijzigingen willen voorkomen.

2.1 Joint rekeningen  

Een Gedeelde rekening is een account waarvan meerdere mensen mede-eigenaar zijn. Dit betekent dat alle accounthouders dezelfde rechten hebben als het gaat om het beheren van de account. je kan eenvoudig een Gedeelde rekening maken door een account te openen en anderen uit te nodigen om lid te worden via de bunq app.

Zodra iedereen de uitnodiging heeft geaccepteerd, wordt de Gedeelde rekening actief. Het is belangrijk om te weten dat je alleen andere gebruikers kan toevoegen wanneer je de account voor het eerst opent, en dat je later geen gebruikers meer kan toevoegen of wijzigen.

Als iemand je uitnodigt om lid te worden van zijn Gedeelde rekening, hoeft je alleen maar de uitnodiging te accepteren om mede-eigenaar te worden. Elke mede-eigenaar kan de Gedeelde rekening volledig en onafhankelijk gebruiken, maar voor bepaalde acties kunnen we toestemming van meer dan één mede-eigenaar nodig hebben.

Het is aan je en jouw mede-eigenaars om bij te houden wie welk deel van het geld op de rekening bezit, en wij spelen hier geen rol in. je zijn verantwoordelijk voor het delen van alle relevante informatie over de Gedeelde rekening met jouw mede-eigenaars.

Elke mede-eigenaar kan op elk moment besluiten om de Gedeelde rekening te verlaten, maar als een of meer mede-eigenaren vertrekken, moet de account worden gesloten. Zorg ervoor dat je alle mede-eigenaren informeert voordat je het account verlaat.

Onthoud dat een Gedeelde rekening een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat elke mede-eigenaar volledig verantwoordelijk is voor alles wat er met de account gebeurt. Alle mede-eigenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk, dus wees voorzichtig met wie je een Gedeelde rekening deelt!

We kunnen elke mede-eigenaar laten betalen voor eventuele kosten of schulden in verband met de Gedeelde rekening en kunnen het saldo op de rekening gebruiken om schulden te vereffenen.

3. Betalingen

Met de app bunq kan je gemakkelijk betalingen sturen naar andere mensen of bedrijven. Dit is hoe het werkt:

 • Om een betalingsopdracht te geven, log je in op de app en druk je op de goedkeuringsknop. Om veiligheidsredenen kunnen we je vragen om jouw goedkeuring te bevestigen met een extra handeling zoals het invoeren van een code of het gebruik van biometrische authenticatie;
 • Zodra je de bestelling goedkeurt, voeren we de betaling uit. Net als bij e-mail kunnen betalingsopdrachten niet worden geannuleerd zodra ze zijn ontvangen, tenzij je een specifieke datum voor de uitvoering van de betaling heeft ingesteld. In dat geval kan je de betaling annuleren tot één zakelijk dag voor de uitvoeringsdatum;
 • je kunnen 24/7 betalingen sturen naar andere bunq gebruikers en zij ontvangen de betaling direct. Voor niet-bunq rekeningen hebben we de IBAN of alias van de begunstigde nodig, en je moet de betalingsopdracht op een zakelijk dag voor 15:30 CET verzenden om op dezelfde dag te worden uitgevoerd;
 • Periodieke overboekingen naar niet-bunq rekeningen zijn direct wanneer beide banken het real-time betalingsschema (RT1) of de TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service ondersteunen. In andere situaties kan het tot één zakelijk dag duren voordat de begunstigde de betaling ontvangt. Als de opgegeven datum geen zakelijk dag is, wordt de opdracht uitgevoerd op de volgende zakelijk dag;
 • Instant payments onder RT1 en TIPS zijn beperkt tot €50.000 per Gebruiker per betalingsschema per dag. Elke overboeking boven die drempel wordt overgeboekt als een gewone SCT-betaling, die tot twee zakelijk dagen in beslag kan nemen;
 • Elke eenmalige betaling van meer dan €50.000 wordt automatisch overgemaakt als een reguliere betaling.

Vergeet niet dat je'altijd zelf verantwoordelijk is voor het controleren of de betalingsgegevens correct zijn voordat je de betaling verstuurt. En als je vragen heeft of meer informatie wil, kijk dan op het Together forum.

4. Overstapservice

Heeft je een bankrekening bij een andere Nederlandse bank en wil je overstappen naar bunq? Geweldig! je kan de Nederlandse Overstapservice gebruiken via de bunq app om snel en gemakkelijk over te stappen. Het enige wat je hoeft te doen is ons de gegevens van jouw oude bankrekening te geven, en wij regelen de rest! Bekijk onze Algemene voorwaarden van de Overstapservice.

5. SEPA

jouw bunq De persoonlijke rekening is een SEPA-bankrekening, wat betekent dat deze alleen kan worden gebruikt voor betalingen van en naar andere banken in de Single Euro Payments Area (SEPA). Dit omvat alle lidstaten van de Europese Unie, evenals Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, San Marino, Andorra, het Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad en Monaco. Betalingen van niet-SEPA banken via een correspondentbank binnen SEPA worden niet ondersteund en we behouden ons het recht voor om dergelijke betalingen te weigeren. Het saldo van jouw bunq persoonlijke rekening wordt geregistreerd in euro's.

6. Lokaal IBAN

Op bunq bieden we lokale IBANs aan, zodat je bank like a local in meerdere landen kan gebruiken. Dit betekent dat je een IBAN kan krijgen van een land naar keuze jouw en IBAN's kan hebben uit meerdere verschillende landen. Houd er echter rekening mee dat we bij het verkrijgen van een nieuwe lokale IBAN de identiteit van jouw mogelijk opnieuw moeten verifiëren om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast kan het zijn dat we bij het openen van een lokale IBAN informatie over je moeten delen met lokale toezichthouders of autoriteiten. Kijk voor meer informatie op ons Samen forum.

7. Lokale valuta

Wil je naast euro's ook in andere valuta betalen? je Je hebt geluk! We bieden accounts met meerdere valuta's waarmee je anderen in verschillende valuta's kan betalen. De beschikbare valuta's staan vermeld op ons Together forum en de bunq app, en we breiden onze selectie altijd uit.

Houd er rekening mee dat betalen in andere valuta dan euro extra kosten met zich mee kan brengen, die worden weergegeven in de app. Houd er ook rekening mee dat tegoeden die je aanhoudt op jouw bunq in andere valuta dan de euro niet in aanmerking komen voor het depositogarantiestelsel (DGS). Kijk voor meer informatie over hoe we jouw niet-euro tegoeden veilig houden op onze Samen lokale valuta pagina.

Tot slot behouden we ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren (zelfs met terugwerkende kracht) en transacties te weigeren op basis van fouten of wisselkoersen die duidelijk onjuist waren.

8. Verstandige betalingen

We zijn een samenwerking aangegaan met Wise om het makkelijk te maken voor je om geld over te maken in andere valuta dan euro's.

Om deze functie in de bunq app te gebruiken, log je gewoon in op jouw bestaande Wise account of maak je een nieuwe account aan. Wanneer je een account aanmaakt, gaat je'een overeenkomst aan met Wise waarop hun algemene voorwaarden van toepassing zijn. Het is belangrijk op te merken dat je'volledig verantwoordelijk is voor jouw gebruik van hun diensten. Als jouw door het gebruik van Wise onze of hun algemene voorwaarden schendt, mogen we onze overeenkomst met je beëindigen.

Door deze functie te gebruiken, je stemt u ermee in dat we jouw persoonlijke gegevens kunnen delen met Wise om de dienst te kunnen leveren aan je. Zie voor meer informatie onze Privacy & Cookieverklaring.

9. Kaarten

Een bunq kaart bestellen is eenvoudig via jouw bunq account. Er zijn een aantal regels je waar je op moet letten bij het gebruik van bunq kaarten. Deze regels gelden voor alle soorten bunq kaarten, inclusief de Maestro kaart, Mastercard kaarten en bunq Metal Card . Betalingen worden direct afgeschreven van jouw account en je kan ze alleen gebruiken als je genoeg geld op jouw account heeft staan.

jouw bunq kaart kan worden gebruikt voor gewone kaartbetalingen, contactloze betalingen, online betalingen en het opnemen van cash bij geldautomaten met het Maestro- of Mastercardlogo. je kan jouw kaart ook gebruiken om te 'dippen'. Wanneer je een dipping-transactie initieert, wordt een deel van jouw gereserveerd en wanneer je de transactie afsluit, wordt het daadwerkelijke bedrag betaald met (een deel van) het gereserveerde bedrag. je kan de landinstellingen van jouw kaart handmatig wijzigen in de bunq app om deze te gebruiken tijdens het reizen of de bunq app jouw kaart automatisch in- en uitschakelen op basis van jouw locatie.

Wanneer je jouw kaart gebruikt om aankopen te doen of geld op te nemen in een andere valuta dan euro's, rekenen we het bedrag om naar euro's met behulp van de wisselkoers van Currency Cloud, waarin de netwerkkosten zijn inbegrepen. Kijk voor meer informatie over kaartbetalingen en prijsinformatie op ons tarievenblad of Samen.

Om je kaart veilig te houden, bieden we geen roodstand of krediet aan. We passen om veiligheidsredenen ook limieten toe op bepaalde transacties, maar je kunt deze limieten zelf aanpassen in de bunq app. Je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van deze voorwaarden of misbruik van je kaart.

Als je een product moet retourneren, zal de verkoper het aankoopbedrag terugstorten op jouw bunq account, en je hoeft geen jouw code in te voeren om de transactie te voltooien. Als je een bunq Mastercard heeft, heeft je toegang tot noodhulpdiensten van Mastercard, maar aan sommige van deze diensten zijn kosten verbonden.

je kan jouw betaalkaart personaliseren met jouw eigen tekst door een voorkeurs voornaam te kiezen voor op de kaart. jouw wettelijke naam blijft gekoppeld aan de kaart en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen als je een beledigende of ongepaste naam of woord kiest.

Let op: jouw bunq kaart blijft eigendom van bunq en je mag jouw kaart niet wijzigen, kopiëren, uitlenen of verkopen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Als we een van de functies van jouw bunq betaling moeten blokkeren of wijzigen, zullen we je zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Kijk voor meer informatie over kaartpersonalisatie en andere functies op ons Samen forum.

Houd er rekening mee dat Verlengde garantie en Aankoopbescherming alleen gedekt zijn voor Easy Green rekeninghouders met een Metal Card.

9.1 Virtuele prepaid creditcard

Als je een actief Personal en/of Business Easy Savings account hebt, heb je de mogelijkheid om gratis een virtuele prepaid creditcard te openen. Voor elke account wordt slechts één virtuele creditcard verstrekt. Met de virtuele prepaid creditcard kun je overal ter wereld betalen in winkels, bars en restaurants en online. De virtuele creditcard kan worden gebruikt bij alle verkooppunten waar Mastercard wordt geaccepteerd, wat betekent dat je geen creditcard hoeft aan te vragen, wat een omslachtig proces kan zijn en waar vaak kosten aan verbonden zijn. 

De virtuele creditcard is gekoppeld aan een aparte betaalrekening waartoe je toegang hebt via de bunq app of online en heeft geen kredietlijn (anders dan gewone creditcards). Dit betekent dat je de virtuele creditcard alleen kunt gebruiken als je voldoende saldo hebt op de betaalrekening die aan je virtuele creditcard is gekoppeld. Je kunt het saldo van je gekoppelde betaalrekening altijd zien in de bunq app of online. 

Als het saldo op je gekoppelde betaalrekening onvoldoende is voor een bepaalde betaling, wordt de betalingstransactie geweigerd. Je kunt je saldo echter aanvullen door een bijschrijving te doen op je gekoppelde betaalrekening. Er is geen maximumlimiet voor de storting op je gekoppelde betaalrekening. Stortingen op je gekoppelde betaalrekening brengen geen rente op. 

De virtuele prepaid creditcard kan niet worden gebruikt bij winkeliers die een fysieke kaart vereisen, zoals voor autoverhuur en hotelreserveringen. Je kunt indien nodig een fysieke kaart aanvragen, in welk geval extra kosten van toepassing zijn. Voor het gebruik van je virtuele prepaid creditcard (betalingen en Geldopname) worden kosten in rekening gebracht. Om de exacte tarieven en kosten te weten die op jou van toepassing zijn, kun je onze prijslijst en informatiedocumenten over kosten op onze website raadplegen. 

10. Mobiele portemonnee

Als je'een Easy Money Personal of Easy Green Personal Gebruiker met een in aanmerking komend apparaat bent, voegen we automatisch een DigiCard toe aan jouw bunq account. je kan deze kaart eenvoudig toevoegen aan jouw Mobile Wallet via de bunq app.

Zodra je jouw kaart heeft toegevoegd aan jouw Mobile Wallet, kan je jouw apparaat gebruiken om contactloze betalingen te doen waar je het contactloze/NFC teken of het logo van jouw Mobile Wallet provider ziet. De kaart gekoppeld aan jouw Mobile Wallet wordt gedebiteerd en de transactie verschijnt in jouw overzicht zoals elke andere transactie.

Houd er rekening mee dat wanneer je jouw Mobile Wallet gebruikt, je'onderworpen zal zijn aan de algemene voorwaarden van jouw Mobile Wallet provider, inclusief hun privacybeleid. Er kunnen ook voorwaarden en privacybeleid van derden van toepassing zijn op je, dus het is jouw verantwoordelijkheid om deze te lezen en te volgen. 

Om de veiligheid van jouw account te garanderen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen, verzoeken we je om alleen jouw eigen kaart(en) te gebruiken met jouw Mobile Wallet. We vragen ook dat je zich onthoudt van activiteiten die kunnen worden beschouwd als misbruik of illegaal, of die onze reputatie kunnen schaden.

Wanneer je jouw DigiCard gebruikt met jouw Mobile Wallet, houd er dan rekening mee dat de kaart een ander nummer heeft dat gebruikt wordt voor Mobile Wallet transacties. Dit is belangrijk om te weten als je ooit een terugbetaling moet vragen van een winkelier voor een aankoop je die is gedaan met de Mobile Wallet. Ook kunnen sommige contactloze terminals je toestaan om betalingen te doen boven de jouw contactloze limiet, dus wees je hiervan bewust.

Om de transacties van jouw Mobile Wallet bij te houden, kan je ze eenvoudig bekijken in de app. Als je jouw Mobile Wallet niet langer wil gebruiken, kan je eenvoudig jouw kaart(en) verwijderen. En als je overstapt op een nieuw apparaat, zorg er dan voor dat je alle jouw informatie van het oude apparaat verwijdert.

Het gebruik van jouw Mobile Wallet met bunq is volledig gratis en is inbegrepen bij de Easy Money Personal , Easy Green Personal , Easy Money Business , en Easy Green Business lidmaatschappen. Het is echter belangrijk op te merken dat er kosten in rekening kunnen worden gebracht door derden in verband met het gebruik van jouw Mobile Wallet kaart(en).

Wanneer je een DigiCard toevoegt aan jouw Mobile Wallet, kan het zijn dat we wat informatie moeten uitwisselen met de Mobile Wallet provider om er zeker van te zijn dat het echt je is en om fraude te voorkomen. Dit kan het delen van gegevens over je en jouw transacties inhouden. We kunnen ook geanonimiseerde informatie delen met de Mobile Wallet provider om hen te helpen hun service te verbeteren.

Soms kunnen we contact opnemen met je over de Mobile Wallet provider via verschillende kanalen, waaronder marketingberichten. Als je deze berichten niet wil ontvangen, kan je zich op elk moment afmelden. Bekijk onze Privacy & Cookie Verklaring voor meer informatie.

Als je wil stoppen met het gebruik van de diensten van de Mobile Wallet provider, kan je jouw account verwijderen. Ga naar de ondersteuningswebsite van de Mobile Wallet provider voor instructies over hoe dit te doen.

Als je een van onze overeenkomsten schendt (inclusief de voorwaarden van Mobile Wallet), kunnen wij (en de Mobile Wallet provider) jouw blokkeren, beperken, opschorten of beëindigen om jouw kaart(en) te gebruiken met jouw Mobile Wallet. Wij willen je eraan herinneren dat wij geen controle hebben over het Mobile Wallet platform en niet verantwoordelijk zijn voor de werking ervan.

De Mobile Wallet provider is volledig verantwoordelijk voor het platform en kan te allen tijde wijzigingen, beperkingen, opschortingen of beëindiging van het platform doorvoeren. Dit betekent dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid nemen voor jouw gebruik van het Mobile Wallet platform.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te herzien in lijn met jouw account voorwaarden. Daarnaast kunnen wij jouw het gebruik van de Mobile Wallet beperken en kunnen wij op elk moment stoppen met het aanbieden of ondersteunen van jouw DigiCard of kaart, of stoppen met deelname aan jouw Mobile Wallet.

11. Mobiele NFC-betalingen

je kunnen met jouw telefoon betalingen doen met de mobiele NFC-betalingsfunctie van de bunq app. Houd gewoon jouw telefoon in de buurt van een NFC-geschikte betaalterminal om te betalen.

Om de functie voor mobiele NFC-betalingen te activeren, ga je naar het menu Kaarten in de bunq app. je kan de functie aan- en uitzetten wanneer je dat wil.

Om de mobiele NFC-betaalfunctie te gebruiken, je'moet je:

 • Een mobiele telefoon met een NFC-chip;
 • Android 5.0 of hoger;
 • Toegangsbeveiliging ingeschakeld op jouw telefoon (bijv. een PIN-code, patroon, vingerafdruk of andere beveiligde methode) om onbevoegd gebruik te voorkomen.

Zorg ervoor dat jouw telefoon aan deze vereisten voldoet voordat je de functie voor mobiele NFC-betalingen probeert te activeren.

Na het activeren van de mobiele NFC betaalfunctie in de bunq app, kan je betalen bij terminals die Maestro NFC betalingen accepteren. je kan deze terminals herkennen aan het Maestro logo en NFC symbool.

Houd bij het doen van een betaling jouw de telefoon dicht bij de NFC-lezer van de terminal als je wordt gevraagd om jouw in te voeren. je kan alleen mobiele NFC-betalingen doen als je'bent ingelogd op de bunq app en jouw de telefoon aan heeft staan. Merk op dat je soms ook een actieve internetverbinding nodig heeft om een betaling te doen.

Wanneer je de mobiele NFC-betaalfunctie activeert, zal jouw telefoon fungeren als een 'DigiCard'. Dit betekent dat dezelfde regels die gelden voor de bunq kaart ook gelden voor de mobiele NFC betaalfunctie.

12. Betalingsverzoeken

Betalingen versturen en ontvangen is eenvoudig met de bunq app. je kan betalingen van anderen aanvragen of iemand anders betalen. je kan zelfs betalingsverzoeken sturen naar mensen die bunq niet gebruiken, met behulp van hun e-mailadres of telefoonnummer.

Een betaalverzoek is niet hetzelfde als een Incasso. Als je een betaalverzoek goedkeurt, geeft je ons toestemming om de betaling uit te voeren. je kan een betaalverzoek intrekken voordat de ontvanger het goed- of afkeurt. Controleer betaalverzoeken zorgvuldig voordat je ze goedkeurt en laat het ons weten als je een onterecht verzoek ontvangt.

13. Waarom is mijn betaling geweigerd?

Soms moeten we een betalingsopdracht afwijzen. Dit doen we als:

 • jouw volgorde onvolledig of onduidelijk is;
 • je niet genoeg geld op jouw hebben staan om de betaling te doen;
 • We vermoeden fraude of andere verdachte activiteiten;
 • De transactie overschrijdt een bepaalde limiet;
 • De wet of een gerechtelijk bevel verbiedt ons om de betaling uit veiligheidsoverwegingen uit te voeren;
 • De bank van de ontvanger bevindt zich buiten SEPA;
 • je'komen jouw afspraken met ons niet na.

Als we dat kunnen, laten we je weten waarom de betaling is afgewezen.

14. bunq.me

je kan jouw een eigen betaalpagina maken met bunq.me. Deel de link met anderen om ze uit te nodigen een betaling te doen. je kan deze functie gebruiken om geld in te zamelen voor een gezamenlijk cadeau, een donatie aan een goed doel of een ander project. je kan bunq.me in- en uitschakelen via de app.

Als iemand een betaling doet op jouw bunq .me pagina, maakt zijn bank de betaling naar ons over en crediteren we de jouw rekening. Als we de corresponderende betaling niet ontvangen van de bank van de verzender, kan het zijn dat we de creditering moeten terugdraaien, waardoor jouw account een negatief saldo kan hebben. Door de betaling te verwerken, maken we geen deel uit van een verplichting tussen je en de verzender.

We hebben gebruikslimieten ingesteld om fraude of misbruik van bunq.me te voorkomen. We kunnen deze limieten zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wanneer je bunq .me inschakelt, zullen jouw naam en IBAN zichtbaar zijn voor iedereen die de jouw betaalpagina bezoekt. We hebben jouw toestemming nodig om deze informatie te publiceren.

Over het algemeen staan we je toe om bunq.me te gebruiken zolang je dat wil, maar het kan zijn dat we jouw betalingspagina in bepaalde gevallen moeten beëindigen of blokkeren, bijvoorbeeld als we fraude vermoeden of als je onze servicevoorwaarden schendt.

15. bunq.tot

Met bunq.to kan je geld naar iemand sturen met behulp van zijn telefoonnummer of e-mail, in plaats van zijn IBAN. 

Wanneer je de betaling verstuurt, ontvangt de begunstigde een sms of e-mail met een link. De begunstigde kan de betaling opeisen via bunq of door zijn IBAN en naam in te voeren. Als de betaling wordt opgeëist, ontvangt je een notificatie en kan hij zien waar het geld naartoe is overgemaakt.

je Je kunt een betaling annuleren totdat deze is opgeëist, maar als deze eenmaal is opgeëist, kan deze niet meer worden teruggedraaid. De ontvanger heeft 5 dagen de tijd om de betaling op te eisen, anders wordt deze geannuleerd. Iedereen met toegang tot de telefoon of mailbox kan de betaling opeisen, dus wees voorzichtig. Als iemand de betaling opeist via bunq, krijgt hij/zij het geld direct. Als ze een andere bank gebruiken, gelden de gewone betalingsregels.

Denk eraan, bunq.to is op jouw eigen risico.

16. Incasso

SEPA Incasso is een handige manier om andere mensen of bedrijven geld te laten opnemen van jouw rekening. Maar het kan ook tot verrassingen leiden, dus we willen je de controle geven.

Het werkt als volgt: wanneer een Incasso is gepland om te worden afgeschreven van jouw rekening, sturen we je een verzoek tot betaling. je kan het verzoek binnen vijf dagen goedkeuren of afwijzen. Als je geen actie onderneemt, annuleren we de Incasso.

je kunt er ook voor kiezen om bepaalde automatische incasso's automatisch te accepteren, zodat je ze niet elke keer hoeft goed te keuren. Weiger of laat Incasso verzoeken echter niet regelmatig verlopen, want dit wordt gezien als misbruik.

Als je bepaalde automatische incasso's vooraf wil goedkeuren, kan je ze whitelisten. Dit betekent dat alle automatische incasso's die binnen de grenzen vallen die je heeft ingesteld automatisch worden goedgekeurd.

Om een SEPA Incasso mandaat te annuleren, moet u de begunstigde ten minste één zakelijk dag voor de geplande uitvoering van de Incasso schriftelijk op de hoogte brengen.

17. Automatisch accepteren

We willen er zeker van zijn dat je'altijd de controle heeft over jouw betalingen, daarom vragen we je om elke betaling te autoriseren voordat deze wordt gedaan. We bieden echter ook een auto-acceptatie functie waarmee je automatisch betalingsverzoeken van vertrouwde bronnen kan goedkeuren, zoals jouw beste vriend, familie of favoriete winkel.

Om auto-accept te gebruiken, schakel je gewoon de functie in en voeg je de contactpersonen of winkels toe je waarvan je automatisch betalingen wilt goedkeuren. Als je ooit een betalingsverzoek ontvangt dat je niet had verwacht, of dat niet overeenkomt met een Incasso geannuleerd mandaat je , laat het ons dan meteen weten.

Wanneer je een Incasso betalingsverzoek goedkeurt, bevestigt je'dat de betaling correct is. Als je bepaalde Incasso betalingsverzoeken vooraf heeft goedgekeurd, wordt elk verzoek dat binnen de gestelde limieten valt als correct beschouwd.

Als je een Incasso transactie wil betwisten, heeft je 56 dagen de tijd vanaf het moment dat je het betalingsverzoek heeft ontvangen om ons dit te laten weten. We verwerken jouw restitutieverzoek binnen twee werkdagen.

18. Gemakkelijk investeren

Wil je meer verdienen aan jouw met Easy Investments? bunq is een samenwerking aangegaan met Birdee, een ervaren beleggingsonderneming die het mogelijk maakt om eenvoudig te beleggen in duurzame fondsen en indexen. 

Als je Easy Investments gebruikt, sluit je een juridische overeenkomst met Birdee en je maakt jouw geld naar hen over om te investeren voor je. Terwijl Birdee de jouw beleggingen afhandelt, zorgt bunq voor zaken als het openen van een jouw rekening, het faciliteren van betalingen en het beantwoorden van jouw vragen over de functie. 

Beleggen brengt echter altijd risico's met zich mee en noch bunq noch Birdee garanderen rendement op jouw beleggingen. Kijk op onze website of die van Birdee voor meer informatie over de functie en de prijzen. Birdee is een beleggingsonderneming die wordt gereguleerd door de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit voor de financiële sector - CSSF.

19. Loyaliteitskaarten

Het bijhouden van jouw klantenkaarten is nu nog eenvoudiger met de functie voor klantenkaarten in de bunq app. Wil je jouw klantenkaarten delen met vrienden en familie? Geen probleem! Deel jouw kaarten via een willekeurige berichtenapp je en ze kunnen ze eenvoudig toevoegen aan hun bunq account. Let op: deze functie is alleen beschikbaar voor winkeliers die bunq ondersteunt.

20. Plaatsen

bunq Plaatsen is een functie waarmee je plaatsen kan aanbevelen aan jouw vrienden en plaatsen kan ontdekken die door hen zijn aanbevolen. Met behulp van de kaart in het tabblad Activiteiten kan je direct zien welke plaatsen worden aanbevolen door mensen die je vertrouwt. Wanneer je zelf een plek bezoekt, zoals een restaurant, een club of een museum, kan je jouw vrienden laten weten over jouw ervaring met een simpele tik in de app.

Om bunq Plaatsen te kunnen gebruiken, hebben we toegang nodig tot jouw contactenlijst, maar maak je geen zorgen - we delen jouw publieke naam en profielfoto alleen met jouw contacten zodra je'de functie heeft ingeschakeld. Bekijk voor meer informatie onze Privacy & Cookieverklaring.

En als bonus planten we een boom voor jouw eerste aanbeveling, en één boom voor elke tien aanbevelingen daarna! Het is onze manier om je te bedanken voor het delen van jouw favoriete plekken met jouw vrienden.

Vergeet niet dat het aan je is om te beslissen of je bunq Places wil gebruiken en dat bunq niet verantwoordelijk is voor misbruik van de gegevens die je deelt via deze functie.

21. Groepsuitgaven

Met Groepsuitgaven kan je een groepsuitgave starten en zoveel vrienden toevoegen als je wil. je kan zelfs automatisch groepsuitgaven bijhouden en verrekenen door alle jouw kaartbetalingen aan de uitgave toe te voegen. Wanneer het tijd is om de groepsuitgave af te sluiten, kan je deze vereffenen met een simpele tik in de app. We sturen automatisch betalingsverzoeken naar de mensen die je geld schuldig zijn.

je kunt meerdere Groepsuitgaven tegelijk hebben en zelfs vrienden uitnodigen die geen bunq Gebruiker zijn. Houd er rekening mee dat deze functie niet misbruikt mag worden, bijvoorbeeld door gebruikers uit te nodigen die je niet kent voor de Groepsuitgave. Bunq is niet aansprakelijk voor schade of onjuiste transacties als gevolg van het gebruik van deze functie.

22. Rad van fortuin

Win elke dag prijzen met bunq's Rad van Fortuin! Draai aan het rad en maak kans op een van de vele prijzen, met de mogelijkheid om elke dag extra spins te verdienen. Dit spel is beschikbaar voor persoonlijke gebruikers in de landen waar we actief zijn, behalve in Italië. Om deel te nemen moet je 18 jaar of ouder zijn. 

bunq kan naar eigen goeddunken prijzen omzetten in het equivalent EUR cash in gevallen waarin een prijs niet beschikbaar is. 

Ga naar onze website voor meer informatie over de specifieke voorwaarden voor het Rad van Fortuin.

23. Gids imitatie

Om je zo efficiënt mogelijk te helpen, kunnen we toegang krijgen tot het jouw account en bepaalde acties ondernemen voor je. Dit doen we alleen in overleg met je. De toegang door onze Gids wordt in zijn geheel opgenomen, waarna de opname automatisch wordt gedeeld met je. Dit stelt je in staat om te bekijken wat we voor je hebben gedaan en zorgt ervoor dat je de opname opnieuw kan bekijken wanneer jouw weer een vraag of probleem opduikt.

Om de veiligheid van jouw account te garanderen, zullen we dit nooit kunnen:

 • Initieer of accepteer betalingen;
 • Wijzig jouw beveiligingsinformatie, zoals jouw inloggegevens en verificatiemethode.

24. Verwijzingen

We willen je helpen om de liefde voor bunq te delen met jouw vrienden, dus we hebben een aantal coole functies toegevoegd om het je makkelijk te maken om ze uit te nodigen om lid te worden. Als je creatieve ideeën heeft om bunq te promoten, laat het ons dan weten via de support chat! 

Houd er rekening mee dat deze functies worden aangeboden uit beleefdheid en dat we ons het recht voorbehouden om ze op elk moment te wijzigen, te beperken of op te schorten. Gebruik ze op verantwoorde wijze door geen vreemden uit te nodigen, anderen te spammen met uitnodigingen of de functies te gebruiken voor betaalde promotie of commerciële doeleinden. 

Onthoud dat de functie alleen is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik om vrienden uit te nodigen voor bunq. Als we misbruik vermoeden, kunnen we passende maatregelen nemen, waaronder het beperken van jouw toegang tot onze diensten of het beëindigen van jouw account.

25. Facturering   

We brengen de kosten die je ons verschuldigd bent eenmaal per maand in rekening op een vaste datum, die volgt op de datum waarop je je account hebt geopend. Als je meerdere sub-rekeningen bij ons hebt, kun je kiezen welke we moeten gebruiken als je factureringsrekening. Houd er rekening mee dat als je lid wordt van Pack of een verlaat, je factureringsdatum kan veranderen.

We brengen je vooraf in rekening voor vaste kosten en achteraf voor lopende kosten. Deze kosten worden niet terugbetaald. Eenmalige kosten, zoals de kosten voor kaartbestellingen, worden echter onmiddellijk in rekening gebracht.

Als je niet genoeg geld heeft op jouw factureringsrekening om jouw schuld te dekken, kunnen we geld van jouw andere rekeningen gebruiken om de schuld te vereffenen. Raadpleeg onze prijslijsten en informatiedocumenten over kosten voor een volledig overzicht van de geldende tarieven. je vindt de actuele prijslijst op onze website.

26. Tarieven         

We kunnen de tarieven van tijd tot tijd wijzigen. Als je het niet eens is met de nieuwe tarieven, heeft je het recht om jouw account te sluiten. 

We brengen de kosten in rekening op jouw primaire rekening. Soms kunnen jouw acties ons extra kosten opleveren, zoals kosten voor te late betaling, inbeslagnamekosten, kosten voor MasterCard chargebackgeschillen of juridische kosten. In deze gevallen brengen we de extra kosten in rekening op je .

Om de exacte tarieven en vergoedingen te weten die van toepassing zijn op je, kun je onze prijslijst en informatiedocumenten over vergoedingen op onze website raadplegen.

27. Negatief saldo

We bieden meestal geen krediet aan, dus negatieve saldi zijn over het algemeen niet toegestaan. Er kunnen echter uitzonderingen voorkomen, zoals terugboekingen van kaartbetalingen of terugboekingen. Helaas kunnen we die niet voorkomen.

Zodra jouw saldo negatief wordt, starten we een incassoprocedure. Deze procedure kan resulteren in een (gedeeltelijke) blokkering van jouw account(s), kaart(en) en/of API toegang. Als je het jouw saldo niet binnen een maand aanvult, kunnen we besluiten jouw account te sluiten en/of jouw schuld over te dragen aan een incassobureau.

28. Vroege nederzetting 

Normaal gesproken innen we het geld dat je ons verschuldigd is pas op de afgesproken betaaldatum. Als we echter bang zijn dat je ons niet kan betalen (bijvoorbeeld als er beslag wordt gelegd op jouw of als je failliet wordt verklaard), kunnen we het geld eerder innen. In dat geval wordt het bedrag dat je ons verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar.

29. Faillissement

We hopen dat je nooit met financiële problemen te maken krijgt, maar als dat wel het geval is op je , is het belangrijk om te weten dat je mogelijk geen gebruik meer kan maken van jouw bunq account. Als dit gebeurt, maak dan geen gebruik van jouw account en vraag eerst toestemming aan de juiste instantie. Als we niet op de hoogte zijn van de situatie jouw , kunnen we hier niet naar handelen.

Als jouw fondsen in beslag worden genomen, kan je er niet bij. Houd er ook rekening mee dat als je het account jouw blijft gebruiken nadat een van de bovenstaande situaties van toepassing is geworden op je, je persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

30. Finn

We hebben een artificial intelligence (AI) assistent genaamd Finn die je in de app kunt gebruiken voor algemene vragen. De context waarin Finn opereert zijn jouw gegevens en jouw gebruik van bunq's diensten. Zonder jouw expliciete toestemming zullen we Finn niet gebruiken om geautomatiseerde beslissingen te nemen die rechtsgevolgen voor jou hebben of op een vergelijkbare manier significante gevolgen voor jou hebben. Meer informatie over hoe we de gegevens verwerken die je aan Finn hebt verstrekt of van Finn hebt ontvangen, vind je in onze privacyverklaring.

U kunt informatie verstrekken aan of ontvangen van Finn. U bent verantwoordelijk voor dergelijke informatie, inclusief het waarborgen dat deze niet in strijd is met toepasselijke wetgeving of deze Algemene Voorwaarden. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten, licenties en toestemmingen beschikt die nodig zijn om de relevante informatie aan Finn te verstrekken en u vrijwaart en stelt ons schadeloos voor alle kosten, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief advocaatkosten) als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van Finn.

Je mag Finn niet gebruiken voor activiteiten die kunnen worden beschouwd als misbruik of illegaal, of die onze reputatie kunnen schaden. U mag bijvoorbeeld niet:

 • Finn gebruiken op een manier die inbreuk maakt op iemands rechten, zich deze toe-eigent of schendt;
 • automatisch of programmatisch gegevens of informatie van Finn te extraheren;
 • beweren dat de informatie van Finn door mensen is gemaakt, terwijl dat niet zo is; 
 • Finn hinderen of verstoren, inclusief het omzeilen van beperkingen of restricties of het omzeilen van beschermende maatregelen of veiligheidsmaatregelen die we op Finn hebben gezet.

Kunstmatige intelligentie en machine learning zijn snel evoluerende vakgebieden. We werken er voortdurend aan om Finn te verbeteren en nauwkeuriger, betrouwbaarder, veiliger en nuttiger te maken. Gezien de probabilistische aard van machine learning, kan het gebruik van onze Diensten in sommige situaties resulteren in informatie die door Finn wordt verstrekt en die geen accurate weergave is van echte mensen, plaatsen of feiten. 

Als je Finn gebruikt, begrijp je dat en ga je ermee akkoord:

 • door Finn verstrekte informatie (al dan niet met betrekking tot onze diensten) kan niet altijd accuraat zijn. U dient niet te vertrouwen op informatie verstrekt door Finn als enige bron van waarheid of feitelijke informatie, of als vervanging van professioneel advies;
 • u dient de informatie die door Finn wordt verstrekt te evalueren op juistheid en geschiktheid voor uw gebruik, inclusief het gebruik van menselijke controle indien nodig, voordat u de informatie die door Finn wordt verstrekt gebruikt of deelt;
 • Het is niet toegestaan om informatie die door Finn over een persoon is verstrekt, te gebruiken voor enig doel dat juridische of materiële gevolgen kan hebben voor die persoon, zoals het nemen van krediet-, onderwijs-, arbeids-, huisvestings-, verzekerings-, juridische, medische of andere belangrijke beslissingen over die persoon. 

Het is mogelijk dat Finn onvolledige, onjuiste of aanstootgevende informatie aan u verstrekt die niet onze standpunten weergeeft. Als informatie verstrekt door Finn verwijst naar producten of diensten van derden, betekent dit niet dat de derde partij ons onderschrijft of aan ons gelieerd is.

DEPOSANT INFORMATIE

 • Bescherming van deposito's: Deposito's bij bunq B.V. worden beschermd door het Nederlandse wettelijke depositogarantiestelsel, uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).
 • Beschermingslimiet: EUR 100.000 per deposant per kredietinstelling.
 • Gedekte handelsmerken:De volgende handelsmerken maken deel uit van je kredietinstelling: bunq, bunq B.V., bunq.com.
 • Meerdere deposito's: Als je meer deposito's hebt bij dezelfde kredietinstelling, worden al je deposito's bij dezelfde kredietinstelling 'samengevoegd' en geldt voor het totaal de limiet van EUR 100.000.
 • Joint Rekening: Als je een Gedeelde rekening hebt met andere persoon/personen, geldt de limiet van EUR 100.000 voor elke deposant afzonderlijk.
 • Terugbetalingstermijn: Als een kredietinstelling failliet gaat, is de terugbetalingstermijn 10 werkdagen.
 • Valuta van vergoeding: Euro.

Contactgegevens voor DNB:

Adres:

De Nederlandsche Bank N.V.

Postbus 98

1000 AB Amsterdam.

Bezoekadres:

Westeinde 1

1017 ZN Amsterdam.

Telefoon (maandag tot vrijdag, 9:00 tot 17:00):

Vanuit Nederland: 0800-0201068.

Vanuit het buitenland: +31 20 524 91 11.

E-mail: info@dnb.nl.

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie de DNB Website - Depositogarantiestelsel (Engelse sectie, Zoeken voor 'Deposit Guarantee Scheme').

AANVULLENDE INFORMATIE

 • Dekking: In het algemeen vallen alle particuliere deposanten en bedrijven onder het depositogarantiestelsel. Uitzonderingen voor bepaalde deposito's staan vermeld op de website van het verantwoordelijke depositogarantiestelsel.
 • Bevestiging: Je kredietinstelling zal je op verzoek ook informeren of bepaalde producten gedekt zijn of niet. Als deposito's gedekt zijn, bevestigt de kredietinstelling dit ook op het rekeningoverzicht.

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie de DNB pagina.


VOETNOTEN:

(1) Regeling verantwoordelijk voor de bescherming van jouw deposito:  


jouw deposito valt onder het Nederlandse wettelijke depositogarantiestelsel. Bij insolventie van jouw kredietinstelling worden jouw deposito's tot EUR 100.000 terugbetaald.

(2) Algemene beschermingslimiet: 


Als een deposito niet beschikbaar is omdat een kredietinstelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, worden depositohouders terugbetaald door het Nederlandse depositogarantiestelsel. Deze terugbetaling dekt maximaal EUR 100.000 per kredietinstelling. Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om de dekking te bepalen. Als een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening heeft van EUR 90.000 en een betaalrekening van EUR 20.000, dan krijgt hij of zij slechts EUR 100.000 terugbetaald.

Deze methode wordt ook toegepast als een kredietinstelling onder verschillende handelsmerken opereert. bunq B.V. handelt ook onder bunq, bunq.com. Dit betekent dat alle deposito's met een of meer van deze handelsmerken in totaal gedekt zijn tot EUR 100.000.

(3) Beschermingslimiet voor gezamenlijke rekeningen: 


Bij gezamenlijke rekeningen geldt de limiet van EUR 100.000 voor elke deposant.  

In het uitzonderlijke geval van faillissement van jouw kredietinstelling op het moment dat je een deposito heeft dat direct voortvloeit uit onroerend goed transacties met betrekking tot particuliere woningen jouw deposito's zullen worden beschermd voor een periode van drie maanden na het deposito voor een extra bedrag dat niet hoger zal zijn dan EUR 500.000. 

Meer informatie is te vinden op http://www.dnb.nl onder 'English', Zoeken voor 'Deposit Guarantee Scheme'.

(4) Vergoeding: 


Het verantwoorde Depositogarantiestelsel is het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB); Postbus 98 1000 AB Amsterdam; bezoekadres: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam; telefoon (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur): vanuit Nederland: 0800-0201068, vanuit het buitenland: + 31 20 524 91 11; e-mail: info@dnb.nl; website: www.dnb.nl ga naar 'English' sectie, Zoeken voor 'Deposit Guarantee Scheme'. Het zal jouw deposito's (tot EUR 100.000) uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen terugbetalen.  

Als je niet binnen deze termijnen is terugbetaald, moet je contact opnemen met het depositogarantiestelsel, omdat de tijd om terugbetaling te eisen na een bepaalde termijn kan verjaren. 

De terugbetalingstermijn wordt geleidelijk teruggebracht naar 7 (zeven) werkdagen. Tijdens deze overgangsperiode kan De Nederlandsche Bank (DNB) op verzoek je een passend bedrag toekennen om in de basisbehoeften te voorzien. 

Meer informatie is te vinden op http://www.dnb.nl. Ga naar de sectie 'English', Zoeken voor 'Deposit Guarantee Scheme'.

Let op: het downloadbare PDF-document bovenaan deze pagina is onze wettelijke bron van waarheid.

Heb je meer hulp nodig?

Als je ooit vragen heeft over juridische zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. Onze handige gidsen zijn er om alles in duidelijke taal uit te leggen, zodat je altijd precies weet wat er aan de hand is.

Neem contact met ons op