Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.
Algemene voorwaarden

Rad van Fortuin

Mochten er discrepanties optreden, dan is het downloadbare PDF-document onze bron van waarheid en zal het juridisch leidend zijn. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

1. Algemeen

Hallo daar, welkom! We zijn blij dat je wil deelnemen aan bunq Rad van Fortuin. Het Rad van Fortuin is een product van bunq waarmee je het geluk kan beproeven jouw en een van onze vele prijzen kan winnen door simpelweg aan het wiel te draaien zonder enige moeite!

Het Rad van Fortuin wordt georganiseerd door ons, bunq B.V., een Nederlandse bank met volledige vergunning. Wil je ons een kaartje sturen? Ons adres is Naritaweg 131-133, 1043 BS Amsterdam. Om ons te vinden in het Nederlandse Handelsregister(Kamer van Koophandel), zoek naar bunq B.V. of het volgende nummer: 54992060. 

Let op, deze Voorwaarden zijn alleen van toepassing op geverifieerde gebruikers waar de functie beschikbaar is en woonachtig buiten Nederland.

2. Het Rad van Fortuin

Het Rad van Fortuin is een product aangeboden door bunq. Deelnemen is eenvoudig en gratis.

Elke dag krijgt je automatisch één spin omdat hij bunq Gebruiker is. je kan elke dag extra spins verdienen door te betalen met jouw bunq kaart, jouw vrienden uit te nodigen en/of 100 EUR te storten op jouw bunq rekening. Let goed op want jouw spins vervallen dagelijks. Om het samen te vieren ontvangt je op de dag van jouw verjaardag ook een gratis spin als verjaardagscadeau van bunq!

Door deel te nemen aan het Rad van Fortuin gaat je akkoord met deze voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden of niet wil deelnemen aan het Rad van Fortuin, kan je zich afmelden voor deelname door simpelweg niet aan het Rad te draaien. 

Let op, de bunq Personal en zakelijk voorwaarden zijn van toepassing op jouw account en op jouw gebruik van onze diensten. Een kopie van deze voorwaarden is hier te vinden.

3. Product

Het Rad van Fortuin is bedoeld om bunq als geheel te promoten door gebruikers als je te belonen voor het gebruik van de App. Doe gewoon een betaling met een kaart naar keuze je , nodig jouw vrienden uit om de App te gebruiken of stort geld op jouw bunq account om meer spins te verdienen en jouw kansen om elke dag te winnen te vergroten. Als deze acties worden uitgevoerd met een zakelijk account, worden de extra spins overgemaakt naar de persoonlijke account van de bedrijfsleider. Let op, persoonlijke gebruikers kunnen 1 extra spin per actietype per dag verdienen.

4. Periode

Het Rad van Fortuin zal beschikbaar zijn van 11 oktober 2022 tot 31 maart 2023. Als je over deze datum nog steeds aan het Rad kan draaien, komt dat omdat bunq misschien besloten heeft de pret te verlengen en de einddatum uit te stellen. Houd een oogje in het zeil. 

5. Deelname en in aanmerking komende gebruikers

Het Rad van Fortuin zoals beschreven in deze voorwaarden is momenteel alleen beschikbaar voor bunq gebruikers die wonen in de landen waar wij actief zijn, met uitzondering van Italië. Bovendien zijn deze voorwaarden niet van toepassing op de gebruikers die in Nederland wonen. Indien wij van mening zijn dat je niet waarheidsgetrouw is geweest over jouw woonplaats, of indien wij enige andere reden hebben om te twijfelen aan de informatie die je'heeft verstrekt, kunnen wij je uitsluiten van deelname.  

Bovendien komen alleen actieve bunq gebruikers met een geverifieerd account en onder een bunq Plan in aanmerking voor deelname aan het Rad van Fortuin. jouw deelname wordt onmiddellijk beëindigd als je jouw bunq account opzegt of (een van) jouw bunq account(s) (tijdelijk of permanent) geblokkeerd wordt.

Om deel te nemen moet je boven de 18 zijn. 

Verder behouden we ons het recht voor om je van deelname uit te sluiten als:

 1. jouw rekening bij ons een schuld heeft op het moment van de spin;
 2. we een fout hebben gemaakt bij het organiseren van het Rad van Fortuin;
 3. hebben we reden om te twijfelen aan de integriteit van de spin of jouw deelname aan het Rad van Fortuin;
 4. we hebben redenen om aan te nemen dat je'betrokken is geweest bij frauduleuze activiteiten;
 5. zich een situatie voordoet waarin redelijkerwijs niet van ons verwacht kan worden dat we jouw deelname accepteren of handhaven.

In het geval dat je een prijs wint met het Rad van Fortuin, maar een schuld bij ons heeft, kunnen wij besluiten jouw schuld te verrekenen met de prijs.

6. Winnaar en bekendmaking

De individuele winnaars worden bepaald door middel van een door de computer gegenereerde pick. 

je zal direct na het draaien van het rad weten of je een prijs heeft gewonnen. je zal een bericht ontvangen om je te feliciteren en je te informeren over de prijs van jouw . Het enige wat je hoeft te doen is hem op te eisen of aan iemand anders te geven. 

Dit zou niet mogen gebeuren, maar mocht het toch gebeuren, weet dan dat als een winnaar is aangewezen als gevolg van een fout, wij deze fout kunnen herstellen. 

7. Prijzen

Door deel te nemen aan het Rad van Fortuin, je probeer jouw geluk om een van de vele onderstaande prijzen te winnen: 

 • 1 boom (30000 eenheden per maand)
 • €1 (2500 eenheden per maand)
 • 10 bomen (1500 eenheden per maand)
 • 10x Personal Rekeningrente voor een maand (100 eenheden per maand)
 • €10 (250 eenheden per maand) 
 • 100 bomen (100 stuks per maand) 
 • metal card (50 eenheden per maand)  
 • €100 (20 eenheden per maand)  
 • "Doorbreek het bankieren" boek (20 stuks per maand)
 • Gratis maand jouw plan (300 eenheden per maand)
 • 3 extra spins (10000 eenheden per maand)
 • Gratis maand Easy Green (300 eenheden per maand)
 • 3 gratis maanden Pack (20 eenheden per maand)

Let op bij het doen van jouw belastingaangifte, want er kunnen (inkomsten)belastingen van toepassing zijn.

Bedenk dat het niet mogelijk is de prijs in te wisselen met geld. Verder wordt de prijs toegekend aan de winnaar, maar omdat sharing is caring, kan je als winnaar jouw prijs aan iemand anders geven. Deze persoon zal een bunq Gebruiker moeten zijn of worden om er aanspraak op te kunnen maken. Geen enkele extra derde kan hieraan rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bunq. 

In het geval dat de prijs je'heb gewonnen met het Rad van Fortuin een geldprijs is, zullen wij het geld overmaken naar jouw hoofdbankrekening bij ons. We zullen het geld niet overmaken naar een andere bankrekening buiten bunq.

8. Privacy

In het kader van jouw deelname aan het Rad van Fortuin , moeten wij jouw persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie over hoe en waarom we jouw persoonsgegevens verwerken, zie onze Privacy & Cookieverklaring op onze website en in onze app.

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van jouw deelname aan het Rad van Fortuin, tenzij wij met frauduleuze bedoelingen of met grove nalatigheid hebben gehandeld. 

Onze aansprakelijkheid jegens je is in ieder geval beperkt tot de prijs van het Rad van Fortuin je waaraan is deelgenomen of wordt deelgenomen.

10. Diverse

Het Rad van Fortuin en deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Niettegenstaande het bovenstaande blijft de verplichte consumentenbeschermingswetgeving van jouw land van verblijf geldig/van toepassing. Elk geschil, controverse of claim zal uitsluitend worden beslecht door de relevante rechtbanken in Amsterdam (Nederland) of door een rechtbank in jouw woonplaats.

Dit is een Engelse vertaling van de Algemene Voorwaarden van het Rad van Fortuin. Er kunnen kleine verschillen bestaan tussen de Engelse versie en andere versies. jouw lokale versie heeft voorrang in geval van discrepanties of conflicten tussen verschillende versies. 

Wij kunnen genoodzaakt zijn of het nodig achten deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden twee maanden na publicatie van kracht. Wijzigingen die betrekking hebben op een nieuwe functie, of wijzigingen om juridische redenen, worden onmiddellijk van kracht. Als je niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, stop dan met het gebruik van onze diensten en beëindig de overeenkomst (je heeft het recht om met onmiddellijke ingang op te zeggen). Door gebruik te blijven maken van onze diensten je accepteer je de gewijzigde voorwaarden.

Heeft je een klacht of opmerking? Neem dan contact met ons op via de support chat, onze support medewerkers helpen graag je. Informatie over hoe je contact met hen kunt opnemen vind je op onze website. Informatie over onze te volgen klachtenprocedure vind je op onze juridische pagina. Kijk ook op ons Samen forum voor meer informatie.

Als zich een situatie voordoet die niet (volledig) onder deze voorwaarden valt, is het uitsluitend aan bunq's om te beslissen wat er gebeurt.

Terug naar boven