Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

Onze berichten worden voor jouw gemak automatisch vertaald. Hou er rekening mee dat de kwaliteit van deze vertalingen mogelijk niet perfect is.

6 manieren om bunq te gebruiken met jouw vrienden

6 ways to use bunq with your friends

Twee meisjes die plezier hebben in een badkuip

Ooit afgevraagd hoe je samen jouw mobiele bankrekening kan gebruiken tijdens een weekendje weg, of een gezellig avondje uit met vrienden? Lees dan verder!

Zorgeloos plezier maken met Activiteiten🎉

Je hoeft niet uit te rekenen wie de eerste avond de drankjes heeft betaald en wie later de lunch. Start gewoon een activiteit en voeg automatisch alle uitgaven toe aan een gedeelde pot. Aan het eind kan je die met één tik verdelen. je'Weet altijd wie wat betaald heeft, zonder dat er wiskundevaardigheden aan te pas komen.

Ontdek nieuwe hot-spots met Places📍

Moe van het onderzoek naar waar je volgend weekend, of op een komende reis, kunt rondhangen? Vertrouw op de ervaringen van jouw vrienden! Gebruik Places om uit te zoeken waar andere bunqers zijn geweest en geniet altijd van de beste hotspots in de stad.

Blijf in contact met Inner Circle⭕

je kun je gemakkelijk alle jouw bunq vrienden op één plek vinden. Voeg ze toe aan jouw Inner Circle om automatisch betalingen van elkaar te accepteren. Blijf in contact en verlies nooit andere bunqers uit het oog.

{{blog-cta-5-minutes="/blog-cta/5-minutes"}}

Gemakkelijk bonnetjes splitsen aan het eind van de avond🥂

Neem afscheid van het verdelen van bonnetjes op de oude schoolmanier. je kan het nu gewoon scannen en jouw vrienden vragen op hun deel te tikken. Zodra iedereen zijn items heeft geselecteerd, stuur je ze gewoon een betaallink om direct terugbetaald te worden. Zo eenvoudig is het!

jouw deelbaar bunq.me link🌈

Over gemakkelijk terugbetaald krijgen gesproken...je kan altijd jouw levenslange, persoonlijke bunq.me link sturen naar jouw vrienden. je kan die gebruiken om een bepaald bedrag terug te vragen, of je kan een open link sturen, zodat jouw vrienden zelf bepalen hoeveel ze je terugbetalen. De keuze is aan jou!

Schenk het planten van bomen en word samen CO2-neutraal 🌳

Zoek je een duurzaam cadeau om te geven aan jouw Bestie? Wat dacht je van duurzaam bankieren? Als je'bent een Easy Green bunqer, kan je het planten van bomen cadeau doen aan een van jouw vrienden. Dit betekent dat ze ook een boom kunnen planten voor elke € 100 die ze met hun kaarten uitgeven, ongeacht welk bunq plan ze hebben. je'worden beiden CO2-neutraal in slechts 2 jaar!

Hier je gaan🙌

6 leuke manieren om bunq te gebruiken met jouw vrienden. Geniet van samen tijd doorbrengen, zonder het gedoe met de geldadministratie.

Ever wonder how you can use your mobile bank account together when on a weekend trip, or a fun night out with friends? Read on!

Have fun worry-free with Activities🎉

No need to calculate who paid for drinks on the first night and who paid for lunch later on. Simply start an activity and automatically add all expenses to a shared pot. At the end, you can split it with one tap. You’ll always know who paid for what, with zero math skills involved.

Explore new hot-spots with Places📍

Tired of researching where to hang out next weekend, or on an upcoming trip? Rely on your friends’ experiences! Use Places to find out where other bunqers have been and always enjoy the best hot spots in town.

Stay in touch with Inner Circle⭕

You can easily find all your bunq friends in one place. Add them to your Inner Circle for automatically accepting payments from each other. Stay in touch and never lose sight of other bunqers.

{{blog-cta-5-minutes="/blog-cta/5-minutes"}}

Easily split receipts at the end of the night🥂

Say goodbye to splitting receipts the old school way. You can now just scan it and ask your friends to tap on their share. Once everyone selected their items, simply send them a payment link to instantly get paid back. It’s that simple!

Your sharable bunq.me link🌈

Speaking of easily getting paid back…you can always send your life-long, personalized bunq.me link to your friends. You can use it to request a certain amount of money back, or you can send an open one, so your friends decide how much they pay you back. The choice is yours!

Gift tree planting and become CO2 free together🌳

Looking for a sustainable gift to give to your Bestie? How about sustainable banking? If you’re an Easy Green bunqer, you can gift tree planting to one of your friends. This means they’ll also be able to plant a tree for each € 100 spent with their cards, no matter what bunq plan they have. You’ll both become CO2 free in just 2 years!

Here you go🙌

6 fun ways to use bunq with your friends. Enjoy spending time together, without the hassle of money admin.

Deel dit bericht

Profiteer van 2,01% rente

Begin met het verdienen van 2,01% rente

Begin met het verdienen van 2,55% rente tijdens jouw eerste vier maanden met bunq (1,56% daarna).

Open meteen in 5 minuten al een bunq rekening.