Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.
Algemene voorwaarden

Overstapservice

Mochten er discrepanties optreden, dan is het downloadbare PDF-document onze bron van waarheid en zal het juridisch leidend zijn. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Hallo, leuk dat je wil overstappen naar bunq! In dit document je kun je meer lezen over onze Overstapservice ('Overstapservice').

Wil je overstappen van bunq naar een andere bank? Neem dan contact op met de bank je waarnaar je wilt overstappen en lees hoofdstuk 14 van dit document.

1. Nederlands Overstapservice

Als je wil overstappen naar bunq vraag dit dan aan via onze app. De Overstapservice zal betalingen, gedaan op jouw oude bankrekening, gedurende een bepaalde periode automatisch doorsturen naar jouw nieuwe bunq rekening. Verder zullen automatische incasso's worden afgeschreven van jouw nieuwe rekening in plaats van jouw oude (zie hoofdstuk 7 voor meer informatie) en worden geplande betalingen van jouw oude rekening automatisch geannuleerd. 

Helaas bieden niet alle banken de Overstapservice aan. Op dit moment bieden alleen Nederlandse banken de Overstapservice aan. Een lijst van deelnemende banken is te vinden op www.overstapservice.nl. 

2. Het aanvragen van de Overstapservice

je kunnen alleen de Overstapservice opvragen voor rekeningen je waartoe zij gemachtigd zijn.

Heeft je een consumentenrekening? Vraag de Overstapservice minstens veertien (14) dagen voor de gewenste ingangsdatum aan.

Heeft je een zakelijk account? Vraag de Overstapservice minstens achtentwintig (28) dagen voor de gewenste startdatum aan. 

Als je de Overstapservice niet op tijd aanvraagt, kunnen we de Overstapservice misschien niet starten op jouw gewenste startdatum. 

3. Voorwaarden en begin van de Overstapservice

Elk verzoek om over te stappen naar bunq wordt door ons beoordeeld. We kunnen een verzoek afwijzen als:

 1. jouw oude rekening is geen gewone betaal- of kredietrekening die gebruikt wordt voor regelmatige betalingen;
 2. de Overstapservice reeds is toegepast op jouw oude en/of nieuwe rekening binnen een periode van dertien (13) maanden voorafgaand aan jouw verzoek;
 3. jouw De oude rekening is een bunq rekening;
 4. jouw oude of nieuwe account is verlopen of (geheel of gedeeltelijk) geblokkeerd;
 5. jouw verzoek niet correct is ingediend;
 6. jouw verzoek onvolledig of onjuist is;
 7. de informatie die wij hebben over je komt niet overeen met de informatie die bekend is bij jouw oude bank en/of de Overstapservice;
 8. jouw verzoek is niet door alle rekeninghouders goedgekeurd;
 9. je niet gemachtigd of wettelijk bevoegd zijn om de Overstapservice te gebruiken;
 10. de rekeninghouder van de oude rekening is niet dezelfde rekeninghouder van de nieuwe rekening;
 11. jouw nieuwe rekening is niet op dezelfde naam geregistreerd als jouw oude rekening;
 12. de Overstapservice, naar het redelijke oordeel van jouw old bank of ons, niet geschikt of nuttig is;
 13. er bijzondere omstandigheden zijn, bijvoorbeeld faillissement, curatele of een andere wettelijke schuld- of insolventieregeling, beslagleggingen, (vermoedens van) fraude (van, door of via je) of bijzondere regelingen met jouw oude bank of met ons;
 14. jouw oude bank weigert mee te werken aan de uitvoering van de Overstapservice;
 15. jouw oude rekening is een geblokkeerde rekening (G-rekening);
 16. jouw oude rekening is gekoppeld aan complexe producten en diensten; of 
 17. jouw oude bank neemt niet deel aan de Overstapservice.

De afwijzingsgronden j) en k) zijn niet van toepassing wanneer i) de geregistreerde naam van jouw oude rekening deel uitmaakt van de geregistreerde naam van jouw nieuwe rekening, ii) alle rekeninghouders personen zijn die gemachtigd zijn de bankrekening zelfstandig te gebruiken of iii) jouw oude en nieuwe rekening alleen worden gebruikt voor particuliere, nietzakelijk doeleinden.

Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen, nemen we contact op met jouw oude bank om medewerking te vragen voor de Overstapservice. Daarvoor delen we jouw verzoek met jouw oude bank.

je kan de status van jouw aanvraag bekijken in de bunq app. Via de app informeren we je of jouw verzoek is geaccepteerd of afgewezen. je kan in de app ook de (verwachte) startdatum vinden.

In sommige situaties zal de start van de Overstapservice langer duren dan gebruikelijk (tot 14 dagen extra). Dit zal het geval zijn wanneer je'de Overstapservice heeft aangevraagd voor een particuliere rekening, maar jouw oude bank van mening is dat jouw rekening een zakelijk rekening betreft.

Als je iemands +1 is, is de Overstapservice ook beschikbaar voor je. De Overstapservice is beschikbaar als de rekening bij jouw oude bank op dezelfde naam staat als jouw bunq +1 rekening. Als jouw +1 wordt opgezegd door de persoon die je heeft uitgenodigd, wordt je omgezet in een easyMoney plan. Dit heeft geen invloed op jouw Overstapservice .

4. Einde van de Overstapservice

De Overstapservice eindigt dertien (13) maanden na de ingangsdatum. 

In sommige gevallen kunnen we de Overstapservice voortijdig beëindigen. Dat doen we in het geval dat:

 • een rekeninghouder overlijdt, failliet gaat, onder curatele wordt gesteld of als een andere wettelijke schuld- of insolventieregeling van toepassing wordt of als de rekeninghouder handelingsonbekwaam wordt;
 • de volmacht (zoals vermeld in hoofdstuk 11) wordt ingetrokken; 
 • van een (redelijk vermoeden van) misbruik van de Overstapservice; of 
 • jouw bunq rekening is gesloten. 

Wanneer de Overstapservice voortijdig eindigt, worden reeds verwerkte betalingen en incasso's niet teruggedraaid. Wanneer de Overstapservice eindigt, betekent dit:

 1. stopt het doorsturen van betalingen zoals beschreven in hoofdstuk 6;
 2. we zullen schuldeisers niet langer informeren over het doorsturen van automatische incasso's naar jouw nieuwe rekening en we zullen hen niet langer vragen het Incasso mandaat te wijzigen naar jouw nieuwe rekening (zie hoofdstuk 7);
 3. alle verwerkte Incasso mandaatwijzigingen blijven van kracht;
 4. de nieuw toegestane automatische incasso's zoals beschreven in hoofdstuk 8 blijven geldig;
 5. geplande betalingen zoals beschreven in hoofdstuk 9 blijven geannuleerd.  

5. Kosten

We kunnen je kosten in rekening brengen voor het gebruik van de Overstapservice. Deze kosten verrekenen we met het saldo van jouw bunq rekening.

Als wij of jouw oude bank de Overstapservice annuleren na (vermoedens van) frauduleus gebruik, brengen wij je €231,08 in rekening. Deze kosten kunnen in de loop van de tijd veranderen. Wij brengen de werkelijke kosten in rekening.

Zie Samen (zie www.bunq.com of kijk op de bunq app) voor een overzicht van alle kosten.  

6. Het doorsturen van betalingen

Zolang de Overstapservice actief is zullen we samenwerken met jouw oude bank om ervoor te zorgen dat alle betalingen naar jouw oude rekening automatisch worden doorgestuurd naar jouw nieuwe bunq rekening. Door de Overstapservice je opdracht te geven aan jouw oude bank om dit te doen en je hen hiervoor toestemming te geven jouw .

Doorgestuurde betalingen worden niet meer overgeboekt naar jouw oude rekening en zullen niet zichtbaar zijn in de overzichten en afschriften van jouw oude bank. De betalingen zullen zichtbaar zijn in jouw bunq rekening. 

De informatie over de betalingen wordt ons verstrekt door jouw oude bank. Als de betaling een niet-eurobetaling betreft, wordt de betaling verwerkt volgens onze procedures, wisseltermijnen, valutavoorwaarden en andere relevante voorwaarden. 

Uitzonderingen

Zelfs als de Overstapservice van kracht is, zullen sommige betalingen toch worden bijgeschreven op jouw oude rekening in plaats van de nieuwe. Dit zal het geval zijn als:  

 1. het gaat om betalingen van jouw nieuwe rekening naar jouw oude rekening; 
 2. de betaling is afkomstig van een rekening bij jouw oude bank en jouw oude rekening is aangewezen als tegenrekening voor de desbetreffende rekening; 
 3. het gaat om een cash storting op jouw oude rekening; 
 4. het gaat om een betaling van jouw oude bank voor opgelopen rente op jouw oude rekening; 
 5. het gaat om een terugboeking van een eerdere betaling afkomstig van jouw oude rekening 
 6. de betaling was al in een vergevorderd stadium van uitvoering toen de Overstapservice begon;
 7. het gaat om een betaling aan jouw oude (zakelijk) rekening op basis van een (zakelijke) directe schuldovereenkomst;
 8. de betalingen was het resultaat van een acceptgiro;
 9. het gaat om een betaling op basis van een zakelijk contract voor het accepteren van debet-, prepaid- of creditcardbetalingen; of
 10. indien de betaling is verricht door middel van een betaalinstrument dat ten tijde van de uitvoering was opgenomen op www.overstapservice.nl uit te sluiten van de Overstapservice.

Naast bovengenoemde redenen kan jouw oude bank besluiten een betaling niet door te sturen naar jouw nieuwe rekening als: (i) het een betaling in euro vanaf een buitenlandse bankrekening betreft of (ii) als het een betaling in een vreemde valuta betreft. 

7. Automatische incasso's

Zolang de Overstapservice actief is, zorgen we ervoor dat automatische incasso's worden afgeschreven van jouw nieuwe rekening in plaats van jouw oude rekening. 

Door het activeren van de Overstapservice je machtig je ons om jouw nieuwe rekening te debiteren in plaats van jouw oude rekening en je geef je ons opdracht om de relevante Incasso mandaten te wijzigen. 

De betrokken incasso's zullen niet meer zichtbaar zijn in de overzichten en afschriften van jouw oude bank. De automatische incasso's zullen zichtbaar zijn in jouw bunq rekening. De informatie over de automatische incasso's wordt ons verstrekt door jouw oude bank. 

Welke soorten incasso's worden doorgestuurd?

Niet alle automatische incasso's kunnen worden doorgestuurd via de Overstapservice. Een Europese Incasso (kern of zakelijk) kan alleen worden doorgestuurd als de bank van de schuldeiser ook deelneemt aan de Overstapservice. 

Verander Incasso mandaten

Zolang de Overstapservice actief is, zullen we schuldeisers (namens jouw ) vragen hun Incasso mandaten te wijzigen van jouw oude rekening naar jouw nieuwe rekening. Dat doen we echter alleen als de bank van de schuldeiser ook deelneemt aan het Overstapservice. Het is aan de schuldeiser om de wijziging door te voeren. 

Geblokkeerde automatische incasso's

Incasso blokkades die Nederlandse incasso's op jouw oude rekening blokkeren, zullen door ons ook worden toegepast op jouw nieuwe rekening. 

Incasso Blokkades die Europese incasso's blokkeren worden niet automatisch toegepast op jouw nieuwe rekening. 

Nieuwe Incasso mandaten 

Om verwarring en fouten te voorkomen, vragen we je om geen nieuwe Incasso mandaten uit te geven voor jouw oude rekening zolang de Overstapservice van kracht is. 

8. Geplande betalingen

Als de Overstapservice begint, vragen we jouw oude bank om alle geplande betalingen van jouw oude rekening te annuleren. jouw oude bank kan de overboekingen op ons verzoek annuleren, maar is daartoe niet verplicht als de geplande overboeking was ingesteld via een elektronisch systeem of internetbankieren.

Wij geven je een overzicht van de geannuleerde geplande betalingen. Controleer dit overzicht onmiddellijk en zorgvuldig na ontvangst. je is zelf verantwoordelijk voor het annuleren van ontbrekende geplande betalingen. 

9. Overdrachtskaarten

je kan de bunq overdrachtskaarten gebruiken om andere mensen te informeren over jouw nieuwe rekening. je kan de kaarten downloaden via de bunq app. 

Gebruik de overschrijvingskaarten met zorg. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (onbevoegd) gebruik van de overschrijvingskaarten. 

10. Oude rekening

Houd jouw oude rekening in de gaten. jouw oude rekening kan nog worden gedebiteerd en daardoor kan jouw saldo negatief worden. je kan geld toevoegen aan jouw oude rekening door geld over te maken van jouw nieuwe rekening. Deze transactie wordt niet beïnvloed door de Overstapservice. 

Wil je de oude rekening jouw sluiten terwijl je de Overstapservice gebruikt? Zo ja, neem dan contact op met jouw oude bank voor meer informatie.

11. Volmacht

Door de Overstapservice te activeren geeftje ons toestemming en de volmacht om te doen wat nodig is om de Overstapservice goed te laten werken. Neem contact met ons op voor het geval je de volmacht wil intrekken. 

12. Aansprakelijkheid en afwijzing van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van jouw gebruik van de Overstapservice, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid onzerzijds. 

je (en, indien van toepassing, alle andere rekeninghouders) vrijwaren ons voor alle schade van derden in verband met het gebruik van de Overstapservice. 

13. Standaardvoorwaarden

De Overstapservice is een dienst die wordt aangeboden door de gezamenlijke Nederlandse banken. Op de dienst zijn de officiële Overstapservice voorwaarden van deBetaalvereniging Nederland van toepassing. je kan de officiële voorwaarden vinden op www.overstapservice.nl

Dit document is een onofficiële, gewijzigde en vertaalde versie van de officiële voorwaarden. We hebben de tekst gewijzigd om hem leesbaarder te maken en om de nadruk te leggen op het overstappen naar bunq. De officiële voorwaarden hebben voorrang in geval van onduidelijkheden of discrepanties tussen deze voorwaarden en de officiële.

Wij zullen mensen die de Overstapservice gebruiken ten minste dertig (30) dagen voordat de wijzigingen van kracht worden op de hoogte stellen van wijzigingen in deze voorwaarden. 

14. Toepasselijk recht, geschillen

Heeft je een klacht of opmerking? Neem dan contact met ons op via onze support chat. 

Op de Overstapservice is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil, controverse of claim met betrekking tot de Overstapservice zal uitsluitend worden beslecht door de relevante Nederlandse rechtbanken.

Wij zijn lid van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), een onafhankelijke instelling die klachten over financiële diensten behandelt. Dit betekent dat als je een klacht over ons heeft, je het KiFiD kan vragen te helpen de kwestie op te lossen.

Terug naar boven