Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

Overstapservice AV

Algemene voorwaarden
Downloaden PDF

Let op: dit PDF-document is onze wettelijke bron van waarheid.

Hoi, leuk dat je wil overstappen naar bunq! In dit document je kun je meer lezen over onze Overstapservice ('Overstapservice').

Wil je overstappen van bunq naar een andere bank? Neem dan contact op met de bank je waarnaar je wilt overstappen en lees hoofdstuk 14 van dit document.

1. Nederlands Overstapservice

Als je wil overstappen naar bunq vraag dit dan aan via onze app. De Overstapservice zal betalingen, gedaan op jouw oude bankrekening, automatisch doorsturen naar jouw nieuwe bunq rekening voor een bepaalde periode. Verder zullen automatische incasso's worden afgeschreven van jouw nieuwe rekening in plaats van jouw oude rekening (zie hoofdstuk 7 voor meer informatie) en zullen geplande betalingen van jouw oude rekening automatisch worden geannuleerd. 

Helaas bieden niet alle banken de Overstapservice aan. Op dit moment bieden alleen Nederlandse banken de Overstapservice aan. Een lijst met deelnemende banken is te vinden op www.overstapservice.nl. 

2. De Overstapservice

je kunnen de Overstapservice alleen aanvragen voor rekeningen je die ze mogen gebruiken.

Heeft je een consumentenrekening? Vraag de Overstapservice ten minste veertien (14) dagen voor de gewenste ingangsdatum aan.

Heb je een zakelijk account? Vraag de Overstapservice ten minste achtentwintig (28) dagen voor de gewenste startdatum aan. 

Als je de Overstapservice niet op tijd aanvraagt, kunnen we de Overstapservice misschien niet starten op jouw gewenste startdatum. 

3. Voorwaarden en begin van de Overstapservice

Elk verzoek om over te stappen naar bunq wordt door ons beoordeeld. We kunnen een verzoek afwijzen als:

 1. jouw oude rekening is geen normale betaalrekening of kredietrekening die gebruikt wordt voor regelmatige betalingen;
 2. de Overstapservice al is toegepast op jouw oude en/of nieuwe account binnen een periode van dertien (13) maanden voorafgaand aan jouw verzoek;
 3. jouw Het oude account is een bunq account;
 4. jouw oude of nieuwe account is verlopen of (geheel of gedeeltelijk) geblokkeerd;
 5. jouw Het verzoek is niet correct ingediend;
 6. jouw verzoek onvolledig of onjuist is;
 7. de informatie die wij hebben over je komt niet overeen met de informatie die bekend is bij jouw oude bank en/of de Overstapservice;
 8. jouw verzoek is niet goedgekeurd door alle accounthouders;
 9. je niet gemachtigd of wettelijk bevoegd zijn om de Overstapservice te gebruiken;
 10. de rekeninghouder van de oude rekening is niet dezelfde rekeninghouder van de nieuwe rekening;
 11. jouw nieuwe account is niet geregistreerd op dezelfde naam als jouw oude account;
 12. de Overstapservice, naar het redelijke oordeel van jouw old bank of ons, niet geschikt of nuttig is;
 13. er bijzondere omstandigheden zijn, bijvoorbeeld faillissement, curatele of een andere wettelijke schuld- of insolventieregeling, derdenbeslagen, (vermoedens van) fraude (van, door of via je) of bijzondere regelingen met jouw oude bank of met ons;
 14. jouw de oude bank weigert mee te werken aan de uitvoering van Overstapservice;
 15. jouw oude account is een geblokkeerde account (G-rekening);
 16. jouw de oude rekening is gekoppeld aan complexe producten en diensten; of 
 17. jouw De oude bank neemt niet deel aan de Overstapservice.

De afwijzingsgronden j) en k) zijn niet van toepassing wanneer (i) de geregistreerde naam van jouw oude rekening deel uitmaakt van de geregistreerde naam van jouw nieuwe rekening, (ii) alle rekeninghouders personen zijn die gemachtigd zijn om de bankrekening onafhankelijk te gebruiken of (iii) jouw oude en nieuwe rekening alleen worden gebruikt voor privédoeleinden, niet voorzakelijk .

Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen, nemen we contact op met jouw oude bank om medewerking te vragen voor de Overstapservice. Hiervoor delen we jouw verzoek met jouw oude bank.

je kan de status van jouw aanvraag bekijken in de bunq app. Via de app informeren we je of jouw aanvraag is geaccepteerd of afgewezen. je kan ook de (verwachte) startdatum vinden in de app.

In sommige situaties zal de start van de Overstapservice langer duren dan gebruikelijk (tot 14 dagen extra). Dit zal het geval zijn als jede Overstapservice heeft aangevraagd voor een privérekening, maar jouw oude bank van mening is dat jouw rekening een zakelijk rekening betreft.

Als je iemands +1 is, is de Overstapservice ook beschikbaar voor je. De Overstapservice is beschikbaar als de rekening bij jouw oude bank op dezelfde naam staat als jouw bunq +1 rekening. Als jouw +1 wordt opgezegd door de persoon die je heeft uitgenodigd, wordt je omgezet naar een easyMoney abonnement. Dit heeft geen invloed op jouw Overstapservice .

4. Einde van de Overstapservice

De Overstapservice eindigt dertien (13) maanden na de startdatum. 

In sommige gevallen kunnen we de Overstapservice voortijdig beëindigen. Dit doen we in het geval dat:

 • een rekeninghouder overlijdt, failliet gaat, onder curatele wordt gesteld of als een andere wettelijke schuld- of insolventieregeling van toepassing wordt of als de rekeninghouder handelingsonbekwaam wordt;
 • de volmacht (zoals vermeld in hoofdstuk 11) wordt ingetrokken; 
 • van een (redelijk vermoeden van) misbruik van de Overstapservice; of 
 • jouw bunq account is gesloten. 

Als de Overstapservice voortijdig afloopt, worden betalingen en incasso's die al zijn verwerkt niet teruggedraaid. Wanneer de Overstapservice eindigt, betekent dit:

 1. stopt het doorsturen van betalingen zoals beschreven in hoofdstuk 6;
 2. we zullen schuldeisers niet langer informeren over het doorsturen van automatische incasso's naar jouw nieuwe rekening en we zullen hen niet langer vragen om het Incasso mandaat te wijzigen naar jouw nieuwe rekening (zie hoofdstuk 7);
 3. Alle verwerkte Incasso mandaatwijzigingen blijven van kracht;
 4. de nieuw geautoriseerde incasso's zoals beschreven in hoofdstuk 8 geldig blijven;
 5. geplande betalingen zoals beschreven in hoofdstuk 9 blijven geannuleerd.  

5. Kosten

We kunnen je kosten in rekening brengen voor het gebruik van de Overstapservice. We verrekenen deze kosten met het saldo van jouw bunq rekening.

Als wij of jouw oude bank de Overstapservice annuleren na (vermoedens van) frauduleus gebruik, dan brengen wij je €231,08 in rekening. Deze kosten kunnen in de loop van de tijd veranderen. We brengen de werkelijke kosten in rekening.

Zie Samen (zie www.bunq.com of bekijk de bunq app) voor een overzicht van alle kosten.  

6. Betalingen doorsturen

Zolang de Overstapservice actief is zullen we samenwerken met jouw oude bank om ervoor te zorgen dat alle betalingen naar jouw oude rekening automatisch worden doorgestuurd naar jouw nieuwe bunq rekening. Door de Overstapservice te vragenje instrueer je jouw oude bank om dit te doen en je geef je hen jouw toestemming in dit verband.

Doorgestuurde betalingen worden niet meer overgeboekt naar jouw oude rekening en zullen niet zichtbaar zijn in de overzichten en afschriften van jouw oude bank. De betalingen zullen zichtbaar zijn in jouw bunq account. 

De informatie over de betalingen wordt ons verstrekt door jouw oude bank. Als de betaling een niet-eurobetaling betreft, wordt de betaling verwerkt volgens onze procedures, wisseltermijnen, valutavoorwaarden en andere relevante voorwaarden. 

Uitzonderingen

Zelfs als de Overstapservice van kracht is, zullen sommige betalingen nog steeds worden bijgeschreven op jouw oude rekening in plaats van de nieuwe. Dit is het geval als:  

 1. het gaat om betalingen van jouw nieuwe rekening naar jouw oude rekening; 
 2. de betaling is afkomstig van een rekening bij jouw oude bank en jouw oude rekening is aangewezen als tegenrekening voor de betreffende rekening; 
 3. het gaat om een cash storting op jouw oude rekening; 
 4. het gaat om een betaling van jouw oude bank voor opgebouwde rente op jouw oude rekening; 
 5. het gaat om een terugboeking van een eerdere betaling afkomstig van jouw oude rekening 
 6. de betaling al in een vergevorderd stadium van uitvoering was toen de Overstapservice begon;
 7. het gaat om een betaling aan jouw oude (zakelijk) rekening op basis van een (zakelijk) direct debt contract;
 8. de betalingen was het resultaat van een acceptgiro;
 9. het een betaling betreft op basis van een zakelijk contract voor het accepteren van debet-, prepaid- of creditcardbetalingen; of
 10. indien de betaling is verricht door middel van een betaalinstrument dat ten tijde van de uitvoering was opgenomen op www.overstapservice.nl uit te sluiten van de Overstapservice.

Naast bovengenoemde redenen kan jouw oude bank besluiten om een betaling niet door te sturen naar jouw nieuwe rekening als: (i) het een betaling in euro vanaf een buitenlandse bankrekening betreft of (ii) als het een betaling in een vreemde valuta betreft. 

7. Automatische incasso's

Zolang de Overstapservice actief is, zorgen we ervoor dat automatische incasso's worden afgeschreven van jouw nieuwe rekening in plaats van jouw oude rekening. 

Door de Overstapservice te activerenje machtig je ons om jouw nieuwe rekening te debiteren in plaats van jouw oude rekening en je geef je ons de opdracht om de relevante Incasso mandaten te wijzigen. 

De betreffende incasso's zullen niet meer zichtbaar zijn in de overzichten en afschriften van jouw oude bank. De incasso's zullen zichtbaar zijn in jouw bunq account. De informatie over de incasso's wordt aan ons verstrekt door jouw oude bank. 

Welke soorten incasso's worden doorgestuurd?

Niet alle automatische incasso's kunnen worden doorgestuurd via de Overstapservice. Een Europese Incasso (core of zakelijk) kan alleen worden doorgestuurd als de bank van de schuldeiser ook deelneemt aan de Overstapservice. 

Verander Incasso mandaten

Zolang de Overstapservice actief is, zullen we schuldeisers (namens jouw ) vragen om hun Incasso mandaten te wijzigen van jouw oude rekening naar jouw nieuwe rekening. We zullen dit echter alleen doen als de bank van de schuldeiser ook deelneemt aan het Overstapservice. Het is aan de schuldeiser om de wijziging door te voeren. 

Geblokkeerde incasso's

Incasso blokkades die Nederlandse incasso's blokkeren op jouw oude account, zullen ook door ons worden toegepast op jouw nieuwe account. 

Incasso Blokkades die Europese incasso's blokkeren worden niet automatisch toegepast op jouw nieuwe account. 

Nieuwe Incasso mandaten 

Om verwarring en fouten te voorkomen, vragen we je om geen nieuwe Incasso mandaten uit te geven voor jouw oude account zolang de Overstapservice van kracht is. 

8. Geplande betalingen

Wanneer de Overstapservice begint, zullen we jouw oude bank vragen om alle geplande betalingen van jouw oude rekening te annuleren. jouw oude bank kan de overboekingen op ons verzoek annuleren, maar is hiertoe niet verplicht in het geval de geplande overboeking was ingesteld via een elektronisch systeem of internetbankieren.

We zullen je een overzicht geven van de geannuleerde geplande betalingen. Controleer dit overzicht direct en zorgvuldig na ontvangst. je is zelf verantwoordelijk voor het annuleren van ontbrekende geplande betalingen. 

9. Overdrachtskaarten

je kunnen de bunq transferkaarten gebruiken om andere mensen te informeren over jouw nieuwe account. je kan de kaarten downloaden via de bunq app. 

Gebruik de overschrijvingskaarten met zorg. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (onbevoegd) gebruik van de overschrijvingskaarten. 

10. Oude rekening

Houd jouw oude account in de gaten. jouw oude account kan nog steeds worden gedebiteerd en als gevolg daarvan kan jouw saldo negatief worden. je kan geld toevoegen aan jouw oude account door geld over te maken van jouw nieuwe account. Deze transactie wordt niet beïnvloed door de Overstapservice. 

Wil je de oude rekening jouw sluiten terwijl je de Overstapservice gebruikt? Zo ja, neem dan contact op met jouw oude bank voor meer informatie.

11. Volmacht

Door het activeren van de Overstapservice je geef je ons toestemming en de volmacht om te doen wat nodig is om de Overstapservice goed te laten werken. Neem contact met ons op als je de volmacht wil intrekken. 

12. Aansprakelijkheid en disclaimer

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van jouw gebruik van de Overstapservice, tenzij schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid onzerzijds. 

je (en, indien van toepassing, andere accounthouders) ons vrijwaren voor alle schade van derden die verband houdt met het gebruik van de Overstapservice. 

13. Standaard Algemene Voorwaarden

De Overstapservice is een dienst die wordt aangeboden door de gezamenlijke Nederlandse banken. Op de dienst zijn de officiële Overstapservice voorwaarden vanBetaalvereniging Nederland van toepassing. je vindt de officiële voorwaarden op www.overstapservice.nl

Dit document is een onofficiële, aangepaste en vertaalde versie van de officiële voorwaarden. We hebben de tekst aangepast om deze leesbaarder te maken en te richten op het overstappen naar bunq. In geval van onduidelijkheden of discrepanties tussen deze voorwaarden en de officiële voorwaarden, prevaleren de officiële voorwaarden.

We zullen mensen die de Overstapservice gebruiken ten minste dertig (30) dagen voordat de wijzigingen van kracht worden op de hoogte stellen van wijzigingen in deze algemene voorwaarden. 

14. Toepasselijk recht, geschillen

Heb je een klacht of opmerking? Neem dan contact met ons op via onze support chat. 

Nederlands recht is van toepassing op de Overstapservice. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen met betrekking tot de Overstapservice zullen uitsluitend worden beslecht door de relevante Nederlandse rechtbanken.

Wij zijn lid van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), een onafhankelijke instelling die klachten over financiële diensten behandelt. Dit betekent dat als je een klacht over ons heeft, je het KiFiD kan vragen te helpen de kwestie op te lossen.

Overstapservice AV

Algemene voorwaarden

Hoi, leuk dat je wil overstappen naar bunq! In dit document je kun je meer lezen over onze Overstapservice ('Overstapservice').

Wil je overstappen van bunq naar een andere bank? Neem dan contact op met de bank je waarnaar je wilt overstappen en lees hoofdstuk 14 van dit document.

1. Nederlands Overstapservice

Als je wil overstappen naar bunq vraag dit dan aan via onze app. De Overstapservice zal betalingen, gedaan op jouw oude bankrekening, automatisch doorsturen naar jouw nieuwe bunq rekening voor een bepaalde periode. Verder zullen automatische incasso's worden afgeschreven van jouw nieuwe rekening in plaats van jouw oude rekening (zie hoofdstuk 7 voor meer informatie) en zullen geplande betalingen van jouw oude rekening automatisch worden geannuleerd. 

Helaas bieden niet alle banken de Overstapservice aan. Op dit moment bieden alleen Nederlandse banken de Overstapservice aan. Een lijst met deelnemende banken is te vinden op www.overstapservice.nl. 

2. De Overstapservice

je kunnen de Overstapservice alleen aanvragen voor rekeningen je die ze mogen gebruiken.

Heeft je een consumentenrekening? Vraag de Overstapservice ten minste veertien (14) dagen voor de gewenste ingangsdatum aan.

Heb je een zakelijk account? Vraag de Overstapservice ten minste achtentwintig (28) dagen voor de gewenste startdatum aan. 

Als je de Overstapservice niet op tijd aanvraagt, kunnen we de Overstapservice misschien niet starten op jouw gewenste startdatum. 

3. Voorwaarden en begin van de Overstapservice

Elk verzoek om over te stappen naar bunq wordt door ons beoordeeld. We kunnen een verzoek afwijzen als:

 1. jouw oude rekening is geen normale betaalrekening of kredietrekening die gebruikt wordt voor regelmatige betalingen;
 2. de Overstapservice al is toegepast op jouw oude en/of nieuwe account binnen een periode van dertien (13) maanden voorafgaand aan jouw verzoek;
 3. jouw Het oude account is een bunq account;
 4. jouw oude of nieuwe account is verlopen of (geheel of gedeeltelijk) geblokkeerd;
 5. jouw Het verzoek is niet correct ingediend;
 6. jouw verzoek onvolledig of onjuist is;
 7. de informatie die wij hebben over je komt niet overeen met de informatie die bekend is bij jouw oude bank en/of de Overstapservice;
 8. jouw verzoek is niet goedgekeurd door alle accounthouders;
 9. je niet gemachtigd of wettelijk bevoegd zijn om de Overstapservice te gebruiken;
 10. de rekeninghouder van de oude rekening is niet dezelfde rekeninghouder van de nieuwe rekening;
 11. jouw nieuwe account is niet geregistreerd op dezelfde naam als jouw oude account;
 12. de Overstapservice, naar het redelijke oordeel van jouw old bank of ons, niet geschikt of nuttig is;
 13. er bijzondere omstandigheden zijn, bijvoorbeeld faillissement, curatele of een andere wettelijke schuld- of insolventieregeling, derdenbeslagen, (vermoedens van) fraude (van, door of via je) of bijzondere regelingen met jouw oude bank of met ons;
 14. jouw de oude bank weigert mee te werken aan de uitvoering van Overstapservice;
 15. jouw oude account is een geblokkeerde account (G-rekening);
 16. jouw de oude rekening is gekoppeld aan complexe producten en diensten; of 
 17. jouw De oude bank neemt niet deel aan de Overstapservice.

De afwijzingsgronden j) en k) zijn niet van toepassing wanneer (i) de geregistreerde naam van jouw oude rekening deel uitmaakt van de geregistreerde naam van jouw nieuwe rekening, (ii) alle rekeninghouders personen zijn die gemachtigd zijn om de bankrekening onafhankelijk te gebruiken of (iii) jouw oude en nieuwe rekening alleen worden gebruikt voor privédoeleinden, niet voorzakelijk .

Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen, nemen we contact op met jouw oude bank om medewerking te vragen voor de Overstapservice. Hiervoor delen we jouw verzoek met jouw oude bank.

je kan de status van jouw aanvraag bekijken in de bunq app. Via de app informeren we je of jouw aanvraag is geaccepteerd of afgewezen. je kan ook de (verwachte) startdatum vinden in de app.

In sommige situaties zal de start van de Overstapservice langer duren dan gebruikelijk (tot 14 dagen extra). Dit zal het geval zijn als jede Overstapservice heeft aangevraagd voor een privérekening, maar jouw oude bank van mening is dat jouw rekening een zakelijk rekening betreft.

Als je iemands +1 is, is de Overstapservice ook beschikbaar voor je. De Overstapservice is beschikbaar als de rekening bij jouw oude bank op dezelfde naam staat als jouw bunq +1 rekening. Als jouw +1 wordt opgezegd door de persoon die je heeft uitgenodigd, wordt je omgezet naar een easyMoney abonnement. Dit heeft geen invloed op jouw Overstapservice .

4. Einde van de Overstapservice

De Overstapservice eindigt dertien (13) maanden na de startdatum. 

In sommige gevallen kunnen we de Overstapservice voortijdig beëindigen. Dit doen we in het geval dat:

 • een rekeninghouder overlijdt, failliet gaat, onder curatele wordt gesteld of als een andere wettelijke schuld- of insolventieregeling van toepassing wordt of als de rekeninghouder handelingsonbekwaam wordt;
 • de volmacht (zoals vermeld in hoofdstuk 11) wordt ingetrokken; 
 • van een (redelijk vermoeden van) misbruik van de Overstapservice; of 
 • jouw bunq account is gesloten. 

Als de Overstapservice voortijdig afloopt, worden betalingen en incasso's die al zijn verwerkt niet teruggedraaid. Wanneer de Overstapservice eindigt, betekent dit:

 1. stopt het doorsturen van betalingen zoals beschreven in hoofdstuk 6;
 2. we zullen schuldeisers niet langer informeren over het doorsturen van automatische incasso's naar jouw nieuwe rekening en we zullen hen niet langer vragen om het Incasso mandaat te wijzigen naar jouw nieuwe rekening (zie hoofdstuk 7);
 3. Alle verwerkte Incasso mandaatwijzigingen blijven van kracht;
 4. de nieuw geautoriseerde incasso's zoals beschreven in hoofdstuk 8 geldig blijven;
 5. geplande betalingen zoals beschreven in hoofdstuk 9 blijven geannuleerd.  

5. Kosten

We kunnen je kosten in rekening brengen voor het gebruik van de Overstapservice. We verrekenen deze kosten met het saldo van jouw bunq rekening.

Als wij of jouw oude bank de Overstapservice annuleren na (vermoedens van) frauduleus gebruik, dan brengen wij je €231,08 in rekening. Deze kosten kunnen in de loop van de tijd veranderen. We brengen de werkelijke kosten in rekening.

Zie Samen (zie www.bunq.com of bekijk de bunq app) voor een overzicht van alle kosten.  

6. Betalingen doorsturen

Zolang de Overstapservice actief is zullen we samenwerken met jouw oude bank om ervoor te zorgen dat alle betalingen naar jouw oude rekening automatisch worden doorgestuurd naar jouw nieuwe bunq rekening. Door de Overstapservice te vragenje instrueer je jouw oude bank om dit te doen en je geef je hen jouw toestemming in dit verband.

Doorgestuurde betalingen worden niet meer overgeboekt naar jouw oude rekening en zullen niet zichtbaar zijn in de overzichten en afschriften van jouw oude bank. De betalingen zullen zichtbaar zijn in jouw bunq account. 

De informatie over de betalingen wordt ons verstrekt door jouw oude bank. Als de betaling een niet-eurobetaling betreft, wordt de betaling verwerkt volgens onze procedures, wisseltermijnen, valutavoorwaarden en andere relevante voorwaarden. 

Uitzonderingen

Zelfs als de Overstapservice van kracht is, zullen sommige betalingen nog steeds worden bijgeschreven op jouw oude rekening in plaats van de nieuwe. Dit is het geval als:  

 1. het gaat om betalingen van jouw nieuwe rekening naar jouw oude rekening; 
 2. de betaling is afkomstig van een rekening bij jouw oude bank en jouw oude rekening is aangewezen als tegenrekening voor de betreffende rekening; 
 3. het gaat om een cash storting op jouw oude rekening; 
 4. het gaat om een betaling van jouw oude bank voor opgebouwde rente op jouw oude rekening; 
 5. het gaat om een terugboeking van een eerdere betaling afkomstig van jouw oude rekening 
 6. de betaling al in een vergevorderd stadium van uitvoering was toen de Overstapservice begon;
 7. het gaat om een betaling aan jouw oude (zakelijk) rekening op basis van een (zakelijk) direct debt contract;
 8. de betalingen was het resultaat van een acceptgiro;
 9. het een betaling betreft op basis van een zakelijk contract voor het accepteren van debet-, prepaid- of creditcardbetalingen; of
 10. indien de betaling is verricht door middel van een betaalinstrument dat ten tijde van de uitvoering was opgenomen op www.overstapservice.nl uit te sluiten van de Overstapservice.

Naast bovengenoemde redenen kan jouw oude bank besluiten om een betaling niet door te sturen naar jouw nieuwe rekening als: (i) het een betaling in euro vanaf een buitenlandse bankrekening betreft of (ii) als het een betaling in een vreemde valuta betreft. 

7. Automatische incasso's

Zolang de Overstapservice actief is, zorgen we ervoor dat automatische incasso's worden afgeschreven van jouw nieuwe rekening in plaats van jouw oude rekening. 

Door de Overstapservice te activerenje machtig je ons om jouw nieuwe rekening te debiteren in plaats van jouw oude rekening en je geef je ons de opdracht om de relevante Incasso mandaten te wijzigen. 

De betreffende incasso's zullen niet meer zichtbaar zijn in de overzichten en afschriften van jouw oude bank. De incasso's zullen zichtbaar zijn in jouw bunq account. De informatie over de incasso's wordt aan ons verstrekt door jouw oude bank. 

Welke soorten incasso's worden doorgestuurd?

Niet alle automatische incasso's kunnen worden doorgestuurd via de Overstapservice. Een Europese Incasso (core of zakelijk) kan alleen worden doorgestuurd als de bank van de schuldeiser ook deelneemt aan de Overstapservice. 

Verander Incasso mandaten

Zolang de Overstapservice actief is, zullen we schuldeisers (namens jouw ) vragen om hun Incasso mandaten te wijzigen van jouw oude rekening naar jouw nieuwe rekening. We zullen dit echter alleen doen als de bank van de schuldeiser ook deelneemt aan het Overstapservice. Het is aan de schuldeiser om de wijziging door te voeren. 

Geblokkeerde incasso's

Incasso blokkades die Nederlandse incasso's blokkeren op jouw oude account, zullen ook door ons worden toegepast op jouw nieuwe account. 

Incasso Blokkades die Europese incasso's blokkeren worden niet automatisch toegepast op jouw nieuwe account. 

Nieuwe Incasso mandaten 

Om verwarring en fouten te voorkomen, vragen we je om geen nieuwe Incasso mandaten uit te geven voor jouw oude account zolang de Overstapservice van kracht is. 

8. Geplande betalingen

Wanneer de Overstapservice begint, zullen we jouw oude bank vragen om alle geplande betalingen van jouw oude rekening te annuleren. jouw oude bank kan de overboekingen op ons verzoek annuleren, maar is hiertoe niet verplicht in het geval de geplande overboeking was ingesteld via een elektronisch systeem of internetbankieren.

We zullen je een overzicht geven van de geannuleerde geplande betalingen. Controleer dit overzicht direct en zorgvuldig na ontvangst. je is zelf verantwoordelijk voor het annuleren van ontbrekende geplande betalingen. 

9. Overdrachtskaarten

je kunnen de bunq transferkaarten gebruiken om andere mensen te informeren over jouw nieuwe account. je kan de kaarten downloaden via de bunq app. 

Gebruik de overschrijvingskaarten met zorg. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (onbevoegd) gebruik van de overschrijvingskaarten. 

10. Oude rekening

Houd jouw oude account in de gaten. jouw oude account kan nog steeds worden gedebiteerd en als gevolg daarvan kan jouw saldo negatief worden. je kan geld toevoegen aan jouw oude account door geld over te maken van jouw nieuwe account. Deze transactie wordt niet beïnvloed door de Overstapservice. 

Wil je de oude rekening jouw sluiten terwijl je de Overstapservice gebruikt? Zo ja, neem dan contact op met jouw oude bank voor meer informatie.

11. Volmacht

Door het activeren van de Overstapservice je geef je ons toestemming en de volmacht om te doen wat nodig is om de Overstapservice goed te laten werken. Neem contact met ons op als je de volmacht wil intrekken. 

12. Aansprakelijkheid en disclaimer

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van jouw gebruik van de Overstapservice, tenzij schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid onzerzijds. 

je (en, indien van toepassing, andere accounthouders) ons vrijwaren voor alle schade van derden die verband houdt met het gebruik van de Overstapservice. 

13. Standaard Algemene Voorwaarden

De Overstapservice is een dienst die wordt aangeboden door de gezamenlijke Nederlandse banken. Op de dienst zijn de officiële Overstapservice voorwaarden vanBetaalvereniging Nederland van toepassing. je vindt de officiële voorwaarden op www.overstapservice.nl

Dit document is een onofficiële, aangepaste en vertaalde versie van de officiële voorwaarden. We hebben de tekst aangepast om deze leesbaarder te maken en te richten op het overstappen naar bunq. In geval van onduidelijkheden of discrepanties tussen deze voorwaarden en de officiële voorwaarden, prevaleren de officiële voorwaarden.

We zullen mensen die de Overstapservice gebruiken ten minste dertig (30) dagen voordat de wijzigingen van kracht worden op de hoogte stellen van wijzigingen in deze algemene voorwaarden. 

14. Toepasselijk recht, geschillen

Heb je een klacht of opmerking? Neem dan contact met ons op via onze support chat. 

Nederlands recht is van toepassing op de Overstapservice. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen met betrekking tot de Overstapservice zullen uitsluitend worden beslecht door de relevante Nederlandse rechtbanken.

Wij zijn lid van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), een onafhankelijke instelling die klachten over financiële diensten behandelt. Dit betekent dat als je een klacht over ons heeft, je het KiFiD kan vragen te helpen de kwestie op te lossen.

Let op: het downloadbare PDF-document bovenaan deze pagina is onze wettelijke bron van waarheid.

Heb je meer hulp nodig?

Als je ooit vragen heeft over juridische zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. Onze handige gidsen zijn er om alles in duidelijke taal uit te leggen, zodat je altijd precies weet wat er aan de hand is.

Neem contact met ons op